Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2020, GWh

Puu Turve Hiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maa-
kaasu 1)
Lämpö-
pumppu-
energia 2)
Kauko-
lämpö
Sähkö 3) Yhteensä
Asuminen yhteensä 13 154 39 0 6 2 575 376 5 811 16 982 22 041 60 984
Tilojen lämmitys 10 905 25 0 4 2 019 218 4 870 11 358 9 820 39 220
Varsinaiset asuinrakennukset yhteensä 9 734 25 0 4 1 982 217 4 623 11 344 9 007 36 938
- Erilliset pientalot 9 565 22 0 .. 1 736 72 4 031 1 533 6 940 23 899
- Rivi- ja ketjutalot 134 1 .. .. 80 37 459 1 773 1 111 3 595
- Asuinkerrostalot 36 2 .. 4 166 108 133 8 038 956 9 444
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 170 0 0 .. 37 1 247 13 813 2 282
Kotitalouslaitteet .. .. .. .. .. 100 .. .. 8518 8 619
- Valaistus .. .. .. .. .. .. .. .. 1512 1 512
- Ruoan valmistus .. .. .. .. .. 100 .. .. 798 898
- Muut sähkölaitteet .. .. .. .. .. .. .. .. 6209 6 209
Saunojen lämmitys 1 833 .. .. .. .. .. .. .. 1 230 3 063
Käyttöveden lämmitys 416 13 0 2 556 57 941 5 625 2 472 10 082
1) Sisältää nestekaasun.
2) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteen otettua energiaa, jota käytetään tilojen lämmitykseen. Lämpöpumppujen sähkön käyttö on sisällytetty sähkönkulutukseen.
3) Asuinrakennusten lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sähköllä tapahtuva käyttöveden lämmitys, sähkökiukaat sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2020, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2020, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2020/asen_2020_2021-12-16_tau_002_fi.html