Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Minskad uppvärmningsföbrukning täckte distansarbetets inverkan på energiförbrukningen inom boende år 2020

År 2020 var rekordvarmt. Energiförbrukningen inom boende sjönk med nästan fyra terawattimmar (TWh) från året innan och rumsuppvärmningens andel av energiförbrukningen inom boende var exceptionellt låg, 64 procent. Användningen av el för hushållsapparater ökade något. Energiförbrukningen inom boende var totalt något under 61 TWh år 2020. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Energiförbrukning inom boende 2013–2020

Energiförbrukning inom boende 2013–2020

Källa: Energiförbrukning inom boende 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2020/asen_2020_2021-12-16_tie_001_sv.html