Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik över energiförbrukning inom boende börjar publiceras

Statistikcentralen börjar publicera den nya statistikgrenen Energiförbrukning inom boende, som beskriver årlig energiförbrukningsmängd och -struktur. Statistiken omfattar förbrukning av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader och hushållsapparaters energiförbrukning. Den första publiceringen 16.11.2012 innehåller uppgifter för statistikåren 2008–2011.

 


Senast uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/asen_2012-11-13_uut_001_sv.html