Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Inom boende används energi för rumsuppvärmning, bruksvatten och bastur samt för hushållsapparater. Förbrukningen av energi för rumsuppvärmning anges i statistiken efter byggnadstyp och energikälla. Apparaternas energiförbrukning fördelas åter på energiförbrukningen för elapparater, belysning och matlagning. Vid beskrivningen av energiförbrukningen inom boende används samma begrepp som i övrig energistatistik. Statistikuppgifterna om energiförbrukningen inom boende har producerats med hjälp av modeller som bl.a. baserar sig på registeruppgifter om hela landets bostadsbyggnader och, i fråga om hushålls- apparater, på periodiska undersökningar om hushållens elförbrukning. Uppgifter om hur vanliga olika uppvärmningssätt är fås också via materialen i Statistikcentralens konsumtionsundersökning och inkomstfördelningsstatistik.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/meta_sv.html