Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Energiförbrukning inom boende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Minskad uppvärmningsföbrukning täckte distansarbetets inverkan på energiförbrukningen inom boende år 2020
16.12.2021
År 2020 var rekordvarmt. Energiförbrukningen inom boende sjönk med nästan fyra terawattimmar (TWh) från året innan och rumsuppvärmningens andel av energiförbrukningen inom boende var exceptionellt låg, 64 procent. Användningen av el för hushållsapparater ökade något. Energiförbrukningen inom boende var totalt något under 61 TWh år 2020. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Beskrivning: Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Inom boende används energi för rumsuppvärmning, bruksvatten och bastur samt för hushållsapparater. Förbrukningen av energi för rumsuppvärmning anges i statistiken efter byggnadstyp och energikälla. Apparaternas energiförbrukning fördelas åter på energiförbrukningen för elapparater, belysning och matlagning. Vid beskrivningen av energiförbrukningen inom boende används samma begrepp som i övrig energistatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, elapparater, elförbrukning, energiförbrukning, energiförbrukning inom boende, hushåll, hushållens elförbrukning, hushållens energiförbrukning, hushållsel, hushållsmaskiner, hushållsapparater, uppvärming av byggnader, uppvärmingsenergi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över energiförbrukning inom boende börjar publiceras
13.11.2012
Statistikcentralen börjar publicera den nya statistikgrenen Energiförbrukning inom boende, som beskriver årlig energiförbrukningsmängd och -struktur.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/index_sv.html