Statistik över energiförbrukning inom boende börjar publiceras

Statistikcentralen börjar publicera den nya statistikgrenen Energiförbrukning inom boende, som beskriver årlig energiförbrukningsmängd och -struktur. Statistiken omfattar förbrukning av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader och hushållsapparaters energiförbrukning. Den första publiceringen 16.11.2012 innehåller uppgifter för statistikåren 2008–2011.

 


Senast uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/asen_2012-11-13_uut_001_sv.html