Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2021

Lämmityskulutuksen lasku peitti etätyön vaikutuksen asumisen energiankulutuksessa vuonna 2020

Vuosi 2020 oli ennätyksellisen lämmin. Asumisen energiakulutus laski lähes neljä terawattituntia (TWh) edellisestä vuodesta ja tilojen lämmityksen osuus asumisen energian kulutuksesta oli poikkeuksellisen matala, 64 prosenttia. Kotitalouslaitteiden sähkön käyttö kasvoi hieman. Kaikkiaan asumiseen kului energiaa vajaa 61 TWh vuonna 2020. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus -tilastoon.

Asumisen energiankulutus 2013-2020

Asumisen energiankulutus 2013-2020

Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia. Tilojen lämmitys vie noin kaksi kolmasosaa asumisen energiasta. Vuonna 2020 tilojen lämmityksen osuus oli poikkeuksellisen matala 64 prosenttia. Energiaa asuintilojen lämmitykseen kului reilu 39 TWh. Lämmityskulutus oli kymmenen prosenttia edellisvuoden kulutusta pienempi. Myös vapaa-ajan asuntojen energian kulutus lasketaan mukaan asumiseen energiaan.

Lämmitysenergian tarpeeseen vaikuttaa lämmitettävän pinta-alan ja rakennuskannan energiatehokkuuden lisäksi ulkoilman lämpötila. Sen muutoksia seurataan lämmitystarveluvuilla, jotka lasketaan kuudelletoista paikkakunnalle. Vuosi 2020 oli koko maassa tilaston tarkastelujakson lämpimin.

Vuonna 2020 käyttöveden lämmitykseen käytettiin noin 10 TWh eli 17 prosenttia asumisen kokonaiskulutuksesta. Sähkölaitteiden, ruoan valmistuksen ja valaistuksen osuus oli 14 prosenttia ja nousi edellisestä vuodesta prosenttiyksikön. Etätyön arvioidaan nostaneen sähkölaitteiden, kuten tietokoneiden ja liesien, sähkönkulutusta. Tämä näkyy selkeästi ruoanlaiton kulutuksessa. Lämpötilasta riippuva autonlämmitys on osa muiden sähkölaitteiden kulutusta. Sen kulutus laski, mikä kumoaa etätyön aiheuttaman kulutuksen nousun muissa sähkölaitteissa. Jäljelle jäävä 5 prosenttia asumisen energiasta kului saunojen lämmitykseen. Saunojen lämmitykseen käytetystä noin 3 TWh:sta vajaat kaksi kolmasosaa oli puuta ja reilu kolmannes sähköä.

Asumisen energiankulutuksesta reilu kolmannes oli sähköä vuonna 2020. Vajaa kolmannes kulutuksesta oli kaukolämpöä ja reilu viidennes oli puuta. Sähköä kului noin 22 TWh ja kulutus laski edellisvuodesta vain pari prosenttia. Sähköstä 45 prosenttia käytettiin tilojen lämmitykseen ja 39 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Loppuosa sähköstä kului käyttöveden ja saunojen lämmitykseen.

Asuinrakennusten tilojen lämmitykseen kului energiaa 39 TWh vuonna 2020. Tilojen lämmityksen yleisimmät energialähteet olivat kaukolämpö, puu ja sähkö, joiden osuus oli 82 prosenttia tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia. Lämpöpumppujen sähkönkäyttö sisältyy asumisen energiankulutus -tilastossa lämmityksen sähkönkulutukseen.

Asumisen energiankulutus -tilasto perustuu energianmyyjiltä kerättäviin myyntitietoihin. Osa tiedoista saadaan sektori- ja osa tuotekohtaisina. EU:n energiatilastoasetuksen vaatima jaottelu tuotetaan laskentamallilla. Laskentamallissa hyödynnetään useita eri tietolähteitä. Tilaston tuotantotavan takia sähkölaitteiden kulutuksen kasvua ei voida varmentaa suoraan aineistosta vaan se perustuu havainnoista tehtyyn päättelyyn. Esimerkiksi Helsingissä asumisen sähkön käyttö kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020 Energiateollisuus ry:n sähkötilaston mukaan 7 prosenttia, kun asuntokuntien lukumäärä kasvoi vajaan 2 prosenttia. Kerrostalovaltaisen Helsingin asunnot lämpiävät pääosin kaukolämmöllä, jolloin sähkölämmityskulutuksen lasku ei peitä kotona olon aiheuttamaa sähkönkulutuksen nousua.


Lähde: Asumisen energiankulutus 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2020/asen_2020_2021-12-16_tie_001_fi.html