Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 1,5 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä
24.6.2021
Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa 165,7 miljardia euroa ja kasvoi neljänneksen aikana 1,5 miljardia euroa. Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen velka oli 69,8 %. Vastaavasti vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna julkisyhteisöjen velka on kasvanut 10,4 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen velan neljännesvuositilastosta.

Kuvaus: Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Neljännesvuosittaista raportointia säätelevä EU-asetus tuli voimaan vuonna 2004. Tilasto sisältää julkisyhteisöjen velan vuosineljänneksen lopussa jakautuen alasektoreittain valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen velkataseisiin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkinen velka, julkisyhteisöt, kunnallistalous, sosiaaliturvarahastot, valtiontakaus, valtiontalous, valtiontuki, valtionvelka, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtynyt Valtiokonttorille
28.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/index.html