Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Muutoksia tilastoissa

Muutoksia tilastoissa sivulla kerrotaan tilastojen tuotannossa, tietosisällössä tai julkaisemisessa tapahtuneista muutoksista.

Konkurssit: Konkurssit-tilaston tiedot julkistetaan jatkossa Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston osana

Konkurssit-tilaston tiedot julkistetaan huhtikuusta 2022 lähtien osana uutta Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastoa. Konkurssit-tilaston laadinta erillisenä tilastona lopetetaan, ja viimeinen julkistus on 16.3.2022.
(28.3.2022)

Yrityssaneeraukset: Yrityssaneeraukset-tilaston tiedot julkistetaan jatkossa Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston osana

Yrityssaneeraukset-tilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu. Tilaston tiedot julkistetaan huhtikuusta 2022 lähtien osana uutta Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastoa.
(28.3.2022)

Oppimisen tuki: Tilaston nimi on muuttunut

Erityisopetus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Oppimisen tuki.
(22.3.2022)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpito: Tietojen tarkentuminen vuodelle 2020 päivitetty vastaamaan aiempaa menetelmää

Tietojen tarkentuminen -liitetaulukon tiedot vuodelle 2020 päivitetään maaliskuun kansantalouden tilinpidon julkaisun yhteydessä vastaamaan aiempaa tarkentumisen laskemisen menetelmää, jossa 1. tieto on peräisin ensimmäisestä saatavilla olleesta tiedosta. Tällöin kokonaistarkentuminen vuoden 2020 tiedoissa lasketaan helmikuun 2021 neljännesvuositilinpidon julkaisusta alkaen, myöhemmän ja jo tarkemman maaliskuun 2021 vuositilinpidon sijaan.
(15.3.2022)

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa: Kuljetuspalveluiden meriliikenteen rahdin tuonnin laskennassa on otettu käyttöön uusi menetelmä

Kuljetuspalveluiden tuonnin laskentamenetelmää on uusittu johtuen Suomen ja muiden maiden välillä havaituista asymmetrioista kuljetuspalveluiden ulkomaankaupassa. Uusittu menetelmä perustuu edelleen CIF-FOB-muunnokseen, josta saatuja tuloksia kerrotaan uudessa menetelmässä maakohtaisilla painoilla. Painot perustuvat Suomen ja vastapuolimaiden välisiin kuljetuspalvelujen asymmetrioihin ja ne päivitetään jatkossa vuosittain. Käytännössä Suomen merirahdin kuljetuspalveluiden tuontia muutetaan vastapuolimaiden merirahdin kuljetuspalveluiden viennin perusteella.
(15.3.2022)

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto lakkautetaan

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston laadinta erillisenä tilastona lakkautetaan vuoden 2021 neljännen neljänneksen tietojen julkaisun jälkeen 18.2.2022. Varastotietoja julkaistaan jatkossakin kansantalouden tilinpidon tietokantataulukoissa.
(18.2.2022)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksi uudistui

Rakennuskustannusindeksi on uudistunut ja uusi perusvuosi on 2021. Indeksin painorakenne on päivitetty vastaamaan ajantasaista uudisrakentamista. Tiedonkeruuta on uudistettu ottamalla käyttöön uusia tiedonkeruumenetelmiä, rautakauppojen verkkoharavointia ja kassapääteaineistoa. Uusista tiedonkeruumenetelmistä kerrotaan tarkemmin blogissa. Tiedonkeruun yritysotosta on päivitetty ja keruussa olevia tuotteita ajanmukaistettu.
(15.2.2022)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2022 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2020-2021 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(15.2.2022)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2022 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2020-2021 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(15.2.2022)

Palkkasummakuvaajat: Uusi taulukko palkkasummakuvaajiin 14.2.2022

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa uuden taulukon palkkasummatietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta. Vuosittainen tarkentuminen esitetään tarkentuneiden kuukausien keskiarvona ja itseisarvojen keskiarvona. Julkaistavat tiedot alkavat vuodesta 2020.
(14.2.2022)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2022 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2020-2021 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(14.2.2022)

Palkkasummakuvaajat: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2022 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2020-2021 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(14.2.2022)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2022 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2020-2021 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(14.2.2022)

Kuntatalous: Tästä tilastosta ei enää ilmesty tilastojulkistuksia

Tästä tilastosta ei enää ilmesty tilastojulkistuksia. Vuotta 2021 koskevat ja sitä seuraavat kuntatalouden tiedot kerää ja julkaisee Valtiokonttori.
(11.2.2022)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin seuraava perusvuosi tulee olemaan 2021=100

Uusi perusvuosi otetaan käyttöön 15.2.2022.
(14.1.2022)

Ainevalinnat: Toisen asteen koulutuksen ainevalintojen julkistus siirtyy

Toisen asteen koulutuksen ainevalintojen vuotta 2020 koskevien lukujen julkistus siirtyy.
(13.12.2021)

Työssäkäynti: Ammatti ja sosioekonominen asema 2019 julkistusta on täydennetty

18.11.2021 julkistukseen on lisätty katsauksen toinen osa: 2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2019 ja 2014
(24.11.2021)

Palvelualojen hyödyketilasto: Yrityspalvelut tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Palvelualojen hyödyketilasto

Tilaston nimi muutetaan kuvaamaan tarkemmin tilaston sisältöä, sillä tilasto kattaa nyt yrityksille palveluita tuottavien toimialojen lisäksi myös muita palvelutoimialoja.
(3.11.2021)

Aluevaalit: Aluevaalit-tilasto on perustettu lokakuussa 2021

Aluevaalit-tilasto on perustettu lokakuussa 2021 vuonna 2022 ensimmäistä kertaa järjestettävien Aluevaalien tilastointia varten. Ensimmäiset tiedot tilastossa julkaistaan vuonna 2022, josta tilaston aikasarja myös alkaa.
(25.10.2021)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Uusia taulukoita palvelualojen liikevaihtokuvaajaan 15.10.2021

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja palvelualojen liikevaihto- ja volyymitietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.
(15.10.2021)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Uusia taulukoita teollisuuden liikevaihtokuvaajaan 15.10.2021

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja teollisuuden liikevaihtotietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.
(15.10.2021)

Asunnot ja asuinolot: Asunnot ja asuinolot -tilastoissa otettiin käyttöön Rakennusluokitus 2018

Asunnot ja asuinolot -tilastoissa otettiin vuoden 2020 tietojen julkistuksen yhteydessä käyttöön Rakennusluokitus 2018, jonka perusteella muodostettiin uusi talotyyppiluokitus:
(14.10.2021)

Palkkasummakuvaajat: Uusi taulukko palkkasummakuvaajiin 14.10.2021

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja palkkasummatietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.
(14.10.2021)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Uusia taulukoita kaupan liikevaihtokuvaajaan 14.10.2021

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja kaupan liikevaihto- ja myynnin määrätietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.
(14.10.2021)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Uusia taulukoita rakentamisen liikevaihtokuvaajaan 14.10.2021

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja rakentamisen liikevaihto- ja myynnin määrätietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.
(14.10.2021)

Tuottavuustutkimukset: Tuottavuustutkimukset-tilastoon tulossa uudistuksia

Tuottavuustutkimukset-tilastoa ollaan uudistamassa. Uudistetut tiedot julkaistaan 15.10.2021 Tilastokeskuksen nettisivuilla.
(10.9.2021)

Energian hinnat: Palaturpeen hintatilastointi päättyyo

Tilastokeskus joutuu lakkauttamaan palaturpeen hintatilastoinnin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tiedoista lähtien. Tiedonkeruu energiaturvetta myyviltä yritykseltä ei ole tuottanut riittävää määrää vastauksia, jotta palaturpeen hinnan julkaisu olisi mahdollista.
(9.9.2021)

Työvoimatutkimus: Alkuvuoden työttömyystietoihin tulossa muutoksia

Vuoden 2021 alussa voimaan tullut työvoimatutkimuksen uudistus muutti merkittävästi tilaston tietosisältöjä, tulosten laskentatapaa ja tietojen keruuta. Työttömien määrittelyssä on havaittu pieni ero Eurostatille toimitettavien tietojen ja kansallisten tietojen välillä, mikä tuli ilmi tietojen tarkistuksen yhteydessä.
(20.7.2021)

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtynyt Valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021: Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkikuntia.fi-palvelussa
(28.6.2021)

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtynyt Valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021: Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkikuntia.fi-palvelussa
(28.6.2021)

Maarakennuskustannusindeksi: Maarakennuskustannusindeksin tietoja on korjattu

Maarakennuskustannusindeksin tietoja on korjattu helmikuun 2021 osalta laskentaprosessissa ilmenneen virheen takia. Helmikuun tiedot on laskettu osittain päivittämättä jääneestä aineistosta. Tietokantakuutiot ovat korjaantuneet päivittyneellä aineistolla 23.4.2021 maaliskuun julkistuksen yhteydessä. Helmikuun julkistus ja liitetaulukot on korjattu 24.6.2021 vastaamaan tietokantakuutioiden tietoja.
(24.6.2021)

Sektoritilit neljännesvuosittain: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtynyt Valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021: Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkikuntia.fi-palvelussa
(18.6.2021)

Energian hinnat: Muutoksia maakaasun hintatilastoinnissa

Maakaasun hintatiedot julkaistaan jatkossa eriteltynä jakeluverkko- ja siirtoverkkoasiakkaisiin ja luokiteltuna energian käytön suuruuden mukaan. Hinnat perustuvat vuodesta 2021 alkaen Tilastokeskuksen kaasunkäyttäjille tekemään tiedon keruuseen.
(10.6.2021)

Kuntatalous: Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkikuntia.fi-palvelussa

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021. Nyt kuntatalouden ensimmäiset neljännesvuosittain raportoitavat toteumatiedot ovat saatavilla Valtiokonttorin Tutkikuntia.fi-palvelusta.
(28.5.2021)

Rakennukset ja kesämökit: Rakennukset ja kesämökit -tilastossa on otettu käyttöön Rakennusluokitus 2018

Rakennukset ja kesämökit -tilastossa on vuoden 2020 tietojen julkistamisen yhteydessä otettu käyttöön Rakennusluokitus 2018. Statfin-taulukoissa olevan aikasarjan tiedot on luokiteltu uuden rakennusluokituksen mukaan koko aikasarjassa 2005-2020, joskin vuodesta 2020 alkaen tietoihin vaikuttaa rakennus- ja kesämökkikannan määrittelyssä tapahtunut muutos.
(27.5.2021)

Kuntatalous neljännesvuosittain: Tästä tilastosta ei enää ilmesty tilastojulkistuksia

Tästä tilastosta ei enää ilmesty tilastojulkistuksia. Vuotta 2021 koskevat ja sitä seuraavat kuntatalouden neljännesvuositiedot kerää ja julkaisee Valtiokonttori.
(20.5.2021)

Kiinteistöjen hinnat: Vanhojen omakotitalojen kauppojen lukumäärien laskentaa tarkennettu

Vuoden 2021 ensimmäisen julkaisun yhteydessä vanhojen omakotitalojen kauppojen lukumäärän laskentaa on tarkennettu vastaamaan paremmin Maanmittauslaitoksen julkaisemia kauppamääriä. Lukumääriä on tarkennettu vuoden 2015 alusta alkaen. Uudistuksella ei ole vaikutusta julkaistaviin kiinteistöjen hintatietoihin.
(18.5.2021)

Palkkasummakuvaajat: Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Maaliskuun 2021 tietojen julkaisun yhteydessä palkkasummakuvaajien kausitasoituksessa on otettu käyttöön pysyvät tasomuutokset (Level Shift, LS). Aiemmin palkkasummakuvaajien kausitasoitusmalleissa on hyödynnetty pelkästään väliaikaisia tasomuutoksia. Tasomuutosten käyttöönotto yhtenäistää tilastojen menetelmiä työvoimaa kuvaavien tilastojen kanssa sekä parantaa kausitasoitusmallien laatua. Muutoksesta johtuen vanhojen ajankohtien kausitasoitetut tiedot ja trendisarjat tarkentuvat merkittävästi osalla toimialoista. Tarkempaa tietoa aikasarjojen kausivaihtelusta ja kausitasoitukseen käytetystä menetelmästä: Kausitasoitus Tramo/Seats -menetelmällä.
(14.5.2021)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon vuositiedot julkaistaan poikkeuksellisesti heinäkuussa

Kansantalouden tilinpidon vuositietojen julkaisu siirtyy noin kolme viikkoa keskeisen lähdeaineiston viivästymisen seurauksena. Uusi julkaisupäivämäärä on 14.7., ja silloin päivittyvät vuosien 2018–2020 tiedot. Myös 28.5. julkaistavan neljännesvuositilinpidon ja 23.6. julkaistavan sektoritilinpito neljännesvuosittain -tilaston tietokantataulukot päivittyvät 14.7.
(11.5.2021)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Palvelujen tuottajahintaindeksi uudistui: uusia indeksisarjoja saatavilla

Palvelujen tuottajahintaindeksi uudistui, ja indeksiin on vuoden 2021 alusta lisätty neljä uutta kaksinumerotason indeksisarjaa:
(26.4.2021)

Ammatillinen koulutus: Koulutustilastoja yhdistetään

Ammatillinen koulutus -tilasto on yhdistynyt Opiskelijat ja tutkinnot -tilastoon. Tällä sivulla on julkaistu viimeksi vuotta 2019 koskevat tiedot syyskuussa 2020. Lisätietoja Koulutustilastoja yhdistetään -uutisessa.
(23.3.2021)

Ammattikorkeakoulukoulutus: Koulutustilastoja yhdistetään

Ammattikorkeakoulutus -tilasto on yhdistynyt Opiskelijat ja tutkinnot -tilastoon. Tällä sivulla on julkaistu viimeksi vuotta 2019 koskevat tiedot huhtikuussa 2020. Lisätietoja Koulutustilastoja yhdistetään -uutisessa.
(23.3.2021)

Esi- ja peruskouluopetus: Koulutustilastoja yhdistetään

Esi- ja peruskouuopetus -tilasto on yhdistynyt Opiskelijat ja tutkinnot -tilastoon. Tilastosta on julkaistu viimeksi vuotta 2019 koskevat tiedot marraskuussa 2020. Lisätietoja Koulutustilastoja yhdistetään -uutisessa.
(23.3.2021)

Lukiokoulutus: Koulutustilastoja yhdistetään

Lukiokoulutus -tilasto on yhdistynyt Opiskelijat ja tutkinnot -tilastoon. Tällä sivulla on julkaistu viimeksi vuotta 2019 koskevat tiedot kesäkuussa 2020. Lisätietoja Koulutustilastoja yhdistetään -uutisessa.
(23.3.2021)

Opiskelijat ja tutkinnot: Koulutustilastoja yhdistetään

Tilastokeskus yhdistää koulutussektorittaisia tilastoja. Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston yhteydessä julkaistaan vuodesta 2021 eteenpäin (tilastovuodesta 2020 alkaen) seuraavat tiedot:
(23.3.2021)

Yliopistokoulutus: Koulutustilastoja yhdistetään

Yliopistokoulutus -tilasto on yhdistynyt Opiskelijat ja tutkinnot -tilastoon. Tällä sivulla on julkaistu viimeksi vuotta 2019 koskevat tiedot toukokuussa 2020. Lisätietoja Koulutustilastoja yhdistetään -uutisessa.
(23.3.2021)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Myynnin määräindeksi tarkentunut maaliskuussa julkaistuissa tiedoissa

Rakentamisen myynnin määräindeksiin on otettu maaliskuussa 2021 tehdyn tilastojulkistuksen yhteydessä käyttöön päivitetty deflaattori. Deflaattorin päivitys näkyy myynnin määrän tarkentumisena toimialoilla talonrakentaminen sekä erikoistunut rakennustoiminta. Julkaistuihin indeksisarjoihin ei muodostu päivityksen myötä aikasarjakatkosta ja tilaston tulkinta säilyy niin ikään ennallaan.
(12.3.2021)

Kansantalouden tilinpito: Vuoden 2019 ulkomaankaupan tiedot tarkentuivat kansantalouden tilinpidossa ja maksutaseessa

Ulkomaankaupan tiedot revisioituivat merkittävästi vuoden 2019 osalta 26.2.2021 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa. Tarve korjaukseen havaittiin yritysten liikevaihdon ja kulujen tarkempien erittelyjen valmistuttua. Päivitetyt tiedot laskettiin kansantalouden tilinpidossa yritysten vuoden 2019 tilinpäätöksiin ja tuloslaskelmien erittelyihin perustuen.
(26.2.2021)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Neljännesvuositilinpidon tietokantataulujen osoitteisiin muutoksia

Neljännesvuositilinpito muuttaa volyymisarjojen viitevuoden vuodesta 2010 vuoteen 2015. Tämä aiheuttaa muutoksia julkaistavien tietokantataulujen osoitteisiin.
(16.2.2021)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Teollisuuden vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon julkaiseminen nopeutuu

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan teollisuuden vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon tietoja puolentoista kuukauden viiveellä tammikuun 2021 tiedoista alkaen. Ensimmäisen kerran tiedot julkaistaan tällä viiveellä 15.3.2021. Aiemmin tiedot on julkaistu kahden ja puolen kuukauden viiveellä. Tuoreimman kuun laskennassa käytetään apuna aikasarjamallinnusta, joka mahdollistaa tietojen nopeamman tuottamisen. Osalla toimialoista tuoreimmat tiedot saattavat kuitenkin tarkentua merkittävästikin myöhemmissä julkistuksissa, mutta nämä toimialat merkitään erikseen tietokantataulukoihin.
(15.2.2021)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2021 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(15.2.2021)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2021 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(15.2.2021)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2021 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(15.2.2021)

Palkkasummakuvaajat: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2021 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(12.2.2021)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2021 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(12.2.2021)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Palvelualojen liikevaihtokuvaajan ennakon julkaiseminen alkaa

Tilastokeskus alkaa julkaista palvelualojen liikevaihdon ennakkoa vuoden 2021 helmikuun tiedoista alkaen. Ensimmäiset ennakolliset tiedot julkaistaan 31.3.2021. Tilasto julkaistaan noin 30 päivän viiveellä tilastoitavasta kuukaudesta palvelut yhteensä -toimialatasolta. Palvelut eivät sisällä kaupan toimialoja. Tilastojulkistuksen lisäksi tiedot julkaistaan aikasarjoina StatFin -tietokannassa.
(21.1.2021)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakon julkaiseminen alkaa

Tilastokeskus alkaa julkaista rakentamisen liikevaihdon ennakkoa vuoden 2021 helmikuun tiedoista alkaen. Ensimmäiset ennakolliset tiedot julkaistaan 31.3.2021. Tilasto julkaistaan noin 30 päivän viiveellä tilastoitavasta kuukaudesta rakentaminen yhteensä -toimialatasolta. Tilastojulkistuksen lisäksi tiedot julkaistaan aikasarjoina StatFin -tietokannassa.
(21.1.2021)

Suurten yritysten liikevaihtoennakko: Suurten yritysten liikevaihtoennakon julkaiseminen päättyy

Tilastokeskus lopettaa suurten yritysten liikevaihtoennakon julkaisemisen. Tilasto ilmestyy viimeisen kerran 29.1.2021, jolloin julkaistaan vuoden 2020 joulukuuta koskevat tiedot. Liikevaihdon kehitystä kuvaavaa ennakollista tietoa tullaan julkaisemaan kuluvan vuoden maaliskuusta alkaen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen liikevaihtokuvaajista noin kuukauden viiveellä. Kaupan toimialalta ennakollisia tietoja julkaistaan jo nykyisellään vajaan kuukauden viiveellä. Tämän lisäksi liikevaihdon kehityksestä on saatavana ennakollista tietoa kokeellisena tilastona.
(21.1.2021)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Teollisuuden liikevaihtokuvaajan ennakon julkaiseminen alkaa

Tilastokeskus alkaa julkaista teollisuuden liikevaihdon ennakkoa vuoden 2021 helmikuun tiedoista alkaen. Ensimmäiset ennakolliset tiedot julkaistaan 31.3.2021. Tilasto julkaistaan noin 30 päivän viiveellä tilastoitavasta kuukaudesta teollisuus yhteensä (TOL BCD) -toimialatasolta. Tilastojulkistuksen lisäksi tiedot julkaistaan aikasarjoina StatFin -tietokannassa.
(21.1.2021)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja jakelu alkuvuonna 2021

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa, mikä aiheuttaa muutoksia tietojen julkaisemiseen ja jakeluun.
(22.12.2020)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin tietoja on korjattu

Rakennuskustannusindeksin työkustannuksia on korjattu toukokuun tiedoista lähtien. Korjaus vaikuttaa myös kokonaisindeksiin kuvion osoittamalla tavalla. Virhe johtuu työnantajien työeläkemaksun tilapäisestä alentamisesta 2,6 prosenttiyksiköllä 2020 toukokuusta vuoden loppuun asti. Työeläkemaksujen alentumista ei huomioitu rakennuskustannusindeksin laskennassa aikaisemmin. Työkustannusten paino-osuus kokonaisindeksissä on 40 prosenttia.
(2.12.2020)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin tietoja korjataan 2.12.

Rakennuskustannusindeksin tiedoissa on havaittu virhe, minkä takia aikasarjaa korjataan takautuvasti. Korjauksia tulee toukokuun 2020 ja lokakuun 2020 välisiin tietoihin.
(27.11.2020)

Työvoimatutkimus: Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu?


(12.11.2020)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennus- ja asuntotuotantotilaston huhti-kesäkuun tiedot julkaistaan tavanomaista suppeampina

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston huhti-kesäkuun tiedot julkaistaan poikkeuksellisesti tavanomaista suppeammalla sisällöllä ilman tietokantataulukkoa rakennushankkeiden luvista, aloituksista ja valmistuneista hankkeista (12fy -- Rakennus- ja asuntotuotanto, 1995M01-2020M05)
(25.8.2020)

Ansiotasoindeksi: Ansiotasoindeksin keskiansiotietoja on korjattu 28.5.2020 julkistuksessa

Ansiotasoindeksissä 28.5.2020 julkaistuja keskiansiotietoja on korjattu. Korjaukset eivät koske ansiotasoindeksin pistelukuja eikä muutosprosentteja.
(22.6.2020)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajien huhtikuun 2020 tiedot julkaistaan käyttäen tulorekisteriaineistoa

Tilastokeskus julkaisee kesäkuussa 2020 palkkasummakuvaajat koskien huhtikuun 2020 tietoja. Lähdeaineistona käytetään tietoja, jotka saadaan suoraan tulorekisteristä. Aiemmin Verohallinto toimitti aineiston Tilastokeskukselle. Tiedot on laskettu tammikuusta 2020 alkaen uudelleen tulorekisterin tiedoista. Muutoksesta johtuen vuoden 2020 tiedot saattavat tarkentua.
(12.6.2020)

Kanavaliikenne: Kanavaliikennetilaston tuotanto itsenäisenä tilastona päättynyt

Kanavaliikennetilaston tuotanto itsenäisenä tilastona on päättynyt. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Viimeisimmät vuotta 2019 koskevat tiedot on julkaistu Traficomin sivuilla joulukuulta 2019.
(11.6.2020)

Kuntasektorin palkat: Kuntasektorin palkat 2019 -tilastoa korjattu

Tilaston tietoja on korjattu ja tilasto on julkistettu uudelleen 26.5.2020. Korjatut ansiot ovat korkeammat kuin aiemmin julkaistut tiedot: yleisellä tasolla tarkasteltuna ero on enintään kymmenen euroa. Tarkemman tason tiedoissa, esimerkiksi ammattikohtaisissa tiedoissa, erot ovat pääsääntöisesti muutamia kymmeniä euroa aiemmin julkaistuihin tietoihin nähden. Lisäksi tilastossa olevien koko- ja osa-aikaisten palkansaajien lukumäärät ovat korjauksen jälkeen hieman pienemmät.
(26.5.2020)

Osakeasuntojen hinnat: Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumääriä on tarkistettu takautuvasti

Varainsiirtoveron ilmoittaminen muuttui marraskuussa 2019 ja vuoden 2019 tiedoista alkaen on siirrytty käyttämään vanhojen osakeasuntojen hintatietojen laskennassa ensisijaisena aineistona Verohallinnon huoneistotietoja.
(5.5.2020)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen ensimmäiset uuden luokittelun mukaiset työnantajasektoritiedot on julkaistu 23.4.2020

Vuoden 2020 alusta on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu, joka perustuu Sektoriluokitus 2012-standardiluokitukseen. Uuden luokittelun mukaiset työnantajasektoritiedot on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen tietojen 23.4.2020 julkistuksessa. Luokitellun tiedon laadun varmistamisen vuoksi vuoden 2020 tammikuun ja helmikuun työnantajasektoritiedot julkaistaan takautuvasti vasta nyt.
(23.4.2020)

Kuluttajahintaindeksi: COVID-19-viruksen vaikutus kuluttajahintaindeksin tiedonkeruuseen, aineiston käsittelyyn ja indeksilaskentaan


(14.4.2020)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Palvelutuotannon laskennassa aletaan käyttää palvelujen tuottajahintaindeksin kuukausiaineistoa

Palvelutuotannon eli volyymin laskennassa aletaan käyttää palvelujen tuottajahintaindeksin kuukausiaineistoa nykyisen neljännesvuosiaineiston sijaan. Kuukausiaineiston käyttö liikevaihdon deflatoinnissa alkaa tammikuun 2020 tiedoista lähtien.
(14.4.2020)

Osakeasuntojen hinnat: Vanhojen osakeasuntojen hinnat -tilaston alkuvuoden tiedot tarkentuneet aineistomuutoksen takia

Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi on laskettu vuoden 2019 alusta alkaen uudelleen Verohallinnon huoneistotiedoilla (tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja niiden muutoksista). Aineiston muutoksen myötä tietojen tarkentuminen on normaalia suurempaa ja etenkin vuoden 2019 ensimmäinen neljännes on tarkentunut ylöspäin 1,1 prosenttia koko maassa vuosi- ja neljännesmuutoksissa. Yleensä tarkentuminen on neljännesvuositilastossa alle +/- 0,5 prosenttiyksikköä.
(31.3.2020)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennus- ja asuntotuotantotilasto on uudistettu


(24.3.2020)

Osakeasuntojen hinnat: Vanhojen osakeasuntojen hintatiedot julkaistaan 31.3.2020

Tilastokeskus julkaisee maaliskuun 2020 lopussa vanhojen osakeasuntojen vuoden 2019 viimeistä neljännestä koskevat hintatiedot. Neljännesvuositietojen lisäksi julkaistaan kuukausitiedot loka-helmikuulta.
(19.3.2020)

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään

Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.
(10.3.2020)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään

Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.
(10.3.2020)

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain: Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään

Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.
(10.3.2020)

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito: Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään

Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.
(10.3.2020)

Veronalaiset tulot: Veronalaiset tulot -tilaston julkaiseminen päättyy

Veronalaiset tulot -tilaston julkaiseminen lopetetaan. Tilasto ilmestyy viimeisen kerran 9.3.2020, jolloin julkaistaan vuotta 2018 koskevat tiedot. Vastedes tietoja tulonsaajien veronalaisista tuloista, vähennyksistä ja veroista on saatavilla verohallinnon sivuilta: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/
(9.3.2020)

Kiinteistöjen hinnat: Tilastokeskuksen julkaisemat vanhojen omakotitalokauppojen lukumäärät on yhtenäistetty Maanmittauslaitoksen julkaisemien tietojen kanssa


(5.3.2020)

Majoitustilasto: Majoitustilaston tietokantataulukoiden EU-maaryhmä muuttunut

Majoitustilaston tietokantataulukoissa käytetty EU-maaryhmä ei enää sisällä Britanniaa, joka erosi Euroopan unionista 31.1.2020.
(27.2.2020)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennus- ja asuntotuotantotilasto uudistuu


(25.2.2020)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2020 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2018-2019 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(14.2.2020)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2020 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2018-2019 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(14.2.2020)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2020 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2018-2019 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(13.2.2020)

Palkkasummakuvaajat: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2020 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2018-2019 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(13.2.2020)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2020 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2018-2019 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(13.2.2020)

Tulonjakotilasto: Tulotilastot julkaistaan maaliskuussa

Veronalaiset tulot -tilasto julkistetaan 9.3.2020, tulonjakotilaston tuloeroja koskeva julkistus 10.3.2020 ja tulojen alueellista kehitystä käsittelevä julkistus 11.3.2020. Nämä tilastojulkistukset siirtyivät vuoden 2019 joulukuulta, koska Verohallinnon näitä julkaisuja varten tuottama henkilöverotuksen tilastoaineisto ei ollut vielä valmis.
(11.2.2020)

Veronalaiset tulot: Tulotilastot julkaistaan maaliskuussa

Veronalaiset tulot -tilasto julkistetaan 9.3.2020, tulonjakotilaston tuloeroja koskeva julkistus 10.3.2020 ja tulojen alueellista kehitystä käsittelevä julkistus 11.3.2020. Nämä tilastojulkistukset siirtyivät vuoden 2019 joulukuulta, koska Verohallinnon näitä julkaisuja varten tuottama henkilöverotuksen tilastoaineisto ei ollut vielä valmis.
(11.2.2020)

Velkaantumistilasto: Velkaantumistilaston julkistaminen siirtyy

Velkaantumistilaston velkaantumisasteita kuvaava tilastojulkistus siirtyy. Uusi julkistuspäivä on 20.3.2020. Aiempi julkistuspäivä oli 14.2.2020. Siirron syynä on Verohallinnon tulotietoja sisältävän tilastoaineiston viivästyminen.
(11.2.2020)

Osakeasuntojen hinnat: Uusien osakeasuntojen hintatilasto –tilasto on uudistettu

Uusien osakeasuntojen hintatilasto –tilasto on uudistettu (pdf)
(31.1.2020)

Kansantalouden tilinpito: Vuoden 2018 (t-2) tiedot julkaistaan maaliskuussa tarkalla toimialatarkkuudella, kun lähteeksi saadaan tarkentuneet yritysten vuositiedot

Kansantalouden tilinpidossa julkaistaan 16.3.2020 tarkentuneet vuositiedot tilastovuodesta 2018. Ennen maaliskuun julkaisua kolmannekseen kansantalouden tilinpidon vuoden 2018 yritystiedoista on käytetty indikaattoripohjaisia aineistoja, jotka kuvaavat luotettavammin tuotosta kuin välituotekäyttöä. Kaksi kolmasosaa yritysten arvonlisäyksestä on laskettu käyttäen ennakkotietoja yritysten vuosiaineistoista. Yritysten vuosiaineisto sisältää myös tiedot, joita käytetään välituotekäytön laskennassa. Arvonlisäys lasketaan tuotoksen ja välituotekäytön erotuksena.
(31.1.2020)

Ilmaliikenne: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen

Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja. Näitä siirtyviä tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Uutena liikenteen tilastona aletaan julkaista ilmaliikennetilastoa.
(30.1.2020)

Kauppalaivasto: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen

Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja. Näitä siirtyviä tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Uutena liikenteen tilastona aletaan julkaista ilmaliikennetilastoa.
(30.1.2020)

Kotimaan vesiliikenne: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen

Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja. Näitä siirtyviä tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Uutena liikenteen tilastona aletaan julkaista ilmaliikennetilastoa.
(30.1.2020)

Rautatietilasto: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen

Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja. Näitä siirtyviä tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Uutena liikenteen tilastona aletaan julkaista ilmaliikennetilastoa.
(30.1.2020)

Tietilasto: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen

Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja. Näitä siirtyviä tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Uutena liikenteen tilastona aletaan julkaista ilmaliikennetilastoa.
(30.1.2020)

Ulkomaan meriliikenne: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen

Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja. Näitä siirtyviä tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Uutena liikenteen tilastona aletaan julkaista ilmaliikennetilastoa.
(30.1.2020)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hinnat -tilaston tietoja ei toistaiseksi julkaista vanhojen osakeasuntojen hintojen osalta

Vanhojen osakeasuntojen hintatietojen julkaisemisen keskeytys jatkuu toistaiseksi.
(24.1.2020)

Kuluttajien luottamus: Kuluttajien luottamuksen pitkät aikasarjat julkaistu uudelleen tasokorjattuina

Kuluttajien luottamus -tilaston aikasarjat ovat jälleen saatavilla vuodesta 1995 alkaen: tietokantataulukko. Yhtenäiset aikasarjat kuvaavat 18–74-vuotiasta väestöä, ja niissä on pyritty ottamaan huomioon uudesta tiedonkeruutavasta seuranneet muutokset.
(13.1.2020)

Alueellinen yritystoimintatilasto: Julkisyhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen


(23.12.2019)

Työvoimatutkimus: Sektoriluokitus 2012 otetaan käyttöön työvoimatutkimuksessa

Työvoimatutkimuksessa otetaan käyttöön soveltuvin osin Sektoriluokitus 2012 tilastovuoden 2020 alusta lähtien. Tilastokeskuksessa on tehty päätös (dnro TK-41-444-19) Sektoriluokituksen 2012 käyttöönotosta Väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Tavoitteena on yhtenäistää tilastotuotannon luokituksia ja laatua sekä lisätä tilastotietojen vertailukelpoisuutta.
(20.12.2019)

Rahoitustilinpito: Uusi taulukko tietokannassa

Tietokannassa uutena tauluna Kotitalouksien tunnuslukuja, neljännesvuosittain.>
(20.12.2019)

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tietokantataulukot (taulukot 11i1 ja 11i2) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Tietokantataulukot sisältävät tietoa voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen lukumääristä, palkansaajien määristä sekä palkoista toimialaluokituksen 2-numerotasolla.
(19.12.2019)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Ulkomaisen varallisuusaseman ja rahoitustaseen tietoja on täydennetty

Ulkomaisen varallisuusaseman ja rahoitustaseen tietoja on täydennetty talletuspankkien lyhyeksi myynneistä koituvilla saamisilla ja veloilla 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Nämä erät on kirjattu vaateeseen F89 rahoitustaloustoimien ja kantojen osalta.
(13.12.2019)

Tulonjakotilasto: Tulotilastojen julkaisu siirtyy ensi vuoteen

Tilastokeskus ei julkaise tulonjakotilastoa eikä veronalaiset tulot -tilastoa aiemman suunnitelman mukaisesti joulukuussa, sillä Verohallinnon näitä julkaisuja varten tuottama henkilöverotuksen tilastoaineisto ei ole vielä valmis. Aineisto valmistuu vasta myöhemmin Verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi. Koska julkaistavien tietojen tuottamiseen kuuluu useita vaiheita, tilastot voidaan julkaista aikaisintaan tammikuun loppupuolella.
(4.12.2019)

Veronalaiset tulot: Tulotilastojen julkaisu siirtyy ensi vuoteen

Tilastokeskus ei julkaise tulonjakotilastoa eikä veronalaiset tulot -tilastoa aiemman suunnitelman mukaisesti joulukuussa, sillä Verohallinnon näitä julkaisuja varten tuottama henkilöverotuksen tilastoaineisto ei ole vielä valmis. Aineisto valmistuu vasta myöhemmin Verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi. Koska julkaistavien tietojen tuottamiseen kuuluu useita vaiheita, tilastot voidaan julkaista aikaisintaan tammikuun loppupuolella.
(4.12.2019)

Muuttoliike: Muuttoliiketilastossa 2017 on kunnan sisäisten muuttojen tietoja korjattu 25.10.2019

Kunnan sisäisten muuttojen tietoja tilastovuodelta 2017 on korjattu. Korjauksen syynä on käytetystä tietojärjestelmästä löytynyt virhe, jonka vuoksi osa kunnassamuuton tiedoista tilastovuonna 2017 ei muodostunut oikein. Virheelliset tiedot kuntien sisäisestä muutosta on korjattu tilastojulkistuksiin ja tietokantataulukoihin 25.10.2019.
(26.11.2019)

Perheet: Perheet-vuosikatsauksen julkistaminen siirtyy


(21.11.2019)

Julkisten menojen hintaindeksi: Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 3. neljännes -julkistus siirtyy

Julkisten menojen hintaindeksin julkistus siirtyy. Uusi julkistuspäivä on 29.10.2019. Aiemmin ilmoitettu julkistuspäivä oli 25.10.
(25.10.2019)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset: Oikeudellisen muodon tarkistus (25.7.2019)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastossa on tarkistettu yritysten luokittelua oikeudellisen muodon mukaan.
(25.10.2019)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hinnat -tilaston julkistuksiin keskeytys marras-joulukuussa varainsiirtoveron ilmoittamisen muutosten vuoksi

Osakeasuntojen hinnat -tilastoa ei julkaista marras-joulukuussa, koska aineistoa ei noin viiden viikon ajalta kerry varainsiirtoveroa koskevan lakimuutoksen toimeenpanon ja Verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi. Muutos vaikuttaa jo lokakuun julkistukseen 31.10., sillä aineistoa ei kerry varainsiirtoveroilmoituksista koko tavanomaisen kuukausiaineiston ajalta eivätkä tiedot lukumäärien osalta siksi ole vertailukelpoisia suhteessa aiempiin.
(7.10.2019)

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkatilastointia ohjaava menetelmäkäsikirja (MGDD) on päivittynyt

Julkista alijäämää ja velkaa koskevat tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon ja ne toimitetaan Euroopan komissiolle kahdesti vuodessa osana liiallisten alijäämien menettelyä (EDP). Tilastointia ohjaavan menetelmäkäsikirjan MGDD (Manual on Government Deficit and Debt, Implementation of ESA 2010) päivitetty versio ilmestyi elokuussa 2019. Tilastokeskus on aloittanut arvioinnin siitä, mitä manuaalin päivitys käytännössä tarkoittaa julkisen talouden tietojen kannalta. Nämä tarkistukset saattavat johtaa muutoksiin tulevissa julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkatietojen julkistuksissa. Mahdolliset muutokset kuvataan tilastossa, kun ne otetaan käyttöön.
(30.9.2019)

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Videopeliyritysten toimialan tarkistus huomioitu Rakenne- ja tilinpäätöstilastossa 2018

Tilastokeskus on tarkistanut toimialatiedon lähes 300 yritykseltä, joiden liiketoiminta liittyy videopeleihin. Tarkistuksen taustalla ovat kansainväliset tilastoluokitukset ja EU-asetukset. Kyselyn tuloksena noin 30 yrityksen toimialatieto muutettiin toimialalta Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (TOL 62) Kustannustoimintaan (TOL 58).
(26.9.2019)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -julkistus siirtyy

Kahden kansantalouden tilinpidon tilaston julkistukset siirtyvät viikolla eteenpäin. Kyseessä ovat sektoritilit neljännesvuosittain sekä julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain. Tilastojen uusi julkistuspäivä on 27.9.2019. Aiemmin ilmoitettu julkistuspäivä oli 20.9.
(18.9.2019)

Sektoritilit neljännesvuosittain: Sektoritilit neljännesvuosittain -julkistus siirtyy

Kahden kansantalouden tilinpidon tilaston julkistukset siirtyvät viikolla eteenpäin. Kyseessä ovat sektoritilit neljännesvuosittain sekä julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain. Tilastojen uusi julkistuspäivä on 27.9.2019. Aiemmin ilmoitettu julkistuspäivä oli 20.9.
(18.9.2019)

Palkkarakenne: Vuoden 2018 tilastossa muutos tuntiansiolaskentaan

Tilastokeskus on tehnyt muutoksen palkkarakennetilaston tuntiansiolaskentaan. Muutus vaikuttaa laskevasti tuntiansioihin, jotka lasketaan palkattua tuntia kohden. Muutos tulee voimaan ensimmäisen kerran vuoden 2018 tilastotiedoissa.
(6.9.2019)

Alueellinen yritystoimintatilasto: Alueellisen yritystoimintatilaston tilastovuoden 2018 ennakkojulkistus peruuntuu


(28.8.2019)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hinnat -tilaston neliöhintoja korjattu

Osakeasuntojen hinnat -tilaston vanhojen osakeasuntojen keskimääräisiä neliöhintoja on korjattu 23.8.2019. Tiedot on korjattu 31.7.2019 julkaistun tilaston liitetaulukoihin sekä px web -taulukoihin 112k, 112r, 112l, 112s, 112v vuosia 2010-2019 koskeviin tietoihin.
(23.8.2019)

Kuluttajien luottamus: Kuluttajien luottamuksen PDF-taulukkojulkaisu lopetettu

Kuluttajien luottamus -tilaston PDF-muotoista taulukkojulkaisua ei enää tehdä. Julkaisu on sisältänyt kuukausittain tilaston kysymysten vastausjakaumat taustamuuttujien mukaan. Väestöryhmittäisiä ja alueittaisia tietoja on saatavissa kuluttajien luottamuksen tietokantataulukoista. Tarkempia tietoja voi tiedustella tilaston yhteyshenkilöiltä. Tietokantataulukot täydentyvät syksyn 2019 aikana.
(20.8.2019)

Suomalaisten matkailu: Suomalaisten matkailu -tilaston julkaiseminen keskeytyy toistaiseksi

Tilastokeskus keskeyttää suomalaisten matkailun kolmannesvuosittaisten tietojen julkaisemisen toistaiseksi. Keskeytyksen tarkoituksena on varata riittävästi aikaa tiedonkeruumallista aiheutuvien menetelmämuutosten toteuttamiselle tilaston laadun ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Suunnitelman mukaan tilaston seuraava julkistus tehdään viimeistään kesäkuussa 2020 koskien vuoden 2019 tietoja.
(23.7.2019)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon PDF-taulukkopaketti lopetettu

Kansantalouden vuositilinpidon PDF-muotoista taulukkopakettia ei enää tehdä. Julkaisu on sisältänyt keskeiset pääaggregaatit sekä sektoreittaiset tiedot kymmenen vuoden ajalta. Vastaavat tiedot ovat saatavissa Kansantalouden tilinpidon tietopalvelutaulukoista. Taulukot täydentyvät kesän 2019 aikana.
(28.6.2019)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon aikasarjoja tarkistetaan vuonna 2019

Kansantalouden tilinpidossa tehdään aikasarjatarkistus ja tiedot julkaistaan 20.9.2019. Aikasarjoissa tarkistetaan joitain laskentamenetelmiä, jotka ovat poikenneet Euroopan Unionin yhteisistä käytänteistä sekä päivitetään tiedot uusien lähteiden mukaisiksi.
(27.6.2019)

Palkkasummakuvaajat: Tammikuun 2019 tiedot julkaistaan käyttäen uutta lähdeaineistoa

Tilastokeskus julkaisee kesäkuussa 2019 palkkasummakuvaajat koskien tammikuun 2019 tietoja. Aineistona käytetään tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja, joissa on ollut alkuvuodesta vajavaisuuksia johtuen ilmoitusten puutteellisuudesta. Nyt julkaistut tammikuun tiedot voivat vielä tarkentua tulorekisterin palkkatietoilmoitusten täydentyessä tammikuun tietojen osalta.
(11.6.2019)

Palkkasummakuvaajat: Videopeliyritysten toimialan tarkistus huomioitu palveluiden palkkasummakuvaajassa

Tilastokeskus on tarkistanut toimialatiedon lähes 300 yritykseltä, joiden liiketoiminta liittyy videopeleihin. Tarkistuksen taustalla ovat kansainväliset tilastoluokitukset ja EU-asetukset. Kyselyn tuloksena noin 30 yrityksen toimialatieto muutettiin toimialalta Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (TOL 62) Kustannustoimintaan (TOL 58).
(11.6.2019)

Työvoimakustannusindeksi: Työvoimakustannusindeksin perusvuosi vaihtuu

Työvoimakustannusindeksin uusi perusvuosi on vuosi 2016. Indeksisarjoja, joissa perusvuosi on vuosi 2012, ei enää päivitetä. Perusvuoden 2012=100 vanhat indeksisarjat löytyvät StatFin-tietokantatauluista. Yhtenäistä aikasarjaa on vuoden 2007 alusta lähtien.
(7.6.2019)

Neljännesvuositilinpito: Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmiin muutoksia

Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmissä on tehty muutoksia, joista merkittävin on Tilastokeskuksen julkaisemien volyymi-indeksien aiempaa laajempi käyttö toimialoittaisten arvonlisäysten lähdeaineistona. Tällä tavoitellaan yhtenäisempää suhdannekuvaa neljännesvuositilinpidon ja teollisuustuotannon volyymi-indeksin sekä palvelualojen liikevaihtokuvaajan volyymitietojen kanssa. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2018 tietoihin, jotka tarkentuvat 20.6. julkaistavien vuositietojen myötä.
(28.5.2019)

Asuntojen vuokrat: Asuntojen vuokrat – tilasto on uudistettu

Asuntojen vuokrat – tilasto on uudistettu (pdf)
(9.5.2019)

Työvoimatutkimus: Nollatuntisopimuksia koskeva julkistus siirtyy

Palkansaajien nollatuntisopimuksia koskeva julkistus siirtyy aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta 9.5.2019. Julkistuksen uusi ajankohta on 3.6.2019.
(3.5.2019)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Palvelujen tuottajahintaindeksien laskenta uudistui

Palvelujen tuottajahintaindeksin laskenta uudistui vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen indeksistä alkaen siten, että indeksit ovat jatkossa vuosittaisia ketjuindeksejä.
(24.4.2019)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajien tilaston tuottaminen keskeytyy toistaiseksi

Tilastokeskus keskeyttää palkkasummakuvaajien tietojen tuottamisen toistaiseksi aineiston puutteellisuuden vuoksi. Vuodesta 2019 alkaen palkkasummakuvaajien aineistona käytetään tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Aineiston puutteet johtuvat siitä, että kaikkia tarvittavia ilmoituksia ei ole vielä tulorekisterissä.
(2.4.2019)

Kuluttajien luottamus: Kuluttajabarometriin monia muutoksia toukokuusta 2019 lähtien

Kuluttajabarometrin nimi vaihtuu toukokuussa 2019: tilaston uusi nimi on kuluttajien luottamus. Tiedonkeruussa käytetään pitempää nimeä kuluttajien luottamustutkimus.
(25.3.2019)

Verot ja veronluonteiset maksut: Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston luokitus uudistuu

Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston luokitus uudistuu seuraavan julkaisun myötä (20.9.2019). Verosarjoihin ei tule tämän myötä sisällöllisiä muutoksia. Oheisesta tiedostosta (pdf) löydät uuden ja vanhan luokituksen mukaiset verolajien nimikkeet rinnakkain.
(15.3.2019)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Videopeliyritysten toimialan tarkistus huomioitu palveluiden liikevaihtokuvaajassa maaliskuussa 2019

Tilastokeskus on tarkistanut toimialatiedon lähes 300 yritykseltä, joiden liiketoiminta liittyy videopeleihin. Tarkistuksen taustalla ovat kansainväliset tilastoluokitukset ja EU-asetukset. Kyselyn tuloksena noin 30 yrityksen toimialatieto muutettiin toimialalta Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (TOL 62) Kustannustoimintaan (TOL 58).
(14.3.2019)

Energian hinnat: Öljytuotteiden tilastointi on siirtynyt Tilastokeskukselle

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n (ÖBA) toimintaan kuulunut öljytuotteiden tilastointi on loppunut marraskuussa 2018. Tilastokeskus jatkaa ÖBA:n tekemää öljytietojen tilastointia soveltuvin osin.
(13.3.2019)

Kuluttajahintaindeksi: Kevyen polttöljyn keskihinnan laskenta


(11.3.2019)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajien tammikuun 2019 tietoja ei julkaista

Tilastokeskus ei julkaise palkkasummakuvaajien tammikuun 2019 tietoja aineiston puutteellisuuden vuoksi. Vuodesta 2019 alkaen palkkasummakuvaajien aineistona käytetään tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Aineiston puutteet johtuvat siitä, että kaikkia tarvittavia ilmoituksia ei ole vielä tulorekisterissä.
(8.3.2019)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Palvelualojen volyymi-indeksin julkaisu aloitetaan maaliskuussa 2019


(8.3.2019)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistuksista

Tammikuuta 2019 koskevan teollisuustuotannon volyymi-indeksin tuotannon ja julkaisun yhteydessä on toteutettu sekä vuosittain tehtäviä päivityksiä että kokonaan uusia muutoksia, joiden avulla parannetaan tilaston laatua ja koherenssia tilinpidon kanssa.
(8.3.2019)

Asuntojen vuokrat: Asuntojen vuokrien tilastointi uudistuu

Asuntojen vuokrat – tilasto uudistuu. Asuntojen vuokrien neljännestilaston tuottamisessa käytettävät aineistot täydentyvät ja neljännesvuokrien aluejako laajenee alueellisesti vastaamaan nykyistä vuokrien vuositilastoa. Uudistuksen myötä vuokrien erillisestä vuositilan julkaisemisesta luovutaan. Uudistetun, vuoden 2019 1. neljänneksen tietoja koskevan tilaston ensimmäinen julkistus on 9.5.2019.
(7.3.2019)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajien tammikuun 2019 tietoja ei julkaista

Tilastokeskus ei julkaise palkkasummakuvaajien tammikuun 2019 tietoja aineiston puutteellisuuden vuoksi. Vuodesta 2019 alkaen palkkasummakuvaajien aineistona käytetään tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Aineiston puutteet johtuvat siitä, että kaikkia tarvittavia ilmoituksia ei ole vielä tulorekisterissä
(7.3.2019)

Tulonjaon kokonaistilasto: Tulonjakotilastot yhdistyvät vuonna 2019

Tilastokeskuksen tuottamat otospohjainen tulonjakotilasto ja rekisteripohjainen tulonjaon kokonaistilasto yhdistyvät yhdeksi tulonjakotilastoksi.
(1.3.2019)

Tulonjakotilasto: Tulonjakotilastot yhdistyvät vuonna 2019

Tilastokeskuksen tuottamat otospohjainen tulonjakotilasto ja rekisteripohjainen tulonjaon kokonaistilasto yhdistyvät yhdeksi tulonjakotilastoksi.
(1.3.2019)

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä on julkaistu käyttäjän käsikirja

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi uudistui kesäkuussa 2018, kun perusvuodeksi vaihdettiin 2015=100 ja samalla indeksin sisältö muuttui. Tänään julkaistun käyttäjän käsikirjan tarkoituksena on opastaa viime vuonna uudistuneen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2015=100 käytössä.
(20.2.2019)

Tuottajahintaindeksit: Tuottajahintaindeksien laskenta uudistuu

Tuottajahintaindeksien laskenta uudistuu tammikuun 2019 indekseistä alkaen siten, että indekseistä tulee vuosittaisia ketjuindeksejä.
(20.2.2019)

Kuluttajahintaindeksi: Kuluttajahintaindeksin tietokantataulukkoa nro 011 ei päivitetä enää vuoden 2018 jälkeen

Kuluttajahintaindeksin tietokantataulukkoa nro 011 Kulutushyödykkeiden keskihintoja ei päivitetä enää vuoden 2018 jälkeen. Näitä voidaan jatkossakin laskea, mutta vain maksullisena toimeksiantona.
(19.2.2019)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee aikasarjamallinnuksen käyttöönoton ansiosta

Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee tammikuun 2019 tiedoista alkaen kuukaudella. Jatkossa kaikki liikevaihtokuvaajat julkaistaan noin puolentoista kuukauden viiveellä tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Uudistus koskee myös kaupan tarkempia toimialoja. Tuoreimman kuun laskennassa käytetään jatkossa apuna aikasarjamallinnusta, joka mahdollistaa tietojen nopeamman tuottamisen laadukkaina. Osalla toimialoista tuoreimmat tiedot saattavat kuitenkin tarkentua merkittävästikin myöhemmissä julkistuksissa, mutta nämä toimialat merkitään erikseen tietokantataulukoihin. Aikasarjamallinnusta käytetään osalla toimialoista myös noin kahden ja puolen kuukauden viiveellä julkistettavien tietojen laskennassa. Vähittäiskaupan pikaennakko, joka julkaistaan vajaan kuukauden viiveellä, säilyy ennallaan.
(14.2.2019)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee aikasarjamallinnuksen käyttöönoton ansiosta

Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee tammikuun 2019 tiedoista alkaen kuukaudella. Jatkossa kaikki liikevaihtokuvaajat julkaistaan noin puolentoista kuukauden viiveellä tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Uudistus koskee myös kaupan tarkempia toimialoja. Tuoreimman kuun laskennassa käytetään jatkossa apuna aikasarjamallinnusta, joka mahdollistaa tietojen nopeamman tuottamisen laadukkaina. Osalla toimialoista tuoreimmat tiedot saattavat kuitenkin tarkentua merkittävästikin myöhemmissä julkistuksissa, mutta nämä toimialat merkitään erikseen tietokantataulukoihin. Aikasarjamallinnusta käytetään osalla toimialoista myös noin kahden ja puolen kuukauden viiveellä julkistettavien tietojen laskennassa. Vähittäiskaupan pikaennakko, joka julkaistaan vajaan kuukauden viiveellä, säilyy ennallaan.
(14.2.2019)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee aikasarjamallinnuksen käyttöönoton ansiosta

Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee tammikuun 2019 tiedoista alkaen kuukaudella. Jatkossa kaikki liikevaihtokuvaajat julkaistaan noin puolentoista kuukauden viiveellä tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Uudistus koskee myös kaupan tarkempia toimialoja. Tuoreimman kuun laskennassa käytetään jatkossa apuna aikasarjamallinnusta, joka mahdollistaa tietojen nopeamman tuottamisen laadukkaina. Osalla toimialoista tuoreimmat tiedot saattavat kuitenkin tarkentua merkittävästikin myöhemmissä julkistuksissa, mutta nämä toimialat merkitään erikseen tietokantataulukoihin. Aikasarjamallinnusta käytetään osalla toimialoista myös noin kahden ja puolen kuukauden viiveellä julkistettavien tietojen laskennassa. Vähittäiskaupan pikaennakko, joka julkaistaan vajaan kuukauden viiveellä, säilyy ennallaan.
(13.2.2019)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee aikasarjamallinnuksen käyttöönoton ansiosta

Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee tammikuun 2019 tiedoista alkaen kuukaudella. Jatkossa kaikki liikevaihtokuvaajat julkaistaan noin puolentoista kuukauden viiveellä tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Uudistus koskee myös kaupan tarkempia toimialoja. Tuoreimman kuun laskennassa käytetään jatkossa apuna aikasarjamallinnusta, joka mahdollistaa tietojen nopeamman tuottamisen laadukkaina. Osalla toimialoista tuoreimmat tiedot saattavat kuitenkin tarkentua merkittävästikin myöhemmissä julkistuksissa, mutta nämä toimialat merkitään erikseen tietokantataulukoihin. Aikasarjamallinnusta käytetään osalla toimialoista myös noin kahden ja puolen kuukauden viiveellä julkistettavien tietojen laskennassa. Vähittäiskaupan pikaennakko, joka julkaistaan vajaan kuukauden viiveellä, säilyy ennallaan.
(13.2.2019)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon vuositietojen julkaisu aikaistuu kesäkuulle vuonna 2019

Uudistamme kansantalouden tilinpidon vuositietojen julkaisua. Aikaistamme julkaisua heinäkuusta kesäkuulle. Juhannuksen alla 20.6.2019 tuotamme edellistä vuotta koskevia tietoja uudistetulla tietosisällöllä.
(25.1.2019)

Alueellinen yritystoimintatilasto: Julkisyhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen


(24.1.2019)

Rautatietilasto: Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Suomen rautatietilaston tuottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1.1.2019 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä.
(17.1.2019)

Tietilasto: Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Tietilaston tuottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1.1.2019 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä.
(17.1.2019)

Kotimaan vesiliikenne: Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Vesiliikennetilastot tuottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1.1.2019 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä.
(17.1.2019)

Kanavaliikenne: Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Vesiliikennetilastot tuottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1.1.2019 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä.
(17.1.2019)

Ulkomaan meriliikenne: Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Vesiliikennetilastot tuottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1.1.2019 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä.
(17.1.2019)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tammikuussa 2019 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2017-2018 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(15.1.2019)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tammikuussa 2019 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2017-2018 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(15.1.2019)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tammikuussa 2019 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2017-2018 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(14.1.2019)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tammikuussa 2019 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2017-2018 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(14.1.2019)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajien lähdeaineisto muuttuu vuonna 2019

1.1.2019 alkaen kaikki palkkasummakuvaajien käyttämät palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan Tulorekisteriin. Näin ollen maaliskuussa 2019 julkaistavat tiedot koskien tammikuun 2019 palkkasummakuvaajaa tulevat muutoksesta johtuen eri aineistosta kuin aikaisemmin. Aiemmin tiedot tulivat Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta.
(11.1.2019)

Palkkasummakuvaajat: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tammikuussa 2019 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2017-2018 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.
(11.1.2019)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Ennakkotietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin muutoksista

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin 8.3.2019 julkistuksesta alkaen tilastoon tehdään muutoksia, joilla parannetaan tilaston laatua ja koherenssia tilinpidon kanssa.
(8.1.2019)

Alueellinen yritystoimintatilasto: Alueellisen yritystoimintatilaston julkistus siirtyy


(20.12.2018)

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Tilinpäätöstietoja uudella tilastoyksiköllä 2017

Oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksin) perustuvien tilinpäätöstietojen lisäksi Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan nyt toimialoittaisia tietoja yritysyksikköön perustuen. Tietoja on saatavissa ensimmäisen kerran tilastovuodelta 2017.
(18.12.2018)

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tietokantataulukot (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Tietokantataulukot sisältävät tietoa voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen lukumääristä, palkansaajien määristä sekä palkoista toimialaluokituksen 2-numerotasolla.
(18.12.2018)

Panos-tuotos: Panos-tuotostilasto täydentyy kiinteähintaisilla taulukoilla

Vuodesta 2015 lähtien panos-tuotostilastossa tarjontataulukko perushintaan ja käyttötaulukko ostajanhintaan julkaistaan myös edellisen vuoden hintaisina.
(5.12.2018)

Panos-tuotos: Panos-tuotostilasto täydentyy kiinteähintaisilla taulukoilla

Vuodesta 2015 lähtien panos-tuotostilastossa tarjontataulukko perushintaan ja käyttötaulukko ostajanhintaan julkaistaan myös edellisen vuoden hintaisina.
(5.12.2018)

Julkisten menojen hintaindeksi: Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2015=100. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen. Kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösten mukaiset.
(30.11.2018)

Tuottavuustutkimukset: Tilaston aikataulut uudistuvat


(22.11.2018)

Perheet: Perheet-vuosikatsauksen julkistaminen siirtyy

Perheet 2017 -vuosikatsauksen 21.11.2018 julkaistavaksi ilmoitettujen tietojen julkistaminen siirtyy. Tiedot julkaistaan 5.12.2018.
(21.11.2018)

Muuttoliike: Muuttoliiketilastosta ei julkistusta 14.12.2018

Aiemmin ilmoitetusta poiketen Tilastokeskus ei tuota muuttoliiketilastosta toista julkistusta 14.12.2018. Syynä toisen muuttoliikejulkistuksen peruuttamiseen on muuttoliiketilaston ensimmäisen julkistuksen viivästyminen.
(29.10.2018)

Julkisten menojen hintaindeksi: Julkisten menojen hintaindeksiä korjataan ja uudistetaan

Julkisten menojen hintaindeksiä 2010=100 (JMHI) korjataan takautuvasti vastaamaan merkittäviä muutoksia ja samalla indeksin uudeksi perusvuodeksi muutetaan 2015. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen. Kuntatalouden indeksin painot ovat 2015 tilinpäätösten mukaiset. Julkisten menojen hintaindeksi julkistetaan uudistettuna 30.11.2018.
(26.10.2018)

Väestöennuste: Uusi väestöennuste julkaistaan marraskuussa: tiedot koko maan tasolla

Tilastokeskus julkistaa uuden väestöennusteen 16.11.2018. Väestöennuste tullaan laatimaan vain koko maalle, ei aluetasolla.
(15.10.2018)

Muuttoliike: Muuttoliiketietojen 2017 julkistus siirtyy edelleen

Vuoden 2017 muuttoliiketilastojen julkistusta on siirretty ajankohtaan 30.10.2018. Aiemmin oli ilmoitettu, että julkistus olisi 11.10.2018. Uudistetun tietojärjestelmän toteutus vaatii lisätyötä, jotta tilastojen laatu voidaan varmistaa. Vuotta 2017 koskevia ennakkotietoja muuttoliikkeestä ja muista väestönmuutoksista on julkaistu 6.3.2018 ja on ollut saatavilla sen jälkeen StatFin-tietokannasta.
(11.10.2018)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hinnat -tilaston alkuvuoden 2018 reaalihintaindeksiä korjattu

Osakeasuntojen hinnat -tilaston alkuvuoden 2018 reaalihintaindeksiä korjattu (pdf)
(8.10.2018)

Energian hankinta ja kulutus: Muutoksia varastotietojen tilastoinnissa

Energiaturpeen varastotiedot jätetty pois tilastoinnista 04/2018 alkaen.
(28.9.2018)

Väestön ennakkotilasto: Väestön ennakkotilaston elokuun 2018 julkistus siirtyy

Väestön ennakkotilaston elokuun 2018 julkistusta on siirretty ajankohtaan 25.9.2018. Syynä ovat tietojen siirtoon liittyneet tekniset ongelmat. Aiemmin oli ilmoitettu, että julkistus olisi 21.9.2018. Pahoittelemme viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvia haittoja.
(19.9.2018)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilaston julkistus siirtyy

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018 -tilaston julkistus siirtyy. Tilaston uusi julkistuspäivä on keskiviikko 19.9.2018. Aiempi julkistuspäivä oli 14.9.2018. Valtion tietotekniikkapalveluissa maanantaina olleen laajan toimintahäiriön vuoksi Tilastokeskus ei ole pystynyt varmistamaan tuotannon laatua alkuperäisessä aikataulussa.
(14.9.2018)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Muutoksia rakentamisen liikevaihtokuvaajan tuoreimman tiedon laskentatavassa

Rakentamisen liikevaihtokuvaajassa otetaan kesäkuun 2018 tiedoista lähtien käyttöön osalla toimialoista menetelmällinen aikasarjamallinnus (time series models) tuoreimman kuukauden laskennan apuna. Tämä pienentää aineiston hitaasta kertymisestä johtuvia revisioita. Tilaston tuorein kuukausi julkaistaan kahden ja puolen kuukauden viiveellä.
(13.9.2018)

Muuttoliike: Muuttoliiketietojen 2017 julkistus siirtyy

Vuoden 2017 muuttoliiketilastojen julkistusta on siirretty ajankohtaan 11.10.2018. Aiemmin oli ilmoitettu, että julkistus olisi 12.9.2018. Uudistetun tietojärjestelmän toteutus vaatii lisätyötä, jotta tilastojen laatu voidaan varmistaa.
(12.9.2018)

Teollisuuden uudet tilaukset: Tietoja teollisuuden uusien tilauksien toimialarakenteesta ja tietojen tarkentumisesta

Teollisuuden uusissa tilauksissa on luovuttu kesäkuun 2018 tiedoista alkaen tekstiiliteollisuuden alatoimialoista (TOL 13- 14) tehdasteollisuuden aggregaatti-indeksiä laskettaessa. Tästä johtuen vuoden 2018 tiedot voivat mahdollisesti hieman tarkentua aikaisemmin julkaistujen kuukausien osalta.
(10.8.2018)

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on uudistettu

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusvuodeksi vaihtui 2015=100, kun vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistiin 19.6.2018. Muutoksen yhteydessä indeksin sisältö uudistui ja painorakenteet päivitettiin
(19.6.2018)

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on uudistettu

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusvuodeksi vaihtui 2015=100, kun vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistiin 19.6.2018. Muutoksen yhteydessä indeksin sisältö uudistui ja painorakenteet päivitettiin
(19.6.2018)

Suomalaisten matkailu: Muutoksia Suomalaisten matkailu -tilastossa

Suomalaisten matkailu –tilastossa on vuoden 2018 alusta alkaen tilastoitu myös kotimaan päivämatkat. Tämän myötä kotimaan vapaa-ajanmatkojen kokonaismäärä lisääntyi noin 55 prosenttia ja kotimaan työmatkojen kokonaismäärä noin 120 prosenttia. Kotimaanmatkojen kokonaismäärät vuonna 2018 eivät tämän vuoksi ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kotimaanmatkojen kokonaismäärään.
(7.6.2018)

Ansiotasoindeksi: Ansiotasoindeksin vuoden 2015 luvut ovat korjaantuneet yksittäisillä toimialoilla

Ansiotasoindeksissä siirryttiin ketjuindeksin laskentamenetelmään vuoden 2015=100 indeksissä. Vuoden 2015 luvut ovat korjaantuneet kerran 30.5.2017 jälkeen, jolloin ne julkaistiin lopullisina. Lukujen korjaantuminen johtui perusvuoden painorakenteen kertaluonteisesta päivittämisestä.
(4.6.2018)

Matkailutilinpito: Matkailutilinpito julkaistaan Visit Finlandin sivuilla

Matkailutilinpidon tuoreimmat raportit julkaistaan Visit Finlandin sivuilla. Tilastotaulukot julkaistaan Visit Finlandin tilastopalvelussa. Matkailutilinpidon menetelmän kuvaus on julkaistu valtioneuvoston julkaisuarkistossa.>
(18.5.2018)

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015. Painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2010=100, 2005=100 ja 2000=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla.
(15.5.2018)

Maatalouden tuottajahintaindeksi: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu

Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015. Painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi ja hintaseurantaan on lisätty uusia tuotteita. Perusvuosien 2010=100, 2005=100 ja 2000=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla.
(15.5.2018)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hinnat –tilasto on uudistettu 


(2.5.2018)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Palvelujen tuottajahintaindeksi uudistuu

Palvelujen tuottajahintaindeksiä uudistetaan ja sen perusvuodeksi muutetaan vuosi 2015. Uudistuksen yhteydessä tilaston painorakenteet päivitetään vastaamaan vuoden 2015 tuotoksen arvoja. Lisäksi palveluryhmä- ja yritysotoksia uudistetaan. Julkistuksissa käytettävä luokitus on jatkossa CPA-tuoteluokitus aiemman toimialaluokituksen sijaan. Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut ovat saatavana Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta 24.4.2018. Perusvuosien 2010=100 ja 2005=100 indeksejä lasketaan eteenpäin ketjuttamalla uusimman perusvuoden indeksillä, eli ne kehittyvät jatkossa samalla tavalla kuin 2015=100-perusvuoden indeksi.
(18.4.2018)

Omistusasumisen hintaindeksit: Omistusasumisen hintaindeksit -tilasto lakkautetaan

Omistusasumisen hintaindeksit -tilaston julkaiseminen lopetetaan. Tilasto ilmestyy viimeisen kerran 4.4.2018, jolloin julkaistaan vuoden 2017 viimeistä neljännestä koskevat tiedot. Jatkossa vastaavat tiedot ovat saatavilla Eurostatin internetsivuilla: http://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics
(4.4.2018)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Palvelualojen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Palvelualojen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 12.4.2018.
(4.4.2018)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Rakentamisen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Rakentamisen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 12.4.2018.
(4.4.2018)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Teollisuuden liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 13.4.2018.
(4.4.2018)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu. Korjaus kohdistui julkisyhteisöihin. Saadut tuoteverot pienenivät 243 milj. euroa, saadut osingot pienenivät 93 milj. euroa ja maksetut korot pienenivät 23 milj. euroa. Yhteisvaikutus julkisyhteisöjen nettoluotonantoon on -313 milj. euroa. Korjaus pienentää BKT:n muutosta 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa 0,2 %-yksikköä.
(29.3.2018)

Sektoritilit neljännesvuosittain: Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu. Korjaus kohdistui julkisyhteisöihin. Saadut tuoteverot pienenivät 243 milj. euroa, saadut osingot pienenivät 93 milj. euroa ja maksetut korot pienenivät 23 milj. euroa. Yhteisvaikutus julkisyhteisöjen nettoluotonantoon on -313 milj. euroa. Korjaus pienentää BKT:n muutosta 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa 0,2 %-yksikköä.
(29.3.2018)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu. Korjaus kohdistui julkisyhteisöihin. Saadut tuoteverot pienenivät 243 milj. euroa, saadut osingot pienenivät 93 milj. euroa ja maksetut korot pienenivät 23 milj. euroa. Yhteisvaikutus julkisyhteisöjen nettoluotonantoon on -313 milj. euroa. Korjaus pienentää BKT:n muutosta 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa 0,2 %-yksikköä.
(29.3.2018)

Verot ja veronluonteiset maksut: Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston energiaveroja on korjattu

Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston energiaveroja on korjattu. Korjaus pienentää vuoden 2017 verokertymää 243 miljoonaa euroa (noin 5 % energiaveroista).
(29.3.2018)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä, jotka korjataan 29.3.2018. Korjaus pienentää BKT:n muutosta noin 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa noin 0,2 %-yksikköä.
(22.3.2018)

Sektoritilit neljännesvuosittain: Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä, jotka korjataan 29.3.2018. Korjaus pienentää BKT:n muutosta noin 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa noin 0,2 %-yksikköä.
(22.3.2018)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä, jotka korjataan 29.3.2018. Korjaus pienentää BKT:n muutosta noin 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa noin 0,2 %-yksikköä.
(22.3.2018)

Verot ja veronluonteiset maksut: Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston energiaveroissa on virhe

Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston energiaveroissa on virhe, joka korjataan 29.3.2018. Korjaus pienentää vuoden 2017 verokertymää 243 miljoonaa euroa (noin 5 % energiaveroista).
(22.3.2018)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Maksutaseen ulkomaankauppa kansantalouden tilinpidon tasojen mukaiseksi

Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen viennin ja tuonnin aikasarjat vuosilta 2006–2013 on yhtenäistetty ja tavaroiden ja palveluiden yhteenlasketun arvon aikasarja on nyt yhtenevä kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa. Tavaroiden ja palveluiden aikasarjat tulevat yhteneviksi tilinpidon heinäkuun julkaisun yhteydessä.
(15.3.2018)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Tavaratuonti julkaistaan alkuperämaan mukaisesti vuodesta 2013 alkaen

Tavaratuonti julkaistaan alkuperämaan mukaisesti vuodesta 2013 alkaen. Vuosien 2006–2012 osalta tuonti on tilastoitu lähetysmaittain. Muutoksesta johtuen maittain jaoteltu tavaratuonti vuosina 2006–2012 ei ole vertailukelpoinen vuodesta 2013 alkavan aikasarjan kanssa.
(15.3.2018)

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa: Tavaratuonti tilastoidaan jatkossa alkuperämaan mukaisena

Aiemmin tavaratuonti on tilastoitu lähetysmaan mukaisesti, mutta jatkossa se tilastoidaan alkuperämaan mukaisena. Muutos vaikuttaa ainoastaan tavaratuonnin lukuihin. Tietokantataulukoista voi jatkossa tarkastella tavaratuontia sekä alkuperämaan että lähetysmaan mukaisina. Palvelukauppaan muutokset eivät vaikuta.
(15.3.2018)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Tehtaattoman valmistuksen arvonlisä on tilastoitu tavaravienniksi

Tavaroiden ja palveluiden aikasarjaan vuosille 2006–2013 on tehty muutos. Tuotannollisten palvelujen vientiin aiemmin lukeutunut tehtaattoman valmistuksen arvonlisä on tilastoitu tavaravienniksi. Muutoksen seurauksena palveluviennin taso laskee ja tavaraviennin taso nousee 2006–2013. Korjaus ei muuta tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettua arvoa. Tilastovuodesta 2014 eteenpäin tämä muutos on tehty jo maaliskuussa 2017
(15.3.2018)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Kaupan liikevaihtokuvaajien perusvuosi vaihtuu

Kaupan liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 13.3.2018.
(9.3.2018)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajien perusvuosi vaihtuu

Palkkasummakuvaajissa siirrytään käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 13.3.2018.
(9.3.2018)

Teollisuuden uudet tilaukset: Tietoja teollisuuden uusien tilauksien perusvuoden vaihdosta ja tietojen tarkentumisesta


(9.3.2018)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin perusvuoden vaihdosta ja tietojen tarkentumisesta


(9.3.2018)

Väestön ennakkotilasto: Väestönmuutosten ennakkotilaston tietokantataulukon lukuja korjattu

Väestönmuutosten ennakkotilaston vuoden 2017 tietokantataulukon lukuja on korjattu. Virheelliset tiedot koskivat kuolemien kunnittaisia lukuja ja kunnassamuuttojen sekä kunnittaisia että koko maan lukuja.  002 -- Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumaneljänneksen mukaan alueittain 2010 - 2017.
(9.3.2018)

Majoitustilasto: Muutoksia Majoitustilaston kohdejoukossa

Majoitustilaston kohdejoukkoa on tarkistettu ja siihen on lisätty muutamia hotelli- ja hostellitoimialoilla toimivia majoitusliikkeitä vuoden 2017 tammikuun tiedoista alkaen. Muutoksen vaikutus vuodesta 2017 alkaen on noin 2,5 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä. Muutoksesta johtuen tiedot vuodesta 2017 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa. Tammikuun 2018 tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 2017 tammikuun tietojen kanssa.
(8.3.2018)

Asuntojen vuokrat: Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Asumistukiaineistossa muutos näkyi siten, että erillinen luokka opiskelijat poistui ja kaikki asumistukiasiakkaat luokitellaan nyt joko yleisen tai eläkkeensaajien asumistuen saajiksi.
(8.3.2018)

Maarakennuskustannusindeksi: Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015. Indeksin painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi.
(23.2.2018)

Suurten yritysten liikevaihtoennakko: Suurten yritysten liikevaihtoennakon perusvuosi vaihtuu

Suurten yritysten liikevaihtoennakossa siirrytään käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 28.2.2018.
(21.2.2018)

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi uudistetaan

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi uudistetaan vuoden 2018 ensimmäistä neljännestä koskevista tiedoista alkaen. Uudistetut indeksit julkaistaan 19.6.2018. Uudistuksen yhteydessä päivitetään indeksien laskennassa käytetty painorakenne ja luokitukset. Uudistettuun kokonaisindeksiin ei tule sisältymään kiinteistöveroa eikä tontin vuokraa.
(19.2.2018)

Väestön ennakkotilasto: Väestön ennakkotilaston 2017 tiedoista kaksi erillistä julkistusta

Tilastokeskus on julkistanut vuotta 2017 koskevat väestön ennakkotilaston väkilukutiedot 15.2.2018. Ennakkotilasto vuoden 2017 väestönmuutoksista tuotetaan erillisenä julkistuksena 6.3.2018.
(15.2.2018)

Kuluttajien luottamus: Kuluttajabarometrin tiedonkeruumenetelmä vaihtuu ja kysymykset vähenevät vuonna 2019

Kuluttajabarometrin tiedot on tähän asti kerätty puhelinhaastatteluilla. Vuodesta 2019 alkaen tiedonkeruu tapahtuu ns. yhdistelmäkeruulla: puhelinhaastattelujen lisäksi verkkolomakkeella. Tässä yhteydessä tutkimuksen tietosisältöä kevennetään. Jatkossa keskitytään kuluttajien taloutta koskevien mielialojen, odotusten ja aikomusten selvittämiseen. Lomakkeelta pudotetaan pois seuraavat kokonaisuudet: säästämisen, sijoittamisen ja lainanoton kohteet, asunnon ja auton oston rahoitustavat sekä nykyaikaisten laitteiden omistus kotitalouksissa. Tilastokeskus jatkaa laitteiden yleisyyden tilastointia muilla, myöhemmin tarkentuvilla tavoilla.
(2.2.2018)

Väestön ennakkotilasto: Kunnittaiset ennakkoväkiluvut julkistetaan 15.2.2018

Tilastokeskus julkistaa vuoden 2017 kunnittaiset ennakkoväkiluvut 15.2.2018. Julkistuksessa ei ole ennakkotietoja vuoden 2017 väestönmuutoksista, niiden julkistamisesta tiedotetaan samoin 15.2.2018. Kunnittaiset ennakkoväkiluvut julkaistaan myös tietokantataulukkona.
(2.2.2018)

Tuottajahintaindeksit: Tuottajahintaindeksit uudistuivat

Tuottajahintaindeksejä uudistetaan ja niiden perusvuosiksi muutetaan vuosi 2015. Uudistuksen yhteydessä tilastojen painorakenteet päivitetään vastaamaan vuoden 2015 tuotannon, tuonnin ja viennin arvoja. Lisäksi hyödyke- ja yritysotoksia uudistetaan. Julkistuksissa käytettävä luokitus on jatkossa CPA-tuoteluokitus aiemman toimialaluokituksen sijaan. Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut ovat saatavana Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta 26.2.2018. Perusvuosien 1949=100 ja 2010=100 tietojen laskemista ja julkaisemista jatketaan.
(2.2.2018)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hintaindeksit uudistetaan

Osakeasuntojen hinnat -tilasto uudistetaan vuoden 2018 ensimmäistä neljännestä koskevista tiedoista lähtien. Uudistetut indeksit julkaistaan 2.5.2018. Uudistus koskee vanhojen osakeasuntojen kuukausi- ja neljännesvuositilastoja. Uudistuksen yhteydessä päivitetään indeksien laskennassa käytetty tilastollinen malli, tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset. Uudeksi perusvuodeksi tulee vuosi 2015. Indekseistä lasketaan päivitetyn menetelmän mukaiset, takautuvat sarjat vuodesta 2015 lähtien.
(30.1.2018)

Väestön ennakkotilasto: Väestön ennakkotilaston vuotta 2017 koskevien lukujen julkistus siirtyy


(26.1.2018)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset: Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2017

Muutos tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä syystä emme julkista lopetusten tai yrityskannan uusia tietoja toistaiseksi.
(25.1.2018)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa


(15.1.2018)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa


(15.1.2018)

Palkkasummakuvaajat: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa


(12.1.2018)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa


(12.1.2018)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa


(12.1.2018)

Aikuiskoulutukseen osallistuminen: Tilaston nimi on muuttunut

Aikuiskoulutustutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Aikuiskoulutukseen osallistuminen.
(4.1.2018)

Ajankäyttö: Tilaston nimi on muuttunut

Ajankäyttötutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Ajankäyttö.
(4.1.2018)

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus: Tilaston nimi on muuttunut

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus-tutkimus -tilasto julkaistaan jatkossa nimellä CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus.
(4.1.2018)

Työolot: Tilaston nimi on muuttunut

Työolotutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Työolot.
(4.1.2018)

Vapaa-ajan osallistuminen: Tilaston nimi on muuttunut

Vapaa-aikatutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Vapaa-ajan osallistuminen.
(4.1.2018)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Tehtaattoman valmistuksen arvonlisä on tilastoitu tilastovuodesta 2014 alkaen tavaravienniksi


(21.12.2017)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu

Tietojen täsmentymistä kuvaavan pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu tilastovuoden 2016 tiedoista alkaen. Vuosimuutosten tarkentumista kuvaavat tiedot perustuvat ajankohtaan, jolloin lopulliset vuositiedot valmistuvat. Tällöin voidaan paremmin ottaa huomioon mm. yritysten viimeisimmät luokitustiedot tilastoitavalta ajanjaksolta. Yritysten lopulliset tiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden lopulla. Lisäksi vuositietojen tarkentuminen pohjautuu yhtenäisesti viralliseen vuosiaineistoon, eli uusimpaan rakenne- ja tilinpäätöstilastoon. Tietojen tarkentumista kuvaava uusi laskentatapa huomioidaan tammikuussa 2018 julkaistavista tiedoista alkaen.
(13.12.2017)

Palkkasummakuvaajat: Pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu

Tietojen täsmentymistä kuvaavan pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu tilastovuoden 2016 tiedoista alkaen. Vuosimuutosten tarkentumista kuvaavat tiedot perustuvat ajankohtaan, jolloin lopulliset vuositiedot valmistuvat. Tällöin voidaan paremmin ottaa huomioon mm. yritysten viimeisimmät luokitustiedot tilastoitavalta ajanjaksolta. Yritysten lopulliset tiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden lopulla. Lisäksi vuositietojen tarkentuminen pohjautuu yhtenäisesti viralliseen vuosiaineistoon, eli uusimpaan rakenne- ja tilinpäätöstilastoon. Tietojen tarkentumista kuvaava uusi laskentatapa huomioidaan tammikuussa 2018 julkaistavista tiedoista alkaen.
(13.12.2017)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu

Tietojen täsmentymistä kuvaavan pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu tilastovuoden 2016 tiedoista alkaen. Vuosimuutosten tarkentumista kuvaavat tiedot perustuvat ajankohtaan, jolloin lopulliset vuositiedot valmistuvat. Tällöin voidaan paremmin ottaa huomioon mm. yritysten viimeisimmät luokitustiedot tilastoitavalta ajanjaksolta. Yritysten lopulliset tiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden lopulla. Lisäksi vuositietojen tarkentuminen pohjautuu yhtenäisesti viralliseen vuosiaineistoon, eli uusimpaan rakenne- ja tilinpäätöstilastoon. Tietojen tarkentumista kuvaava uusi laskentatapa huomioidaan tammikuussa 2018 julkaistavista tiedoista alkaen.
(13.12.2017)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu

Tietojen täsmentymistä kuvaavan pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu tilastovuoden 2016 tiedoista alkaen. Vuosimuutosten tarkentumista kuvaavat tiedot perustuvat ajankohtaan, jolloin lopulliset vuositiedot valmistuvat. Tällöin voidaan paremmin ottaa huomioon mm. yritysten viimeisimmät luokitustiedot tilastoitavalta ajanjaksolta. Yritysten lopulliset tiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden lopulla. Lisäksi vuositietojen tarkentuminen pohjautuu yhtenäisesti viralliseen vuosiaineistoon, eli uusimpaan rakenne- ja tilinpäätöstilastoon. Tietojen tarkentumista kuvaava uusi laskentatapa huomioidaan tammikuussa 2018 julkaistavista tiedoista alkaen.
(13.12.2017)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu

Tietojen täsmentymistä kuvaavan pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentumisen laskentatapa muuttuu tilastovuoden 2016 tiedoista alkaen. Vuosimuutosten tarkentumista kuvaavat tiedot perustuvat ajankohtaan, jolloin lopulliset vuositiedot valmistuvat. Tällöin voidaan paremmin ottaa huomioon mm. yritysten viimeisimmät luokitustiedot tilastoitavalta ajanjaksolta. Yritysten lopulliset tiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden lopulla. Lisäksi vuositietojen tarkentuminen pohjautuu yhtenäisesti viralliseen vuosiaineistoon, eli uusimpaan rakenne- ja tilinpäätöstilastoon. Tietojen tarkentumista kuvaava uusi laskentatapa huomioidaan tammikuussa 2018 julkaistavista tiedoista alkaen.
(13.12.2017)

Kiinteistöjen hinnat: Kiinteistöjen hinnat -tilastolle julkaistaan takautuva sarja 2010 lähtien

Vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien indekseistä julkaistaan aiemmin tänä vuonna uudistetun laskentamenetelmän mukaiset, takautuvat sarjat vuodesta 2010 lähtien. Laskenta on tehty tietojen pidemmän aikavälin vertailun mahdollistamiseksi. Takautuvasti laskettujen sarjojen perusvuosi on 2010=100.
(4.12.2017)

Väestön ennakkotilasto: Väestön ennakkotilastosta ei tuoteta uusia julkistuksia vuonna 2017

Väestön ennakkotilastosta ei tuoteta enää vuonna 2017 uusia julkistuksia. Tilaston vuotta 2017 koskevat korjatut luvut julkistetaan myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
(28.11.2017)

Korjausrakentaminen: Palvelurakennusten korjauskustannusten tiedonkeruun ja käsittelyn menetelmät on uudistettu

Palvelurakennusten korjauskustannusten tiedonkeruun ja käsittelyn menetelmät on uudistettu. Vuoden 2013 tiedot kerättiin rakennuskohtaisesti ja keruun kehikkona käytettiin tilastokeskuksen rakennuskantaa.
(13.11.2017)

Kuntatalous: Kuntataloustilaston vuoden 2015 ja 2016 tietoja on korjattu

Tilastokeskus on korjannut tilastovuoden 2015 kuntataloustilaston julkistusta kuntayhtymien osalta. Korjaus johtui aiemmin saaduista virheellisistä tiedoista. Kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ja tukipalvelujen käyttötalouden kulut ja tuotot muuttuivat tässä korjauksessa.
(3.11.2017)

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Tilastovuoden 2013 StatFin-taulujen uudelleenjulkistus

Rakenne- ja tilinpäätöstilastossa otettiin käyttöön uusi yhtenäinen yritystietojärjestelmä tilastovuonna 2013. Tilastovuoden 2016 ennakkotietojen julkistuksen yhteydessä vuoden 2013 tilastotietoja julkaistaan uudelleen, jotta tilastoaineisto on yhdenmukainen tilastovuosien 2014 - 2016 kanssa.
(29.9.2017)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon PDF-taulukkopaketti saatavilla

Käyttäjiltä tulleiden toiveiden mukaisesti Kansantalouden tilinpidon PDF-muotoinen taulukkopaketti on jälleen saatavilla. Teknisistä syistä johtuen saatavuutta jatkossa ei voida kuitenkaan taata. Vastaavat tiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.
(8.9.2017)

Omistusasumisen hintaindeksit: Omistusasumisen hintaindeksit -tilasto uudistui

Omistusasumisen hintaindeksien perusvuodeksi on vaihdettu 2015=100. Hintaindeksien laskennassa on käytetty uudistettua vanhojen omakotitalojen hintaindeksiä, minkä vuoksi asuntojen ostamista kuvaavan indeksisarjan tiedot poikkeavat aiemmin julkaistuista vuosien 2015 ja 2016 osalta. Perusvuoden vaihto johtuu Eurostatin vaatimuksesta vaihtaa omistusasumisen hintaindeksien perusvuodet vuoteen 2015.
(30.6.2017)

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastossa aletaan julkaista tietoja valtion takauksista

Valtion takaukset -tilaston julkaiseminen erillisenä tilastona päättyi maaliskuussa 2017. Tästä lähtien näitä tietoja julkaistaan Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastossa ja tiedot löytyvät tilaston kotisivulla osiosta Taulukot. Ensimmäiset uudessa paikassa julkaistavat tiedot koskevat vuoden 2017 ensimmäistä neljännestä.
(29.6.2017)

Julkisten menojen hintaindeksi: Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2010. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen samoin kuin kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösten mukaiset.
(16.6.2017)

Jätetilasto: Jätetilaston tietokantataulukoita päivitetään 15.6.2017 julkistuksen jälkeen

Tietokantataulukot päivitetään vasta julkistuksen jälkeen, mahdollisimman pian.
(15.6.2017)

Energian hinnat: Määritelmämuutos metsähakkeen ja energiaturpeen hintatilastoinnissa

Vuoden 2017 alusta lähtien metsähakkeen sekä energiaturpeen osalta hintatilastoinnin määrittelyssä luovutaan kiinteästä kuljetusetäisyydestä. Jatkossa nämä hinnat sisältävät kuljetuskustannukset käyttöpaikalle toimitettuna.
(7.6.2017)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon PDF-taulukkopaketti lopetetaan

Kansantalouden vuositilinpidon PDF-muotoista taulukkopakettia ei enää jatkossa tehdä. Julkaisu on sisältänyt keskeiset pääaggregaatit sekä sektoreittaiset tiedot kymmenen vuoden ajalta. Vastaavat tiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.
(6.6.2017)

Kiinteistöjen hinnat: Kiinteistöjen hinnat tilasto on uudistettu

Kiinteistöjen hinnat tilasto on uudistettu. Uudistus koskee vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien hintojen tilastointia. Indeksien laskennassa käytettävät tilastolliset mallit, kauppojen tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset on uudistettu. Myös indeksien perusvuosi on vaihdettu. Uusi perusvuosi on 2015=100.
(5.6.2017)

Ansiotasoindeksi: Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita päivitetään 30.5.2017 julkistuksen jälkeen

Ansiotasoindeksi julkaistiin 30.5.2017 uudella perusvuodella 2015=100. Uudistuksen takia tietokantataulukot päivitetään vasta julkistuksen jälkeen, mahdollisimman pian.
(30.5.2017)

Palvelujen ulkomaankauppa: Palvelujen ulkomaankauppa -tilasto lakkautettu


(30.5.2017)

Väestön ennakkotilasto: Väestön ennakkotilaston julkistukset siirtyvät tuotannollisista syistä

Väestön ennakkotilaston julkistuspäiviä on siirretty: maaliskuuta koskevien tietojen uusi julkistuspäivä on 9.6.2017 ja huhtikuun tietojen julkistuspäivä 16.6.2017. Julkistusten siirtymisen syynä on, että Väestörekisterikeskuksen uudenmuotoisen aineiston sovittaminen Tilastokeskuksen tuotantojärjestelmiin on vienyt ennakoitua enemmän aikaa.
(29.5.2017)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Verohallinnon oma-aloitteisten verotietojen muutoksilla ei vaikutusta liikevaihtokuvaajien tammikuun 2017 tietoihin

Liikevaihtokuvaajat siirtyivät tammikuun 2017 tiedoista alkaen käyttämään Verohallinnon oma-aloitteisia verotietoja (aikaisemmin kausiveroaineisto). Tammikuusta alkaen yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 500 000 euroa, ovat voineet ilmoittaa arvonlisäverotietonsa suoriteperusteisuuden sijaan maksuperusteisesti. Lisäksi neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa on laajennettu nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Vastaavasti, arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon. Yritysten kausiverotietojen raportoinnin muuttuminen voi vaikuttaa ilmoitettujen arvonlisäverotietojen kertymiin.
(13.4.2017)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Verohallinnon oma-aloitteisten verotietojen muutoksilla ei vaikutusta liikevaihtokuvaajien tammikuun 2017 tietoihin

Liikevaihtokuvaajat siirtyivät tammikuun 2017 tiedoista alkaen käyttämään Verohallinnon oma-aloitteisia verotietoja (aikaisemmin kausiveroaineisto). Tammikuusta alkaen yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 500 000 euroa, ovat voineet ilmoittaa arvonlisäverotietonsa suoriteperusteisuuden sijaan maksuperusteisesti. Lisäksi neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa on laajennettu nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Vastaavasti, arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon. Yritysten kausiverotietojen raportoinnin muuttuminen voi vaikuttaa ilmoitettujen arvonlisäverotietojen kertymiin.
(13.4.2017)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Verohallinnon oma-aloitteisten verotietojen muutoksilla ei vaikutusta liikevaihtokuvaajien tammikuun 2017 tietoihin

Liikevaihtokuvaajat siirtyivät tammikuun 2017 tiedoista alkaen käyttämään Verohallinnon oma-aloitteisia verotietoja (aikaisemmin kausiveroaineisto). Tammikuusta alkaen yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 500 000 euroa, ovat voineet ilmoittaa arvonlisäverotietonsa suoriteperusteisuuden sijaan maksuperusteisesti. Lisäksi neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa on laajennettu nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Vastaavasti, arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon. Yritysten kausiverotietojen raportoinnin muuttuminen voi vaikuttaa ilmoitettujen arvonlisäverotietojen kertymiin.
(12.4.2017)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Verohallinnon oma-aloitteisten verotietojen muutoksilla ei vaikutusta liikevaihtokuvaajien tammikuun 2017 tietoihin

Liikevaihtokuvaajat siirtyivät tammikuun 2017 tiedoista alkaen käyttämään Verohallinnon oma-aloitteisia verotietoja (aikaisemmin kausiveroaineisto). Tammikuusta alkaen yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 500 000 euroa, ovat voineet ilmoittaa arvonlisäverotietonsa suoriteperusteisuuden sijaan maksuperusteisesti. Lisäksi neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa on laajennettu nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Vastaavasti, arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon. Yritysten kausiverotietojen raportoinnin muuttuminen voi vaikuttaa ilmoitettujen arvonlisäverotietojen kertymiin.
(12.4.2017)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Muutoksia teollisuustuotannon volyymi-indeksin käyttämässä kausiveroaineistossa

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa käytetään alle 50 hengen yritysten osalta useilla toimialoilla Verohallinnon oma-aloitteisteisten verojen aineistosta saatavia liikevaihtotietoja.
(10.4.2017)

Ansiotasoindeksi: Kilpailukykysopimuksen myötä ansiotasoindeksin laskentamenetelmä muuttuu

Kilpailukykysopimuksessa (kiky) työmarkkinajärjestöt sopivat työajan pidennyksestä ja julkisen sektorin lomarahojen leikkauksesta. Työajan pidennys ei näy ansiotasoindeksissä, mutta lomarahojen leikkaukset näkyvät.
(6.4.2017)

Omistusasumisen hintaindeksit: Omistusasumisen hintaindeksien perusvuosi vaihdetaan

Omistusasumisen hintaindeksit -tilaston perusvuosi vaihdetaan 1. neljänneksen 2017 tiedoista lähtien. Uudistetut indeksit julkaistaan 30.6.2017. Uudeksi perusvuodeksi tulee vuosi 2015. Päivitettyjen indeksien laskennassa käytetään uudistettuja vanhojen omakotitalojen hintaindeksejä, mistä johtuen uudistetut sarjat poikkeavat aiemmin julkaistuista vuosien 2015 ja 2016 osalta.
(3.4.2017)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja

Julkisyhteisöjen vuositilaston tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän. Tämä muuttaa myös sektoritilit neljännesvuosittain ja julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilastojen lukuja vuosille 2015 ja 2016. 
(17.3.2017)

Sektoritilit neljännesvuosittain: Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja

Julkisyhteisöjen vuositilaston tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän. Tämä muuttaa myös sektoritilit neljännesvuosittain ja julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilastojen lukuja vuosille 2015 ja 2016. 
(16.3.2017)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Muutoksia liikevaihtokuvaajien käyttämässä kausiveroaineistossa


(15.3.2017)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Muutoksia liikevaihtokuvaajien käyttämässä kausiveroaineistossa


(15.3.2017)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Neljännes- ja kuukausitiedot julkaistaan erikseen


(15.3.2017)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Rahoitussaamisten ja -velkojen neljänneskysely korvaa kuukausikyselyn


(15.3.2017)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Tehtaattoman tuotannon kirjaus ulkomaankaupassa muuttuu


(15.3.2017)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Muutoksia liikevaihtokuvaajien käyttämässä kausiveroaineistossa

Liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytetään oman tiedonkeruun lisäksi merkittävissä määrin Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa lähes koko Suomen yritystoiminnan. Kausiverotiedot koostuvat arvonlisävero- ja työnantajasuoritustiedoista.
(14.3.2017)

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa: Tehtaattoman tuotannon kirjaus ulkomaankaupassa muuttuu

Kansantalouden tilinpidossa ja maksutaseessa muutetaan niin kutsutun tehtaattoman tuotannon ulkomaankauppakirjauksia tilastovuodesta 2014 lähtien. Tehtaaton tuottaja tarkoittaa yritystä, jolla ei ole enää omia tehtaita kotimaassa, mutta jonka suunnittelu, tutkimus- ja tuotekehittely sekä hallinto sijaitsevat Suomessa. Merkittävä osa yrityksen teettämien lopputuotteiden arvosta muodostuu yrityksen omistamien aineettomien oikeuksien käytöstä. Aiemmin tehtaattoman tuotannon marginaali eli nettomyynti ulkomailta ulkomaille oli Suomen palveluvientiä. Tilastovuodesta 2014 lähtien ko. marginaali kirjataan Suomen tavaravienniksi. Tarjonta- ja käyttötaulukoissa tuotekirjaus muuttuu palvelutuotteesta myydyn lopputuotteen mukaiseksi tavaraksi. Kirjausmuutos vähensi palveluvientiä ja kasvatti tavaravientiä 1,1 miljardia euroa tilastovuonna 2014. Tavaroiden ja palveluiden kokonaisvienti ei muuttunut.
(14.3.2017)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Muutoksia liikevaihtokuvaajien käyttämässä kausiveroaineistossa

Liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytetään oman tiedonkeruun lisäksi merkittävissä määrin Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa lähes koko Suomen yritystoiminnan. Kausiverotiedot koostuvat arvonlisävero- ja työnantajasuoritustiedoista.
(13.3.2017)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Toimipaikoittaiset ja toimialoittaiset painot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2015 tilannetta.
(10.3.2017)

Työolot: Palkansaajien työoloista aletaan kerätä uutta tietoa

Seuraavan työolotutkimuksen tiedonkeruu ajoittuu syksylle 2018. Tutkimusaineiston pääosa muodostuu laajasta käyntihaastatteluotoksesta, jonka kohteena ovat palkansaajat. Tutkimuksen uusi painopiste tulee olemaan työn digitalisaatio ja sen vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin. Työolotutkimuksen tärkeänä tavoitteena on aina ollut työelämän muutosten ja ilmiöiden yhä parempi tavoittaminen. Tällä teemalla pyrimme vastaamaan tähän tavoitteeseen.
(9.3.2017)

Valtion takaukset: Valtion takaukset -tilaston julkaiseminen päättyy

Valtion takaukset -tilaston julkaiseminen päättyy. Viimeisimmät vuoden 2016 neljännen neljänneksen tiedot julkistetaan 7.3.2017. Valtion takauksia kuvaavaa tilastotietoa löytyy jatkossa Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain tilastoista.
(7.3.2017)

Kiinteistöjen hinnat: Kiinteistöjen hintaindeksit uudistetaan

Kiinteistöjen hinnat -tilasto uudistetaan 1. neljänneksen 2017 tiedoista lähtien. Uudistetut indeksit julkaistaan 5.6.2017. Uudistus koskee vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien hintojen tilastointia. Indeksien laskennassa käytetty tilastollinen malli, tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset uudistetaan. Myös vanhojen omakotitalojen ja tonttien hintaindeksien perusvuosi vaihtuu. Uudeksi perusvuodeksi tulee vuosi 2015.
(6.3.2017)

Neljännesvuositilinpito: Tehtaattoman tuotannon kirjaus ulkomaankaupassa muuttuu

Kansantalouden tilinpidossa muutetaan niin kutsutun tehtaattoman tuotannon ulkomaankauppakirjauksia tilastovuodesta 2014 lähtien.
(27.2.2017)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.
(10.2.2017)

Panos-tuotos: Tehtaattoman tuotannon kirjaus ulkomaankaupassa muuttuu

Kansantalouden tilinpidossa muutetaan niin kutsutun tehtaattoman tuotannon ulkomaankauppakirjauksia tilastovuodesta 2014 lähtien. Tehtaaton tuottaja tarkoittaa yritystä, jolla ei ole enää omia tehtaita kotimaassa, mutta jonka suunnittelu, tutkimus- ja tuotekehittely sekä hallinto sijaitsevat Suomessa. Merkittävä osa yrityksen teettämien lopputuotteiden arvosta muodostuu yrityksen omistamien aineettomien oikeuksien käytöstä. Aiemmin tehtaattoman tuotannon marginaali eli nettomyynti ulkomailta ulkomaille oli Suomen palveluvientiä. Tilastovuodesta 2014 lähtien ko. marginaali kirjataan Suomen tavaravienniksi. Tarjonta- ja käyttötaulukoissa tuotekirjaus muuttuu palvelutuotteesta myydyn lopputuotteen mukaiseksi tavaraksi. Kirjausmuutos vähensi palveluvientiä ja kasvatti tavaravientiä 1,1 miljardia euroa tilastovuonna 2014. Tavaroiden ja palveluiden kokonaisvienti ei muuttunut.
(9.2.2017)

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin: Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja

Julkisyhteisöjen tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän. Muutos johtuu paikallishallintosektorin tärkeimmän lähdeaineiston, kuntataloustilaston, uudistumisesta. Uudistus parantaa tietojen laatua, mutta aiheuttaa katkoksen aikasarjoihin vuosien 2014 ja 2015 välille. Tiedot näiden vuosien välillä eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Muutos vaikuttaa paikallishallinnon (sektori S1313) ja julkisyhteisöjen summatietoihin (S13).
(31.1.2017)

Kansantalouden tilinpito: Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja

Julkisyhteisöjen tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän. Muutos johtuu paikallishallintosektorin tärkeimmän lähdeaineiston, kuntataloustilaston, uudistumisesta. Uudistus parantaa tietojen laatua, mutta aiheuttaa katkoksen aikasarjoihin vuosien 2014 ja 2015 välille. Tiedot näiden vuosien välillä eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Muutos vaikuttaa paikallishallinnon (sektori S1313) ja julkisyhteisöjen summatietoihin (S13).
(31.1.2017)

Kansantalouden tilinpito: Tehtaattoman tuotannon kirjaus ulkomaankaupassa muuttuu

Kansantalouden tilinpidossa muutetaan niin kutsutun tehtaattoman tuotannon ulkomaankauppakirjauksia tilastovuodesta 2014 lähtien. Tehtaaton tuottaja tarkoittaa yritystä, jolla ei ole enää omia tehtaita kotimaassa, mutta jonka suunnittelu, tutkimus- ja tuotekehittely sekä hallinto sijaitsevat Suomessa. Merkittävä osa yrityksen teettämien lopputuotteiden arvosta muodostuu yrityksen omistamien aineettomien oikeuksien käytöstä. Aiemmin tehtaattoman tuotannon marginaali eli nettomyynti ulkomailta ulkomaille oli Suomen palveluvientiä. Tilastovuodesta 2014 lähtien ko. marginaali kirjataan Suomen tavaravienniksi. Tarjonta- ja käyttötaulukoissa tuotekirjaus muuttuu palvelutuotteesta myydyn lopputuotteen mukaiseksi tavaraksi. Kirjausmuutos vähensi palveluvientiä ja kasvatti tavaravientiä 1,1 miljardia euroa tilastovuonna 2014. Tavaroiden ja palveluiden kokonaisvienti ei muuttunut.
(31.1.2017)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston edellisten kuukausien tietoja on päivitetty

Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston syys-lokakuun tiedoissa on ollut virhe, joka koski uudisrakentamisen volyymi-indeksin laskentaa. Virhe on aiheutunut järjestelmäympäristön häiriöstä, jonka vuoksi indeksinlaskentamenetelmä ei ole toiminut oikein. Virhe koskee ainoastaan uudisrakentamisen volyymi-indeksiä, rakennuslupien osalta aiemmin julkaistut tiedot ovat olleet virheettömiä.
(20.1.2017)

Ympäristöliiketoiminta: Tilaston lähdeaineisto ja laskentamenetelmä on muuttunut.


(16.12.2016)

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa siirryttiin yhdistelmätiedonkeruuseen ja uudistettiin aineiston painotusmenetelmä


(14.12.2016)

Aluetilinpito: Aluetilinpidon ennakkotiedot

Joulukuusta 2016 lähtien julkaistaan aluetilinpidon tuotannon ja työllisyyden tilien tietoja nopeutetulla aikataululla. Ennakkotiedot julkaistaan 12 kuukauden viipeellä. Tilastovuoden 2015 ennakolliset ja laajemman tietosisällön tiedot vuosille 2000-2014 ovat saatavina erillisinä aikasarjoina.
(9.12.2016)

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema: Maksutaseen tilaston tietosisältöön muutoksia

Maksutaseen erillisestä vuosijulkaisusta luovutaan vuoden 2017 alussa. Vuositiedot julkaistaan jatkossa neljännesjulkaisuiden yhteydessä. Vaihtotaseen palveluiden erittelyt ja alueittaiset tiedot saa nyt kattavasti neljänneksittäin tavaroiden ja palveluiden julkaisusta tilastovuodesta 2013 alkaen. Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan -tilasto on maksutaseen laajennus, joka julkaistaan aina samana päivänä maksutaseen neljännesjulkaisun kanssa.
(30.9.2016)

Ammattikorkeakoulukoulutus: Tilaston englanninkielinen nimi on muuttunut

Ammattikorkeakoulukoulutus tilaston englanninkielinen nimi on jatkossa University of applied sciences education.
(14.9.2016)

Sektoritilit neljännesvuosittain: Uusi kausitasoitusohjelma käyttöön


(22.6.2016)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön


(22.6.2016)

Työtapaturmat: Vuoden 2014 työtapaturmatiedot julkistetaan marraskuussa 2016

Vuoden 2014 tilastoaineistossa on virheitä, joiden vuoksi aineistotuotanto on myöhässä. Virheitä korjataan parhaillaan ja vuoden 2014 tiedot saadaan muodostettua viimeistään marraskuussa 2016.
(16.6.2016)

Palkkasummakuvaajat: Uusi käsittely pienten yritysten lopetuksille

Palkkasummakuvaajissa otetaan toukokuun 2016 tiedoista alkaen käyttöön uusi pienten yritysten lopetustietojen käsittely. Pienten yritysten tietojen käsittelyä muutetaan siten, että niiden kohdalla lopetuksen vaikutus indeksiin tulee ilman viivettä.
(10.6.2016)

Osakeasuntojen hinnat: Tilastokeskus on uudistanut vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärälaskentaa

Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärien laskenta uudistui vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen julkaisun yhteydessä. Uudistuksessa parannettiin kauppatietojen ja eri rekisteriaineistojen yhteiskäyttöä, minkä johdosta kauppa-aineistosta pystytään jatkossa entistä paremmin erottelemaan vanhojen osakeasuntojen kaupat uudiskohteiden kaupoista.
(28.4.2016)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta


(10.3.2016)

Työvoimakustannusindeksi: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Työvoimakustannusindeksissä otetaan vuoden 2015 neljännen neljänneksen tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta lisää voi lukea Tilastokeskuksen uutisesta.
(10.3.2016)

Osakeasuntojen hinnat: Tilastokeskus uudistaa vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärälaskentaa

Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärien laskenta uudistuu vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen julkaisun yhteydessä. Uudistuksessa on parannettu kauppatietojen ja eri rekisteriaineistojen yhteiskäyttöä, jonka johdosta kauppa-aineistosta pystytään entistä paremmin erottelemaan vanhojen osakeasuntojen kaupat uudiskohteiden kaupoista.
(4.3.2016)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu


(23.2.2016)

Työvoimatutkimus: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön


(23.2.2016)

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys -tilaston julkaiseminen on päättynyt

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys -tilaston julkaiseminen on päättynyt. Viimeisimmät vuotta 2009 koskevat tiedot on julkistettu 29.4.2011.
(18.2.2016)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta


(10.2.2016)

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Tilastokeskus on julkaissut uusia sektoriluokituspäätöksiä


(29.1.2016)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin perusvuosi vaihtuu tammikuun 2016 tiedoista alkaen

Rakennuskustannusindeksin perusvuosi vaihtuu tammikuun 2016 tiedoista alkaen. Uuden indeksin painorakenteet (kustannusjakaumat) on päivitetty vastaamaan ammattimaisessa uudistalonrakentamisessa vallitsevia kustannusrakenteita. Lisäksi hyödykeotos on päivitetty uusia rakennusteknisiä määräyksiä vastaavaksi ja yritysotoksen kattavuutta on laajennettu.
(13.1.2016)

Maarakennuskustannusindeksi: Maarakennuskustannusindeksin julkaisuajankohta muuttuu

Joulukuu 2015 tilastosta alkaen maarakennuskustannusindeksit julkaistaan aina tilastokuukautta seuraavan kuukauden 23. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Marraskuun tilasto julkistetaan kuitenkin jouluaattoa edeltävänä arkipäivänä.
(12.1.2016)

Alueellinen yritystoimintatilasto: Vuotta 2014 koskeva alueellinen yritystoimintatilasto julkaistaan tavallista suppeammalla sisällöllä

Julkistuksesta jää puuttumaan toimipaikkojen brutto- ja jalostusarvoja koskevat tiedot. Sen takia tietokantataulukoihin 7. Toimipaikkojen brutto- ja jalostusarvot toimialoittain ja maakunnittain 2013-2014* ja 8. Toimipaikkojen brutto- ja jalostusarvot toimialoittain, maakunnittain ja kokoluokittain 2013-2014* ei päivitetä vuotta 2014 koskevia tietoja 18.12.2015.
(18.12.2015)

Kuluttajahintaindeksi: Kuluttajahintaindeksi uudistuu vuoden vaihteessa

Kuluttajahintaindeksissä otetaan käyttöön uusi Eurooppalainen yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoitusluokitus (ECOICOP European Classification of Individual Consumption according to Purpose) täydennettynä kansallisilla alaryhmillä. Lisäksi siirrytään uuteen perusvuoteen 2015=100. Muutokset koskevat seuraavia indeksisarjoja:
(16.12.2015)

Luottokanta: Luottokanta-tilaston julkaiseminen päättyy

Luottokanta-tilaston julkaiseminen päättyy. Viimeisimmät vuoden 2015 neljännen neljänneksen tiedot julkistetaan 18.3.2016. Luotonantoa kuvaavaa tilastotietoa löytyy jatkossa rahoitustilinpidosta ja Suomen Pankin tilastoista.
(10.12.2015)

Rahoitusleasing: Rahoitusleasing-tilaston julkaiseminen on päättynyt

Rahoitusleasing-tilaston julkaiseminen on päättynyt. Viimeisimmät vuotta 2014 koskevat tiedot on julkistettu 30.4.2015. Rahoitusleasing-tietoja voi jatkossa tilata maksullisena tuotteena.
(10.12.2015)

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta: Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilaston laadinta ja julkaiseminen päättyy

Viimeiset julkaistavat tiedot koskevat tilastovuotta 2014. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja tietokantataulukot. Tilastovuodesta 2015 alkaen tietoa kuntien ja kuntayhtymien taloudesta julkaistaan Kuntatalous -tilastossa. Lisätietoa
(7.12.2015)

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain tilaston laadinta ja julkaiseminen päättyy

Viimeiset julkaistavat tiedot koskevat tilastovuotta 2015. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja tietokantataulukot. Tilastovuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen vastaavan luonteista tietoa kuntien ja kuntayhtymien taloudesta julkaistaan Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa. Lisätietoa
(7.12.2015)

Neljännesvuositilinpito: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Neljännesvuositilinpidossa on otettu 2015 kolmannen neljänneksen tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto JDemetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta voi lukea lisää Tilastokeskuksen uutisesta.
(4.12.2015)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin perusvuosi vaihtuu

Rakennuskustannusindeksin perusvuosi vaihtuu vuoden 2016 alussa. Uuden indeksin painorakenteet päivitetään vastaamaan ammattimaisessa uudistalonrakentamisessa vallitsevia kustannusrakenteita. Lisäksi hyödykeotos päivitetään uusia rakennusteknisiä määräyksiä vastaavaksi ja yritysotoksen kattavuutta laajennetaan.
(1.12.2015)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Tuotannon suhdannekuvaajassa on otettu syyskuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto JDemetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta voi lukea lisää Tilastokeskuksen uutisesta.
(13.11.2015)

Palkkarakenne: Vuoden 2014 palkkarakennetilastoa on täydennetty

Vuoden 2014 palkkarakennetilastoa on täydennetty Verohallinnon Palkka.fi-palvelusta koostetulla palkka- ja työsuhdeaineistolla. Aineistosta on saatu noin 26 000 palkansaajan tiedot palkkarakennetilastoon. Perusjoukon tasolle korotettuna aineisto vastaa noin 60 000 palkansaajaa. Palkka.fi-aineisto laajentaa palkkatilastointia etenkin pienten, alle kymmenen hengen yritysten osalta
(14.10.2015)

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat -tilaston tuotanto on päättynyt


(5.8.2015)

Sijoituspalveluyritykset: Sijoituspalveluyritysten julkistus 7.7. siirtyy


(7.7.2015)

Omistusasumisen hintaindeksit: Omistusasumisen hintaindeksejä päivitetään

Omistusasumisen hintaindeksejä päivitetään vuodesta 2010 lähtien. Päivityksen yhteydessä indeksit lasketaan käyttäen vuosittain vaihtuvia painoja. Lisäksi päivitettyjen indeksien laskennassa käytetään uudistettuja osakeasuntojen indeksejä. Päivitetyt indeksit julkaistaan Omistusasumisen hintaindeksien vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen julkaisun yhteydessä.
(15.6.2015)

Omistusasumisen hintaindeksit: Omistusasumisen hintaindeksit -tilaston vuoden 2014 tietoja on korjattu

Omistusasujien asumiskustannuksia mittaavaa indeksiä on korjattu vuoden 2014 tietojen osalta (Omistusasumisen hintaindeksit, O-sarja). Tiedoissa havaittiin virheitä, jotka johtuivat laskennassa käytetyssä painotuksessa olleista virheistä. Korjaus koskee vuoden 2014 kaikkia neljänneksiä.
(12.6.2015)

Työvoimakustannusindeksi: Työvoimakustannusindeksin perusvuosi vaihtuu

Työvoimakustannusindeksin uusi perusvuosi on vuosi 2012. Indeksisarjoja, joissa perusvuosi on vuosi 2008, ei enää päivitetä. Perusvuoden 2008=100 vanhat indeksisarjat löytyvät Statfin-tietokantatauluista. Yhtenäistä aikasarjaa on vuoden 2007 alusta lähtien.
(9.6.2015)

Alueellinen yritystoimintatilasto: Toimipaikkatietoja sisältävät tietokantataulukot julkaistu

Alueellisen yritystoimintatilaston tietokantataulukot tarkemmilla luokituksilla on nyt julkaistu. Tietokantataulukot sisältävät tietoja yritysten toimipaikkojen henkilöstöstä ja liikevaihdosta alueittain, kunnittain sekä toimialaluokituksen 5-numerotasolla. Nyt päivitettyjen tietokantataulukoiden sisältö vastaa lakkautetun yritysrekisterin vuositilaston toimipaikkojen tietokantataulukoiden sisältöä.
(21.5.2015)

Valtion tuottavuustilasto: Valtion tuottavuustilaston tuotanto on päättynyt


(13.5.2015)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu estimoituja tietoja julkaistaan 19.5.2015 

Tammikuussa alkanut rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu toistaiseksi. Tilastokeskus julkaisee kuitenkin 19.5.2015 estimoituja tietoja rakennus- ja asuntotuotannosta. Tietoja julkaistaan eri käyttötarkoitusluokittain myönnetyistä rakennusluvista, aloitetuista rakennushankkeista ja uudisrakentamisen volyymista.
(7.5.2015)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hinnat tilasto on uudistettu

Osakeasuntojen hinnat tilasto on uudistettu. Uudistus koskee sekä kuukausi- että neljännesvuositilastoja. Uudistuksen yhteydessä on päivitetty indeksien laskennassa käytetty tilastollinen malli, hintojen tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset. Uusien ja vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilastojen osalta myös perusvuosi on vaihdettu. Uusi perusvuosi on 2010.
(29.4.2015)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön


(15.4.2015)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Liikevaihtokuvaajissa otetaan tammikuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta lisää voi lukea Tilastokeskuksen uutisesta.
(15.4.2015)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Liikevaihtokuvaajissa otetaan tammikuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta lisää voi lukea Tilastokeskuksen uutisesta.
(14.4.2015)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2013 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu alueelliseen yritystoimintatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2013 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.
(10.4.2015)

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistuu

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistui vuoden 2013 tietojen julkistuksen yhteydessä. Tietokantataulujen lukumäärää jouduttiin pienentämään tilastoon käytettävien resurssien vähenemisen vuoksi.
(2.4.2015)

Rikos- ja pakkokeinotilasto: Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistetty rikos- ja pakkokeinotilastoksi

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto on yhdistetty uudeksi rikos- ja pakkokeinotilastoksi. Uuden tilaston ensimmäinen julkistus on 31.3.2015, ja se käsittelee tietoon tullutta rikollisuutta 2014. Seuraavat julkistukset ovat 21.4.2015 julkaistava tietoon tullut rikollisuus 1. neljännes 2015 ja 20.5.2015 julkaistava pakkokeinot 2014. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tuotetaan erillinen julkistus toukokuun lopulla.
(31.3.2015)

Pakkokeinot: Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistetty rikos- ja pakkokeinotilastoksi

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto on yhdistetty uudeksi rikos- ja pakkokeinotilastoksi. Uuden tilaston ensimmäinen julkistus on 31.3.2015, ja se käsittelee tietoon tullutta rikollisuutta 2014. Seuraavat julkistukset ovat 21.4.2015 julkaistava tietoon tullut rikollisuus 1. neljännes 2015 ja 20.5.2015 julkaistava pakkokeinot 2014. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tuotetaan erillinen julkistus toukokuun lopulla.
(19.3.2015)

Poliisin tietoon tullut rikollisuus: Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistetty rikos- ja pakkokeinotilastoksi

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto on yhdistetty uudeksi rikos- ja pakkokeinotilastoksi. Uuden tilaston ensimmäinen julkistus on 31.3.2015, ja se käsittelee tietoon tullutta rikollisuutta 2014. Seuraavat julkistukset ovat 21.4.2015 julkaistava tietoon tullut rikollisuus 1. neljännes 2015 ja 20.5.2015 julkaistava pakkokeinot 2014. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tuotetaan erillinen julkistus toukokuun lopulla.
(19.3.2015)

Palkkasummakuvaajat: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön 

Palkkasummakuvaajissa otetaan tammikuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta lisää voi lukea Tilastokeskuksen uutisesta.
(13.3.2015)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Liikevaihtokuvaajissa otetaan tammikuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta lisää voi lukea Tilastokeskuksen uutisesta.
(12.3.2015)

Kansantalouden tilinpito: Muutos kansantalouden tilinpidon StatFin -taulukoissa

Taulukoista Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2013 sekä Bruttokanta, nettokanta, kiinteän pääoman kuluminen ja poistuma 1975-2013 poistettiin vara-tieto N1171 Tutkimus ja kehittäminen. Tiedot julkaistaan erillisessä taulukossa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kiinteän pääoman bruttomuodostus, bruttokanta ja nettokanta 1975-2013.
(10.3.2015)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Toimipaikoittaiset painot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2013 tilannetta. Toimialat 29 moottoriajoneuvojen valmistus ja 30 muiden kulkuneuvojen valmistus julkistetaan tammikuusta 2015 alkaen yhdessä toimialalla kulkuneuvojen valmistus 29-30.
(10.3.2015)

Teollisuuden uudet tilaukset: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön

Teollisuuden uusissa tilauksissa otetaan tammikuun 2015 tiedoista alkaen käyttöön uusi kausitasoitusohjelmisto, J-Demetra+. Ohjelmiston muutoksella ei ole vaikutusta käytössä olevaan kausitasoitusmenetelmään. Muutos ei myöskään vaikuta aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uuden kausitasoitusohjelmiston käyttöönotosta voi lukea lisää Tilastokeskuksen uutisesta.
(10.3.2015)

Suurten yritysten liikevaihtoennakko: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön


(27.2.2015)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuottaminen keskeytyy

Tilastokeskus keskeyttää rakennus- ja asuntotuotantotilaston tietojen tuottamisen toistaiseksi. Tietoja ei voida tuottaa ja julkaista, koska Väestörekisterikeskus (VRK) ei pysty toimittamaan tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja. Tilasto palautetaan tuotantoon heti, kun voidaan varmistua julkaistavien tietojen laadusta.
(5.2.2015)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hintaindeksit uudistetaan

Osakeasuntojen hinnat tilasto uudistetaan. Uudistus koskee sekä kuukausi- että neljännesvuositilastoja. Uudistuksen yhteydessä päivitetään indeksien laskennassa käytetty tilastollinen malli, tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset. Uusien ja vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilastojen osalta myös perusvuosi vaihtuu. Uudeksi perusvuodeksi tulee vuosi 2010.
(28.1.2015)

Hallinto-oikeuksien ratkaisut: Hallinto-oikeuksien ratkaisut -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu syyskuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Hovioikeuksien ratkaisut: Hovioikeuksien ratkaisut -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu kesäkuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Julkinen oikeusapu: Julkinen oikeusapu -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu marraskuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu syyskuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Korkeimman oikeuden ratkaisut: Korkeimman oikeuden ratkaisut -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu lokakuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut: Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu huhtikuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut: Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu huhtikuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Syyttäjän ratkaisut: Syyttäjän ratkaisut -tilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu toukokuussa 2014. Lisätietoja Tuomioistuintilastoja lakkautetaan -uutisessa.
(27.1.2015)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennus- ja asuntotuotantotilaston julkistus siirtyy


(20.1.2015)

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona päättyy

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Viimeisimmät vuotta 2014 koskevat tiedot on julkistettu 20.1.2015. Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksin tietoja voi edelleen tilata maksullisena tuotteena kuten aikaisemminkin.
(20.1.2015)

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona päättyy

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Viimeisimmät vuotta 2014 koskevat tiedot on julkistettu 19.1.2015. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin tietoja voi edelleen tilata maksullisena tuotteena kuten aikaisemminkin.
(19.1.2015)

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi: Linja-autoliikenteen kustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona päättyy

Linja-autoliikenteen kustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Viimeisimmät vuotta 2014 koskevat tiedot on julkistettu 19.1.2015. Linja-autoliikenteen kustannusindeksin tietoja voi edelleen tilata maksullisena tuotteena kuten aikaisemminkin.
(19.1.2015)

Maarakennusalan konekustannusindeksi: Maarakennusalan konekustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona päättyy

Maarakennusalan konekustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Viimeisimmät vuotta 2014 koskevat tiedot on julkistettu 19.1.2015. Maarakennusalan konekustannusindeksin tietoja voi edelleen tilata maksullisena tuotteena kuten aikaisemminkin.
(19.1.2015)

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi: Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona päättyy

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Viimeisimmät vuotta 2014 koskevat tiedot on julkistettu 19.1.2015. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin tietoja voi edelleen tilata maksullisena tuotteena kuten aikaisemminkin.
(19.1.2015)

Kotimaan vesiliikenne: Liikenneviraston vesiliikennetilastot saatavilla Tilastokeskuksen StatFin tietopalvelusta

Vuoden 2015 alusta Liikennevirasto alkaa julkaisemaan vesiliikenteen tilastotietoja Tilastokeskuksen StatFin-julkaisuportaalin kautta. Kuukausittaiset tilastojulkaisut kattavat kotimaan vesiliikenteen, ulkomaan meriliikenteen ja Saimaan kanavan tilastokokonaisuudet. StatFin -portaalin kautta on saatavilla kattava tilastollinen aikasarja vesiväylien tavarakuljetuksista ja alusliikenteestä vuodesta 2000 lähtien.
(16.1.2015)

Kanavaliikenne: Liikenneviraston vesiliikennetilastot saatavilla Tilastokeskuksen StatFin tietopalvelusta

Vuoden 2015 alusta Liikennevirasto alkaa julkaisemaan vesiliikenteen tilastotietoja Tilastokeskuksen StatFin-julkaisuportaalin kautta. Kuukausittaiset tilastojulkaisut kattavat kotimaan vesiliikenteen, ulkomaan meriliikenteen ja Saimaan kanavan tilastokokonaisuudet. StatFin -portaalin kautta on saatavilla kattava tilastollinen aikasarja vesiväylien tavarakuljetuksista ja alusliikenteestä vuodesta 2000 lähtien.
(16.1.2015)

Ulkomaan meriliikenne: Liikenneviraston vesiliikennetilastot saatavilla Tilastokeskuksen StatFin tietopalvelusta

Vuoden 2015 alusta Liikennevirasto alkaa julkaisemaan vesiliikenteen tilastotietoja Tilastokeskuksen StatFin-julkaisuportaalin kautta. Kuukausittaiset tilastojulkaisut kattavat kotimaan vesiliikenteen, ulkomaan meriliikenteen ja Saimaan kanavan tilastokokonaisuudet. StatFin -portaalin kautta on saatavilla kattava tilastollinen aikasarja vesiväylien tavarakuljetuksista ja alusliikenteestä vuodesta 2000 lähtien.
(16.1.2015)

Alueellinen yritystoimintatilasto: Alueellinen yritystoimintatilasto mukana Yritystilastojen uudistuksessa 

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Muutoksista johtuen tilastovuodesta 2013 alkaen Alueellisen yritystoimintatilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin tilastovuosiin. Tilinpäätöstietojen osalta tiedot on laskettu yhtenäisellä tavalla tilastovuodesta 2012 eteenpäin.
(18.12.2014)

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot -tilaston tuotanto on päättynyt

Viimeisimmät vuotta 2012 koskevat tiedot on julkistettu huhtikuussa 2014. Uudenmuotoinen Ympäristönsuojelumenot -tilasto julkaistaan vuonna 2017. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilaston tuotanto on päättynyt

Tilaston tuotanto on päättynyt. Viimeisimmät, vuotta 2012 koskevat tiedot on julkistettu 2013. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistuu

Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015. Muutoksista informoidaan käyttäjiä tilaston kotisivulla ja julkistuksen yhteydessä 2.4.2015. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Maatalouden aluetaloustilasto: Maatalouden aluetaloustilaston tuotanto on päättynyt

Viimeisimmät vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu marraskuussa 2014. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi -tilaston tietosisältö supistuu

Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015. Jatkossa tietoja julkistetaan vain neljännesvuosittain. Neljännesvuosijulkistuksen yhteydessä tiedot julkistetaan myös kuukausitasolla, esimerkiksi ensimmäisen vuosineljänneksen kohdalla julkistetaan myös tammi-maaliskuun kuukausittaiset tiedot. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Maatalouden tuottajahintaindeksi: Maatalouden tuottajahintaindeksin tietosisältö supistuu

Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015. Jatkossa tietoja julkistetaan vain neljännesvuosittain. Neljännesvuosijulkistuksen yhteydessä tiedot julkistetaan myös kuukausitasolla, esimerkiksi ensimmäisen vuosineljänneksen kohdalla julkistetaan myös tammi-maaliskuun kuukausittaiset tiedot. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Metsätilinpito: Metsätilinpito -tilaston tuotanto on päättynyt

Viimeisimmät vuotta 2013 koskevat tiedot julkistetaan joulukuussa 2014. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Panos-tuotos: Panos-tuotoksessa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä


(18.12.2014)

Patentointi: Patentointi tilaston tuotanto on päättynyt

Viimeisimmät vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu lokakuussa 2014. Jatkossa patentointitietoja on saatavissa Patentti- ja Rekisterihallitukselta. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot: Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot -tilaston tuotanto on päättynyt

Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu lokakuussa 2014. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto mukana Yritystilastojen uudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Muutoksista johtuen Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin tilastovuosiin.
(18.12.2014)

Ympäristöverot: Ympäristöverot -tilaston tietosisältö muuttuu

Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu vuonna 2015. Tietosisällöstä jäävät pois ympäristöperusteiset maksut. Marraskuun ympäristöverot -julkistus lakkautetaan. Tiedot ympäristöveroista julkistetaan jatkossa toimialoittain. Lisätietoja Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015 -uutisessa.
(18.12.2014)

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto mukana Yritystilastojen uudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Muutoksista johtuen tilastovuodesta 2013 alkaen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin tilastovuosiin. Tilinpäätöstietojen osalta tiedot on laskettu yhtenäisellä tavalla tilastovuodesta 2012 eteenpäin.
(18.12.2014)

Aluetilinpito: Aluetilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä

Euroopan unionissa siirryttiin uuteen kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014. Suomen osalta uuteen järjestelmään siirryttiin 11.7.2014 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa. Osana kansantalouden tilinpitoa aluetilinpito siirtyy EKT 2010 -järjestelmän käyttöön 11.12.2014 julkaistavien vuosien 2000-2012 aikasarjojen yhteydessä. Kaikki kansantalouden tilinpidon tiedot pohjautuvat tuolloin uuteen EKT 2010 -menetelmäkäsikirjaan.
(11.12.2014)

Tuottavuustutkimukset: Kansantalouden tilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä

Euroopan unionissa siirryttiin uuteen tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014. Tilinpidon tiedot pohjautuvat tuolloin uuteen EKT 2010 -menetelmäkäsikirjaan. Suomen osalta uuteen järjestelmään siirryttiin 11.7.2014 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa.
(28.11.2014)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu


(25.11.2014)

Korjausrakentaminen: Rakennusten ja asuntojen korjausrakentamisen tilastointi on uudistettu

Rakennusten ja asuntojen korjausrakentamisen tilastointi on uudistettu. Asuntojen omistajien itse tekemiä tai teettämiä korjauksia ja julkisten palvelurakennusten korjauksia ei ole tilastoitu aikaisemmin. Myöskään korjausrakentamisen syitä tai rakennusten kuntoa koskevia tietoja ei ole julkaistu aikaisemmin. Asunto-osakeyhtiöiden korjauksia koskevat tiedot on uudistettu. Tilaston tuotantomenetelmät on luettavissa laatuselosteesta.
(7.11.2014)

Osakeasuntojen hinnat: Osakeasuntojen hinnat -tilaston neljännesvuositiedot entistä paremmin esille

Osakeasuntojen hinnat -tilaston julkistuksen rakennetta on muutettu siten, että neljännesvuositietoja julkaistaessa neljännesvuositiedot esitetään ennen kuukausitilaston tietoja. Muutoksella halutaan tuoda paremmin esille neljännesvuositietoja, jotka kuvaavat osakeasuntojen hintamuutoksia kuukausittaisia tilastotietoja luotettavammin ja kattavammin.
(30.10.2014)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Palvelujen tuottajahintaindeksin yhteydessä julkaistaan uusia indeksisarjoja 


(20.10.2014)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Pysyvä rakennustunnus käyttöön joulukuussa, marraskuussa ei tilastojulkistusta

Väestörekisterikeskus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä pysyvän rakennustunnuksen koko väestötietojärjestelmässä. Rakennustunnuksen käyttöönotto muuttaa rakennus- ja asuntotuotantotilaston sisältöä ja julkistusten aikatauluja.
(9.10.2014)

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä


(1.10.2014)

Rahoitustilinpito: Rahoitustilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä


(1.10.2014)

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -tilastossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä


(30.9.2014)

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä


(30.9.2014)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu heinäkuussa julkaistuissa tiedoissa

Osana yritystilastojen uudistusta liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä entistä laajemmin käyttöön yhtenäiset, yritysrekisterin määrittämät toimialat. Aikasarjoihin toimialamuutokset on huomioitu vuoden 2013 alusta. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan.
(15.8.2014)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Yritysten toimialoja tarkastettu heinäkuussa julkaistuissa tiedoissa

Osana yritystilastojen uudistusta liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä entistä laajemmin käyttöön yhtenäiset, yritysrekisterin määrittämät toimialat. Aikasarjoihin toimialamuutokset on huomioitu vuoden 2013 alusta. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan.
(14.8.2014)

Avoimet työpaikat: Avoimet työpaikat -tilaston vuoden 2014 toisen neljänneksen julkistuksen ajankohta siirtyy

Avoimet työpaikat -tilaston tuotannossa ilmenneiden ongelmien vuoksi tiedonkeruuaikaa on jatkettu. Tästä johtuen toisen neljänneksen tiedot julkaistaan 29.8.2014.
(13.8.2014)

Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilasto: Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana

Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/yrti/index.html. Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Kaupan tilinpäätöstilasto: Kaupan tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana

Kaupan tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/yrti/index.html. Kaupan tilinpäätöstilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto: Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/yrti/index.html. Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Liikenteen tilinpäätöstilasto: Liikenteen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana

Liikenteen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/yrti/index.html. Liikenteen tilinpäätöstilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/yrti/index.html. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Palveluiden alue- ja toimialatilasto: Palveluiden alue- ja toimialatilaston tiedot julkistetaan jatkossa alueellisen yritystoimintatilaston osana

Palvelujen alue- ja toimialatilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien alueellisen yritystoimintatilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/alyr/index.html. Palveluiden alue- ja toimialatilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto: Rakentamisen alue- ja toimialatilaston tiedot julkistetaan jatkossa alueellisen yritystoimintatilaston osana

Rakentamisen alue- ja toimialatilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien alueellisen yritystoimintatilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/alyr/index.html. Rakentamisen alue- ja toimialatilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Rakentamisen tilinpäätöstilasto: Rakentamisen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana

Rakentamisen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/yrti/index.html. Rakentamisen tilinpäätöstilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto: Teollisuuden alue- ja toimipaikkatilaston tiedot julkistetaan jatkossa alueellisen yritystoimintatilaston osana 

Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien alueellisen yritystoimintatilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/alyr/index.html. Teollisuuden alue- ja toimipaikkatilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Teollisuuden tilinpäätöstilasto: Teollisuuden tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana

Teollisuuden tilinpäätöstilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2013 lähtien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana osoitteessa http://www.stat.fi/til/yrti/index.html. Teollisuuden tilinpäätöstilaston laadinta erillisenä tilastona on lopetettu tilastovuodesta 2013 alkaen.
(13.8.2014)

Yritysrekisterin vuositilasto: Yritysrekisterin vuositilaston tiedot julkistetaan jatkossa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana


(13.8.2014)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset: Tilaston aikasarja katkeaa

Tilaston aikasarja on katkaistu ja vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aloitustietoja voi verrata ainoastaan vuoden 2013 aloittaneiden yritysten määrään, mutta ei sitä edeltävien periodien tietoihin.
(24.7.2014)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä

Euroopan unionissa siirrytään uuteen tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014. Tilinpidon tiedot pohjautuvat tuolloin uuteen EKT 2010 -menetelmäkäsikirjaan. Suomen osalta uuteen järjestelmään siirryttiin 11.7.2014 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa.
(11.7.2014)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Menetelmä- ja aikasarjauudistus kansantalouden tilinpidossa

Kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmä uudistuu 11.7.2014. Samalla tilinpidon aikasarjat muuttuvat vuodesta 1975 alkaen. Uudistuksen yhteydessä tehdään menetelmämuutoksia, tarkistuksia ja luokitusmuutoksia, jotka vaikuttavat bruttokansantuotteen ja sen alaerien tasoihin sekä muihin kansantalouden tilinpidon tietoihin.
(11.7.2014)

Verot ja veronluonteiset maksut: Menetelmä- ja aikasarjauudistus kansantalouden tilinpidossa

Kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmä uudistuu 11.7.2014. Samalla tilinpidon aikasarjat muuttuvat vuodesta 1975 alkaen. Uudistuksen yhteydessä tehdään menetelmämuutoksia, tarkistuksia ja luokitusmuutoksia, jotka vaikuttavat bruttokansantuotteen ja sen alaerien tasoihin sekä muihin kansantalouden tilinpidon tietoihin.
(11.7.2014)

Neljännesvuositilinpito: Neljännesvuositilinpidon EKT2010 mukaiset aikasarjat julkistettu

EKT2010 uudistus on muuttanut kansantalouden tilinpidon aikasarjojen tasoja, johtuen varsinkin tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittamisesta. Neljännesvuositilinpidossa tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit ovat näkyvimmin esillä uudessa kiinteän pääoman bruttomuodostuksen aikasarjassa P51 / N115+N117 Kasvatettavat varat ja henkiset omaisuustuotteet, josta tutkimus- ja kehittämistoiminta muodostaa valtaosan.
(11.7.2014)

Avoimet työpaikat: Avoimet työpaikat -tilaston virheellisiä tietoja korjattu

Avoimet työpaikat -tilaston vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä koskevat tulokset, jotka julkaistiin 16.5.2014, on korjattu 26.6.2014. Korjaus vaikuttaa useimpiin kyseistä vuosineljännestä koskeviin avointen työpaikkojen määrän estimaatteihin.
(26.6.2014)

Avoimet työpaikat: Avoimet työpaikat -tilaston ensimmäisen neljänneksen tietoja korjataan

Avoimet työpaikat -tilaston 16.5.2014 julkistetuissa, vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä koskevissa tiedoissa on havaittu virheitä. Virheet johtuvat tuotantojärjestelmän muutoksista.
(18.6.2014)

Palvelujen ulkomaankauppa: Palvelujen ulkomaankaupan tilaston tietosisältöön muutoksia

Palvelujen ulkomaankaupan tilastossa on otettu käyttöön uusi palvelueräluokitus tilastovuodesta 2013 alkaen. Tilaston julkaisu kattaa nyt myös rahoituspalvelut. Rakentamispalvelujen viennistä ilmoitetaan bruttoarvo, eli tavaroiden vienti Suomesta ja muut kustannukset ulkomailla sisältyvät rakentamispalvelujen viennin arvoon. Välityskaupan kate sekä ulkomailla valmistettujen tavaroiden myyntien kate julkaistaan omana erillisenä kokonaisuutenaan. Näin ollen palvelujen vienti ja tuonti ovat vertailukelpoisia sisältäen toisiaan vastaavat erät.
(6.6.2014)

Europarlamenttivaalit: Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit 2014 -tilastojulkistus julkaistaan maanantaina 26.5.2014 klo 12. Myös maksuton vaalikarttapalvelu avataan klo 12.
(23.5.2014)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja mukana yritystilastojen uudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa. Uudistuksessa yritystilastojen tuotantoa on yhdenmukaistettu. Yhtenäinen yritystuotantojärjestelmä on otettu palvelualojen liikevaihtokuvaajassa käyttöön toukokuussa 2014.
(15.5.2014)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja mukana Yritystilastojen uudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa. Uudistuksessa yritystilastojen tuotantoa on yhdenmukaistettu. Yhtenäinen yritystuotantojärjestelmä on otettu teollisuuden liikevaihtokuvaajassa käyttöön toukokuussa 2014.
(15.5.2014)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Kaupan liikevaihtokuvaaja mukana Yritystilastojen uudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa. Uudistuksessa yritystilastojen tuotantoa on yhdenmukaistettu. Yhtenäinen yritystuotantojärjestelmä on otettu kaupan liikevaihtokuvaajassa käyttöön toukokuussa 2014.
(14.5.2014)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajat mukana Yritystilastojen uudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa. Uudistuksessa yritystilastojen tuotantoa on yhdenmukaistettu. Yhtenäinen yritystuotantojärjestelmä on otettu palkkasummakuvaajissa käyttöön toukokuussa 2014.
(13.5.2014)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja mukana Yritystilastojen uudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa. Uudistuksessa yritystilastojen tuotantoa on yhdenmukaistettu. Yhtenäinen yritystuotantojärjestelmä on otettu rakentamisen liikevaihtokuvaajassa käyttöön toukokuussa 2014.
(13.5.2014)

Asuntojen vuokrat: Muutoksia Asuntojen vuokrat -neljännesvuositilastossa

 
(9.5.2014)

Rahoitustilinpito: Rahoitustilinpidon aikasarjat tarkentuivat


(4.4.2014)

Luottolaitosten tilinpäätökset: Luottolaitostilastoinnin lähdeaineisto muuttuu vuoden 2014 alusta lähtien


(3.4.2014)

Sijoituspalveluyritykset: Sijoituspalveluyritysten lähdeaineisto muuttuu vuoden 2014 alusta lähtien


(3.4.2014)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Ammattirakentajien työtunnit julkaistaan rakennus- ja asuntotuotantotilaston liitetaulukoissa

Talonrakentamisen suhdanteet julkaisun loputtua Tilastokeskus julkaisee ammattirakentajien työtunnit rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston liitetaulukoissa. Ensimmäisen kerran taulukko julkaistaan maaliskuussa 2014, tammikuun tietoja julkaistaessa.
(26.3.2014)

Luottokanta: Sektoriluokitus 2012 otetaan käyttöön luottokantatilastossa

Luottokantatilastossa otetaan uusi Sektoriluokitus 2012 käyttöön tilastovuoden 2014 alusta lähtien. Sektoriluokitus 2012 korvaa käytössä olleen Sektoriluokitus 2000:n.
(21.3.2014)

Kunnallisvaalit: Kunnallisvaalien 2012 korjatut tiedot

 
(19.3.2014)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2012 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2012 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.
(10.3.2014)

Luottokanta: Tilastokeskus jatkaa luottokanta-tilaston julkaisemista tilaston kotisivulla

Tilastokeskus uudisti vuoden 2013 alussa Rahoitusmarkkina-tilastojen tietojen keruuta ja julkaisemista. Tässä yhteydessä muodostettiin tilastokokonaisuus Rahoitustoiminta-tilasto, johon myös ennen omana kokonaisuutena julkistettu luottokanta-tilasto siirrettiin. Sekaannusten välttämiseksi Rahoitustoiminta-tilaston sivukokonaisuudesta päätettiin luopua vuoden 2013 lopussa. Luottokanta-tilasto julkistetaan jatkossa perinteiseen tapaan omalla tilaston kotisivulla.
(7.3.2014)

Rahoitusleasing: Tilastokeskus jatkaa rahoitusleasing-tilaston julkaisemista tilaston kotisivulla

Tilastokeskus uudisti vuoden 2013 alussa Rahoitusmarkkina-tilastojen tietojen keruuta ja julkaisemista. Tässä yhteydessä muodostettiin tilastokokonaisuus Rahoitustoiminta-tilasto, johon myös ennen omana kokonaisuutena julkistettu rahoitusleasing-tilasto siirrettiin. Sekaannusten välttämiseksi Rahoitustoiminta-tilaston sivukokonaisuudesta päätettiin luopua vuoden 2013 lopussa. Rahoitusleasing-tilasto julkistetaan jatkossa perinteiseen tapaan omalla tilaston kotisivulla.
(7.3.2014)

Rahoitustoiminta: Tilastokeskus lopettaa Rahoitustoiminta-tilaston

Tilastokeskus uudisti vuoden 2013 alussa Rahoitusmarkkina-tilastojen tietojen keruuta ja julkaisemista. Tässä yhteydessä muodostettiin tilastokokonaisuus Rahoitustoiminta-tilasto, jonka oli tarkoitus sisältää viiden tilaston tietoja. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella sivukokonaisuudesta on kuitenkin päätetty luopua vuoden 2013 lopussa. Tilastot julkistetaan jatkossa perinteiseen tapaan omina kokonaisuuksina. Takaisin tilaston omalle kotisivulle siirrettävät tilastot ovat:
(7.3.2014)

Kotitalouksien kulutus: Kotitalouksien kulutus -tilaston tietokantataulukoita on päivitetty

Kotitalouksien kulutus -tilaston tietokantataulukoihin on 28.2.2014 lisätty vuosi 2012. Taulukoihin on myös lisätty vuosille 1985-2012 kotitalouskohtaisten tietojen ohella tiedot kulutusyksikköä kohti.
(28.2.2014)

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto uudistuu

Varastotilasto uudistuu vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen julkistuksesta alkaen.
(25.2.2014)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Tuotannon suhdannekuvaaja nopeutuu

Tuotannon suhdannekuvaajan julkaisuaikataulu nopeutuu tammikuun 2014 tiedoista (14.3.) alkaen siten, että kunkin kuukauden tiedot julkaistaan jatkossa noin 45 päivässä kuukauden päättymisestä. Aiemmin jokaisen vuosineljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden julkaisuajankohta on ollut noin 65 päivää kuukauden päättymisen jälkeen.
(14.2.2014)

Palkkasummakuvaajat: Yksityisen sektorin tiedot osaksi Palkkasummakuvaajia

Palkkasummakuvaajien julkistusta täydennetään yksityisen sektorin (Sektoriluokitus 2012: 11102-3) palkkasummien indeksisarjalla vuoden 2014 tammikuun tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran 14.3.2014.
(11.2.2014)

Yritysrekisterin vuositilasto: Yritysrekisterin vuositilaston virheelliset tiedot korjattu


(7.2.2014)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen vuositietojen 2013 julkistukset


(21.1.2014)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin tietokantataulukkojen tietosisältö laajenee

Rakennuskustannusindeksin tietokantataulukkojen määrä laajenee merkittävästi helmikuussa 2014. Uusissa taulukoissa indeksit on lajiteltu kustannuslajien ja talotyppien mukaan. Lisäksi indeksiehto-osaindekseille ja luovutushintakertoimille on omat tietokantataulukot. Indeksejä on saatavilla useilta eri perusvuosilta.
(20.1.2014)

Valtion tulot ja menot alueittain: Valtion tulot ja menot alueittain- tilaston lakkauttaminen

Tilastokeskus on lopettanut Valtion tulot ja menot alueittain- tilaston tuottamisen vuonna 2013.
(20.1.2014)

Omistusasumisen hintaindeksit: Omistusasumisen hintaindeksit -tilaston virheelliset tiedot korjattu

Omistusasumisen hintaindeksit -tilaston 4.10.2013 julkistetuissa vuoden 2013 toista neljännestä koskevissa tiedoissa oli virheitä, jotka on korjattu 19.12.2013. Omistusasujien asumiskustannusten vuosimuutos oli virheellisesti 2,0 prosenttia. Korjattu luku on 1,5 prosenttia.
(19.12.2013)

Panos-tuotos: Panos-tuotostilasto täydentyy kiinteähintaisilla taulukoilla

Vuoden 2011 panos-tuotostilastossa tarjontataulukko perushintaan ja käyttötaulukko ostajanhintaan julkaistaan nyt myös edellisen vuoden hintaisina.
(17.12.2013)

Ansiotasoindeksi: Ansiotasoindeksi sisältää uutta tietoa

Vuoden 2013 Ansiotasoindeksin 3. vuosineljänneksen tilastojulkistus sisältää uutena tietona ammatin pääluokalla vakioituja ansiokehitystietoja. Näitä tietoja julkaistaan jatkossa kerran vuodessa.
(15.10.2013)

Korjausrakentaminen: Muutoksia rakennusyritysten korjausten tilastoinnissa

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastoinnissa on tehty muutoksia menetelmään ja kyselyn lomakemuuttujiin.
(4.10.2013)

Korjausrakentaminen: Muutoksia asunto-osakeyhtiöiden korjausten tilastoinnissa

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen tilastoinnissa on tehty muutoksia menetelmään ja tietojen käsittelyyn. Muutoksen yhteydessä tiedot on laskettu uudella menetelmällä vuodesta 2009 alkaen ja aikaisemmin julkaistut tiedot vuosilta 20092011 ovat muuttuneet. Vanhalla menetelmällä julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.
(13.9.2013)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon historiallisten aikasarjojen tietosisältö laajenee


(5.9.2013)

Avoimet työpaikat: Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelmaa uudistettu

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelmaa muutettiin tilastovuodelle 2013 siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tieto-tarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, eikä niitä voi verrata aikaisemmin julkaistuihin tietoihin.
(29.8.2013)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpito uudistuu vuonna 2014

EU-maissa otetaan käyttöön syyskuussa 2014 uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä, EKT 2010 (ESA 2010). Uudistuksen myötä kansantalouden tilinpidon järjestelmä kuvaa paremmin nykyistä taloudellista ympäristöä ja vastaa tietojen käyttäjien uusiin tietotarpeisiin.
(21.8.2013)

Europarlamenttivaalit: Europarlamenttivaalien 2009 naisten ja miesten äänestämistä koskevia tietoja on korjattu tietokantataulukoihin

Jalasjärven kunnan Jokipiin äänestysalueella kaikki vaalipäivänä äänestäneet oli Tilastokeskuksen oikeusministeriöltä saamassa vaaliaineistossa merkitty naisäänestäjiksi. Korjatussa aineistossa Jokipiin äänestysalueella vaalipäivänä äänesti kaikkiaan 145 henkilöä, näistä miehiä oli 70.
(28.6.2013)

Presidentinvaalit: Presidentinvaalin 2012 1. vaalin ja 2. vaalin naisten ja miesten äänestämistä koskevia tietoja on korjattu tietokantataulukoihin


(28.6.2013)

Kunnallisvaalit: Kunnallisvaalien 2012 vaalitulosten korjaaminen

Tilastokeskuksen kunnallisvaalien 2012 tulostiedot saattavat hieman poiketa oikeusministeriön vaalisivuilla ilmoitetuista tuloksista jonkin aikaa. Vaalien tuloksia käsitellään vielä oikeusasteissa. Tilastokeskus korjaa kunnallisvaalien tulostiedot tilastosivuille vasta sitten, kun kaikki vaalitulosten oikeusprosessien lopputulokset ovat tiedossa.
(20.6.2013)

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusvuosi vaihtuu

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin uusi perusvuosi on 2010. Perusvuoden vaihdon yhteydessä päivitettiin tilaston painorakenne. Myös tilaston tekemisessä käytettäviä lähdeindeksejä päivitettiin uudempiin. Uuden perus-vuoden aikasarjat on laskettu vuodesta 2010 lähtien. Vanhoja aikasarjoja (2005=100 ja 2000=100) ketjutetaan uuden perusvuoden indeksin tuottamilla muutoksilla 2013 1. neljänneksestä alkaen.
(13.6.2013)

Avoimet työpaikat: Avoimet työpaikat -tilaston ensimmäisen neljänneksen julkistuksen ajankohta siirtyy

Avoimet työpaikat -tilaston tiedonkeruussa on toteutettu muutoksia, jotka ovat osa tilaston kehittämis- ja laadunparantamistyötä. Tiedonkeruun tuloksia seurataan vuonna 2013 kahden ensimmäisen neljänneksen osalta. Tästä johtuen ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan vasta toisen neljänneksen tietojen yhteydessä 29.8.2013. Julkistuksen siirtämisellä varmistetaan tietojen luotettavuus.
(31.5.2013)

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston StatFin-tietokantataulukot ovat muuttuneet

Tilastokeskus on muuttanut kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston StatFin-tietokantataulukoita. Tietokantataulukoista on nyt saatavilla tietoa tilinpäätöksistä, käyttötaloudesta ja toiminnasta vuodesta 2006 lähtien. Tiedot ovat saatavilla seuraavilla aluemuuttujilla: koko maa, Manner-Suomi, maakunnat ja kuntayhtymät yhteensä. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot ovat saatavissa maksuttomasta palvelusta osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/keruu/kuntien_talous_ja_toiminta.html
(31.5.2013)

Asuntojen vuokrat: Asuntojen vuokrat -neljännesvuositilasto uudistunut

Asuntojen vuokrat -neljännesvuositilaston laskentaa on muutettu siten, että samaa asuntoa koskevista havainto- ja vertailuajankohdan euromääräisista vuokrista muodostetaan hintasuhteet. Aineiston uusien havaintojen osalta hintasuhteiden muodostamisessa on käytetty tilastollista mallia, jonka avulla vertailuajankohdalle estimoidaan asunnon euromääräinen vuokra. Keskineliövuokrat lasketaan korottamalla vuokrien vuositilastosta saatuja euromääräisiä keskineliövuokria neljännesvuositilaston vuokraindeksin osoittamalla neljännesvuosimuutoksella. Uusittu neljännesvuositilasto lasketaan takautuvasti vuosien 20102012 osalta.
(24.5.2013)

Maarakennusalan konekustannusindeksi: Maarakennusalan konekustannusindeksi on uudistettu

Maarakennusalan konekustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Indeksin painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 1995=100, laatiminen on lopetettu.
(20.5.2013)

Maarakennuskustannusindeksi: Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Indeksin painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 1995=100, laatiminen on lopetettu.
(20.5.2013)

Rahoitustoiminta: Tilastokeskus julkaisee uuden Rahoitustoiminta-tilaston

Tilastokeskus on uudistanut Rahoitusmarkkina-tilastojen tietojen keruuta ja julkaisemista. Tässä yhteydessä osa aiemmin Rahoitus ja vakuutus-aihealueelle kuuluvaa tilastoa on lakkautettu ja siirretty osaksi rahoitustoimintatilastoa. Rahoitustoiminta-tilasto sisältää tietoja muiden rahoituslaitosten luottokannasta, luottokorteista ja rahoitusleasing-toiminnasta. Vuonna 2014 tilaston sisältöä laajennetaan kattamaan myös luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tilinpäätökset.
(6.5.2013)

Vakuutustoiminta: Tilastokeskus julkaisee uuden Vakuutustoiminta-tilaston

Tilastokeskuksen vastuulle on siirtynyt Finanssivalvonnalta Vakuutusyhtiöiden tilastointi. Yksikköaineisto saadaan Finanssivalvonnalta hallinnollisena aineistona, josta Tilastokeskus tuottaa Vakuutustoiminta-tilaston tilastovuodesta 2012 lähtien.
(6.5.2013)

Teollisuuden uudet tilaukset: Tietoja perusvuoden vaihdosta Teollisuuden uudet tilaukset -tilastossa

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksin uusi perusvuosi on 2010. Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi on laskettu perusaineistosta uudestaan vuodesta 2010 alkaen, jolloin vuosien 2011, 2012 ja tammikuun 2013 muutosprosentit muuttuvat. Vuodet 2005 - 2010 on muutettu vastaamaan perusvuotta 2010=100.
(10.4.2013)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Palvelualojen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Palvelualojen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 15.4.2013.
(5.4.2013)

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot: Tilastokeskus on lopettanut Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot -tilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot -tilaston laadinnan ja julkaisemisen. Tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla ja viimeiset tiedot koskevat tilastovuotta 2012. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastovuodesta 2013 alkaen vastaavan luonteista tietoa kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa.
(2.4.2013)

Kuntien talouden neljännesvuositilasto: Tilastokeskus on lopettanut Kuntien talouden neljännesvuositilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut Kuntien talouden neljännesvuositilaston laadinnan ja julkaisemisen. Tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla ja viimeiset tiedot koskevat tilastovuotta 2012. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastovuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen vastaavan luonteista tietoa kuntien ja kuntayhtymien taloudesta julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa.
(2.4.2013)

Luottokanta: Tilastokeskus on lopettanut Luottokanta-tilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut Luottokanta-tilaston laadinnan ja julkaisemisen. Tietoja on julkaistu neljännesvuosittain tilaston kotisivulla ja viimeiset tiedot koskevat tilastovuoden 2012 viimeistä neljännestä. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastovuoden 2013 ensimmäistä neljännestä alkaen tiedot muiden rahoituslaitosten luottokannasta julkaistaan jatkossa osana Rahoitustoiminta-tilastoa.
(2.4.2013)

Luottokortit: Tilastokeskus on lopettanut Luottokortit-tilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut Luottokortit-tilaston laadinnan ja julkaisemisen.Tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla ja viimeiset tiedot koskevat tilastovuotta 2011. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastovuodesta 2012 alkaen tiedot luottokorteista julkaistaan jatkossa osana Rahoitustoiminta-tilastoa.
(2.4.2013)

Rahoitusleasing: Tilastokeskus on lopettanut Rahoitusleasing-tilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut Rahoitusleasing-tilaston laadinnan ja julkaisemisen. Tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla ja viimeiset tiedot koskevat tilastovuotta 2011. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastovuodesta 2012 alkaen tiedot rahoitusleasingistä julkaistaan jatkossa osana Rahoitustoiminta-tilastoa.
(2.4.2013)

Energian hankinta ja kulutus: Energian hankinta ja kulutustiedot täsmäytetty

StatFin-tietokantataulukoiden kivihiilen kulutustiedot on täsmäytetty vuoteen 2000 saakka täsmentyneiden vuositietojen kanssa uuden tietolähteen vuoksi.
(25.3.2013)

Tulonjakotilasto: Tulonjakotilaston perusjulkaisuissa käytettävä tulokäsite muuttuu

Tulonjakotilasto siirtyy tilastovuodesta 2011 alkaen käyttämään perusjulkistamisessaan pääkäsitteenä kotitalouksien käytettävissä olevia rahatuloja. Uusi tulokäsite vastaa paremmin kansainvälisiä suosituksia ja käytäntöjä. Se ei sisällä laskennallisia tuloeriä, joista merkittävin on omistusasujien laskennallinen asuntotulo. Uusi tulokäsite ei myöskään sisällä myyntivoittoja (veronalaisia luovutusvoittoja). Siirtymävaiheessa julkaistaan myös tietoja tulokäsitteillä, jotka sisältävät asuntotulon ja myyntivoitot. Tietoa tulonjakotilaston julkaisukäytännön muutoksesta (20.3.2013)
(20.3.2013)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Rakentamisen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Rakentamisen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 12.4.2013.
(18.3.2013)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Teollisuuden liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 15.4.2013.
(18.3.2013)

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2005=100 ja 2000=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla.
(15.3.2013)

Maatalouden tuottajahintaindeksi: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu

Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2005=100 ja 2000=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla.
(15.3.2013)

Asuntojen vuokrat: Asuntojen vuokrat -vuositilasto uudistunut

Asuntojen vuokrat -vuositilastossa käytettyä painorakennetta on uudistettu. Lisäksi kiinteiden hintarajojen sijaan on otettu käyttöön jakaumapohjaiset hintarajat. Laskentaa on muutettu siten, että kun aikaisemmin vuokramuutosten laskennassa hyödynnettiin laatuvakiointia, lasketaan vuokrien vuosimuutos nyt kahden peräkkäisen vuoden keskivuokrista. Uusittu vuositilasto on laskettu takautuvasti myös vuoden 2011 osalta. Tarkempi selvitys tehdyistä muutoksista löytyy tilaston yhteydessä julkaistavasta laatuselosteesta.
(8.3.2013)

Teollisuuden uudet tilaukset: Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto siirtyy käyttämään perusvuotta 2010=100 helmikuun 2013 tiedoista alkaen

Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto siirtyy käyttämään perusvuotta 2010=100 helmikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan uudella perusvuodella ensimmäisen kerran 10.4.2013.
(8.3.2013)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin perusvuoden vaihdosta ja tietojen tarkentumisesta

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin uusi perusvuosi on 2010. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on laskettu perusaineistosta uudestaan vuodesta 2011 alkaen, jolloin vuosien 2011 ja 2012 pisteluvut ja muutosprosentit muuttuvat. Vuodet 1995-2010 on muutettu vastaamaan perusvuotta 2010=100.
(8.3.2013)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Kaupan liikevaihtokuvaajien perusvuosi vaihtuu

Kaupan liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 14.3.2013.
(4.3.2013)

Palkkasummakuvaajat: Palkkasummakuvaajien perusvuosi vaihtuu

Palkkasummakuvaajissa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 13.3.2013.
(4.3.2013)

Tuottajahintaindeksit: Tuottajahintaindeksien painorakenteita päivitetty, perusvuosi ennallaan

Tuottajahintaindeksien painorakenteita on päivitetty sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tapahtuneen rakennemuutoksen takia. Uudistetut painorakenteet ovat käytössä tammikuun 2013 tilastosta alkaen. Perusvuotena säilyy vuosi 2010.
(25.2.2013)

Teollisuuden uudet tilaukset: Teollisuuden uusien tilausten perusvuoden vaihto siirtyy

Laskentajärjestelmään tehdään muutoksia, joiden johdosta uuden perusvuoden mukaiset tiedot eivät valmistu 8.3.2013 Tilasto julkistetaan normaalisti 8.3., mutta perusvuotena on 2005.
(20.2.2013)

Avoimet työpaikat: Muutoksia Avoimet työpaikat -tilastossa

Avoimet työpaikat -tilaston otantamenetelmä ja tuotantojärjestelmä uudistuvat. Uuteen menetelmään perustuvat tiedot julkaistaan 7.6.2013. Tarkemmin muutoksista tullaan kertomaan Avoimien työpaikkojen internet-sivuilla http://tilastokeskus.fi/til/atp/laa.html.
(14.2.2013)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon historialliset aikasarjat 1860-2011

Kansantalouden tilinpidon tietokantataulukoihin on lisätty historiallisten aikasarjojen taulukko Historialliset sarjat: Kansantalouden tilinpito 18602011. Taulukko sisältää kansantalouden tilinpidon aikasarjoja Suomen taloudesta vuodesta 1860 alkaen. Nyt taulukossa on aikasarjat Suomen bruttokansantuotteesta ja väestöstä. Tietosisältöä laajennetaan myöhemmin.
(8.2.2013)

Neljännesvuositilinpito: Neljännesvuositilinpidon historialliset aikasarjat

Neljännesvuositilinpidon tietokantataulukoihin on lisätty kaksi historiallista aikasarjataulukkoa.
(4.2.2013)

Osakeasuntojen hinnat: Asuntojen hinnat -tilaston nimi muuttuu Osakeasuntojen hinnoiksi

Asuntojen hinnat -tilaston nimi muuttuu muotoon Osakeasuntojen hinnat. Nimenmuutos tulee voimaan tammikuuta 2013 koskevien tietojen julkaisemisen yhteydessä 28.2.2013. Tilaston sisältö pysyy muuttumattomana. Uudella nimellä pyritään kuvaamaan paremmin tilaston sisältöä.
(29.1.2013)

Kiinteistöjen hinnat: Kiinteistöjen hinnat -tilaston sisältö laajenee

Kiinteistöjen hinnat -tilasto täydentyy vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilastojulkistuksen yhteydessä (julkistus 7.6.2013) uusien omakotitalojen hintakehitystä kuvaavalla indeksillä. Tilaston nimi ja muu sisältö pysyvät ennallaan.
(29.1.2013)

Kivihiilen kulutus: Kivihiilen kulutustiedot täsmäytetty

StatFin-tietokantataulukoiden kivihiilen kulutustiedot on täsmäytetty vuoteen 2000 saakka tarkentuneiden vuositietojen kanssa uuden tietolähteen vuoksi.
(28.1.2013)

Kuluttajahintaindeksi: Kuluttajahintaindeksin laskenta uudistuu vuodenvaihteessa

Kuluttajahintaindeksin laskenta uudistuu tammikuun 2013 indeksistä alkaen siten, että indeksistä tulee vuosittainen ketjuindeksi.
(18.1.2013)

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston julkaiseminen alkaa

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto kuvaa kuntien ja kuntayhtymien taloudellista asemaa Manner-Suomessa vuosineljänneksittäin. Se tulee korvaamaan lakkautettavat Kuntien talouden neljännesvuositilaston sekä Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot -tilaston. Tilaston ensimmäinen julkistus on 30.5.2013.
(3.1.2013)

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot -tilasto lakkautetaan

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot -tilaston julkaiseminen lopetetaan. Tilasto ilmestyy viimeisen kerran 13.2.2013 koskien vuotta 2012. Vuodesta 2013 alkaen vastaavan luonteista tietoa kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä julkaistaan laajennetussa Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa.
(3.1.2013)

Kuntien talouden neljännesvuositilasto: Kuntien talouden neljännesvuositilasto lakkautetaan

Kuntien talouden neljännesvuositilaston julkaiseminen lopetetaan. Tilasto ilmestyy viimeisen kerran 27.2.2013 koskien vuoden 2012 viimeistä neljännestä. Vuodesta 2013 alkaen vastaavan luonteista tietoa kuntien ja kuntayhtymien taloudesta julkaistaan laajennetussa Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa.
(3.1.2013)

Vakuutusyhtiöt: Vakuutustoiminnan tilastointi siirtyy

Vakuutustoiminnan tilastointi siirtyy vuonna 2013 Finanssivalvonnalta Tilastokeskukseen.
(31.12.2012)

Asumisen energiankulutus: Asumisen energiankulutus -tilaston julkaiseminen alkaa

Tilastokeskus alkaa julkaista uutta Asumisen energiankulutus -tilastoa, joka kuvaa asumiseen liittyvän energian kulutuksen määrää ja rakennetta vuosittain. Tilasto kattaa asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksen ja kotitalouslaitteiden kuluttaman energian. Ensimmäinen julkaisu 16.11.2012 sisältää tilastovuosien 20082011 tiedot.
(13.11.2012)

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö: Tilaston nimi on muuttunut

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö julkaistaan jatkossa nimellä Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö.
(7.11.2012)

Ansiotasoindeksi: Ansiotasoindeksi on uudistettu

Palkansaajien ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin uusi perusvuosi on 2010, jota uudessa indeksissä merkitään 100:lla. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen julkaisussa tuoreimmat ansiotasoindeksit on ensimmäisen kerran laskettu ATI 2010=100 laskentaan perustuen. Vuoden 2012 indeksit ovat vielä ennakollisia.
(15.10.2012)

Ansiotasoindeksi: Ansiotasoindeksin tietokantataulukot päivitettiin 22.10.2012

Ansiotasoindeksi julkaistiin 15.10.2012 uudella perusvuodella 2010=100. Uudistuksen takia tietokantataulukot päivitettiin 22.10.2012.
(15.10.2012)

Omenapuutilasto: Tiken Omenapuutilasto lakkautetaan

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike on lakkauttanut omenapuutilaston, jota on tuotettu viiden vuoden välein vuodesta 1997 alkaen. Viimeisin julkistus koskee tilastovuotta 2007. Tilasto lakkautetaan, koska tietoja ei enää tarvitse tuottaa EU:n säädösten perusteella Suomessa EU:ta varten eikä niille ole kansallista tarvetta. Omenan tuotantoala- ja satotiedot tuotetaan entiseen tapaan puutarhatilastojen yhteydessä.
(10.10.2012)

Toimeentulotuen menot: Tilaston nimi on muuttunut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto Toimeentulotuen ennakkotilasto julkaistaan jatkossa nimellä Toimeentulotuen menot.
(8.10.2012)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Muutoksia tuotannon suhdannekuvaajan laskentamenetelmiin

Tuotannon suhdannekuvaajan laadinnassa on otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä, joka mahdollistaa entistä parempien laskentamenetelmien hyödyntämisen. Uusiin laskentamenetelmiin perustuvat tiedot julkaistaan 9.10.2012.
(5.10.2012)

Työvoimakustannusindeksi: Työvoimakustannusindeksissä kausitasoitetut tiedot työvoimakustannuksista

Työvoimakustannusindeksissä julkaistaan jatkossa myös kausitasoitetut sarjat työvoimakustannuksista. Pisteluvut julkaistaan ensimmäistä kertaa 24.9.2012.
(24.9.2012)

Sektoritilit neljännesvuosittain: Sektoritilien julkaisu neljännesvuosittain alkaa lokakuussa

Tilastokeskus alkaa julkaista kansantalouden tilinpidon kokonaisuuteen kuuluvia sektoritilejä neljännesvuosittain. Sektoritilit kuvaavat institutionaalisten sektoreiden tuloja ja menoja. Ensimmäinen julkaisu 1.10.2012 sisältää tilastovuoden 2012 toisen vuosineljänneksen tiedot. Julkaisu sisältää aikasarjat vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.
(10.9.2012)

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot: Tilasto siirtyy Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen

Tullihallituksen tilastot Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA) ja toimialoittain (NACE), Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain sekä Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot yhdistetään uuden Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen.
(7.9.2012)

Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan: Tilasto siirtyy Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen

Tullihallituksen tilastot Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA) ja toimialoittain (NACE), Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain sekä Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot yhdistetään uuden Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen.
(7.9.2012)

Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA) ja toimialoittain (NACE): Tilasto siirtyy Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen

Tullihallituksen tilastot Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA) ja toimialoittain (NACE), Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain sekä Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot yhdistetään uuden Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen.
(7.9.2012)

Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain: Tilasto siirtyy Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen

Tullihallituksen tilastot Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA) ja toimialoittain (NACE), Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain sekä Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot yhdistetään uuden Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen.
(7.9.2012)

Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan: Tilasto siirtyy Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen

Tullihallituksen tilastot Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA) ja toimialoittain (NACE), Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain sekä Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot yhdistetään uuden Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen.
(7.9.2012)

Työvoimakustannusindeksi: Työvoimakustannusindeksissä tietoja myös kuntasektorin työvoimakustannuksista

Työvoimakustannusindeksissä julkaistaan jatkossa tietoja myös kunta-alan työvoimakustannuksista.
(7.9.2012)

Tavaroiden ulkomaankauppa: Uusi tilasto

Tullihallituksen tilastot Tavaroiden tuonti ja vienti Yhdistetyn tavaranimikkeistön (CN) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan luokittelustandardin (SITC) mukaan, Tavaroiden tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA) ja toimialoittain (NACE), Tavaroiden tuonti, vienti ja kauppatase maanosittain, maaryhmittäin ja maittain sekä Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot yhdistetään uuden Tavaroiden ulkomaankauppa -tilaston yhteyteen.
(7.9.2012)

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi -tilaston virheelliset tiedot korjattu

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi -tilaston 15.3.2012, 15.5.2012 ja 15.8.2012 julkistetut, vuoden 2012 tammikuuta, ensimmäistä neljännestä sekä toista neljännestä koskevat virheelliset tiedot on korjattu 24.8.2012. Virheet johtuivat siitä, että rehuseoksista saadut hintatiedot eivät vastanneet hintakäsitteeltään edellisen vuoden hintatietoja. Tämän vuoksi tilaston aineisto ei ollut vertailukelpoinen aiemmin julkaistuihin neljänneksiin nähden.
(27.8.2012)

Asuntojen vuokrat: Asuntojen vuokrat -tilaston virheelliset tiedot korjattu

Asuntojen vuokrat -tilaston 3.8.2012 julkistetut, vuoden 2012 toista neljännestä koskevat virheelliset tiedot on korjattu 24.8.2012. Virheet johtuivat siitä, että tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä käsittelysääntö, jolla poikkeuksellisen alhaiset asuntojen neliövuokrat poistetaan tilaston aineistosta, ei toiminut tarkoitetulla tavalla. Tämän vuoksi tilaston aineisto ei ollut vertailukelpoinen aiemmin julkaistuihin neljänneksiin nähden.
(24.8.2012)

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin tietosisältöä laajennettu

Tilastokeskus julkaisee Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusjulkaisun laajennetulla tietosisällöllä 13.6.2012 alkaen. Laajennettu tietosisältö sisältää indeksipisteluvut rakennustyypeittäin, tehtävittäin sekä kustannuslajeittain tarkemmalla alasektorijaolla. Aikaisemmin indeksin pisteluvut olivat saatavilla tilastoon liittyvästä maksullisesta Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi -julkaisusta.
(27.6.2012)

Majoitustilasto: Majoitustilaston kohdejoukko laajenee EU:n matkailutilastoasetuksen vaikutuksesta

Vuotta 2012 koskevat matkailutilastot laaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaan. Asetuksen vaikutuksesta majoitustilaston kohdejoukkoa laajennetaan aiempaa pienemmillä majoitusliikkeillä. Asetus ei vaikuta majoitustilastoa varten kerättäviin tietoihin.
(15.6.2012)

Puun kokonaiskäyttö: Tilaston nimi on muuttunut

Metsäntutkimuslaitoksen tilasto Raakapuun käyttö julkaistaan jatkossa nimellä Puun käyttö.
(14.6.2012)

Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet: Tilaston nimi on muuttunut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet julkaistaan jatkossa nimellä Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet.
(14.6.2012)

Työvoimakustannusindeksi: Indeksissä tietoja myös valtion työvoimakustannuksista

Työvoimakustannusindeksissä julkaistaan jatkossa myös tietoja valtion työvoimakustannuksista. Pisteluvut julkaistaan ensimmäistä kertaa 8.6.2012.
(8.6.2012)

Oppimisen tuki: Tilaston tietosisältöä muutettu

Peruskoulun erityisopetustilaston tietosisältöä on muutettu vuodesta 2011 alkaen uudistuneen perusopetuslain myötä. Muutoksen yhteydessä luovuttiin mm. erityisopetuksen syyn keräämisestä. Ks. erityisopetustilaston kuvaus, laatuseloste ja käsitteet.
(8.6.2012)

Avoimet työpaikat: Avoimet työpaikat tilasto siirtyy uuteen suuralueluokitukseen vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen

Avoimet työpaikat tilasto siirtyy uuteen suuralueluokitukseen vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Aikaisempien julkaisujen aluetiedot eivät ole vertailukelpoisia uudistetun suuralueluokituksen kanssa. Uuteen luokitukseen perustuvia aluetietoja löytyy vuodesta 2010 alkaen StatFin-tietokannan taulukosta 035. Avoimet työpaikat suuralueen (2012) mukaan. Lisää tietoja uudesta suuralueluokituksesta löytyy Tilastokeskuksen kotisivuilta.
(16.5.2012)

Aluetilinpito: Kotitalouksien aluetilien päivitetyt tiedot vuosille 2000-2009 julkaistu

Tilastokeskuksen julkaisemat aluetilinpidon kotitalouksien aluetilit vuosille 2000-2008 on päivitetty ja liitetty jo aiemmin julkaistun vuoden 2009 lukujen kanssa samaan taulukkoon. Heinäkuussa 2011 tarkistetut kansantalouden tilinpidon luvut aiheuttivat muutoksia myös aluetilinpidon tasoihin. Vuoden 2009 lukuihin tasojen muutokset päivitettiin viime vuonna ja vuosien 2000-2008 lukuihin vastaava päivitys tehtiin nyt. Tarjolla on myös aiempi aikasarja vuosille 1995-2008, jonka lukuja voi jatkossa karkeasti vertailla nyt päivitettyihin tietoihin.
(16.5.2012)

Velkajärjestelyt: Aiempaa laajempia tietoja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä

Velkajärjestelyt-tilastossa tullaan 30.4.2012 alkaen esittämään aiempaa laajemmin tietoja velkajärjestelyhakemusten ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määristä sekä velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden sosio-ekonomisista taustoista. Tilastoon on lisätty kaksi uutta StatFin-taulukkoa, toisessa tilastoyksikkönä on velkajärjestelyhakemus ja toisessa velkajärjestelyn hakija.
(30.4.2012)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Palvelujen tuottajahintaindeksi uudistettiin

Palvelujen tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Uudistuksen yhteydessä indeksin painorakenteet on saatettu vastaamaan vuoden 2010 palvelurakenteita. Lisäksi palvelutuote- ja yritysotoksia on päivitetty.
(24.4.2012)

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit on uudistettu

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit on uudistettu. Indeksien painorakenteet on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta ja samalla niiden perusvuosiksi on muutettu 2010. Perusvuosien 2005=100 ja 1995=100 kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksien, joiden perusvuosi on 2000=100, laatiminen on lopetettu.
(18.4.2012)

Eduskuntavaalit: Paperijulkaisujen taulukoita korvataan tietokantataulukoilla

Tilastokeskus on lopettanut vaalien paperijulkaisuiden tuottamisen. Aiemmin paperijulkaisuissa julkistettuja tietoja tuotetaan jatkossa Tilastokeskuksen maksuttomaan PX Web -tietokantapalveluun.
(27.3.2012)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain: Tilastokeskus laajentaa julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tulo- ja menotilaston tietosisältöä

Tilastokeskus julkaisee julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tulo- ja menotilaston laajennetulla alasektorijaolla 30.3.2012 lähtien. Laajennettu alasektorijako sisältää tiedot paikallishallinnon, valtionhallinnon sekä sosiaaliturvarahastojen tulojen ja menojen kehityksestä.
(15.3.2012)

Työvoimatutkimus: Sosioekonomisen aseman luokitus työvoimatutkimuksessa

Työvoimatutkimuksessa otettiin vuoden 2011 alusta käyttöön Ammattiluokitus 2010 ja luovuttiin vuoden 1987 ammattiluokituksen käytöstä, johon sosioekonomisen aseman muodostaminen on toistaiseksi perustunut.
(9.3.2012)

Kelan vammaisetuudet ja -palvelut: Tilaston nimi muuttunut

Kelan tilasto Kelan vammaisetuudet on 27.2.2012 alkaen nimeltään Kelan vammaisetuudet ja -palvelut.
(27.2.2012)

Tuottajahintaindeksit: Tuottajahintaindeksit uudistuivat

Tuottajahintaindeksejä on uudistettu ja niiden perusvuosiksi on muutettu vuosi 2010. Uudistuksen yhteydessä tilastojen painorakenteet on saatettu vastaamaan vuoden 2010 tuotannon, tuonnin ja viennin arvoja. Lisäksi hyödyke- ja yritysotoksia on päivitetty.
(24.2.2012)

Kaupan varastotilasto: Kaupan ja teollisuuden varastotilastojen julkistukset yhdistetään toukokuusta 2012 alkaen

Kaupan ja teollisuuden varastotilastojen erillisjulkistukset lopetetaan. Varastotilastot julkaistaan yhteisjulkistuksena vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä 25.5.2012 alkaen. Tilastojen tietosisältö säilyy pääosin samanlaisena.
(17.2.2012)

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on uudistettu

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on uudistettu. Sen painorakenne on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta ja samalla sen perusvuodeksi on muutettu 2010. Perusvuosien 2005=100, 1990=100 ja 1974=100 liikennetyyppien kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 2000=100, laatiminen on lopetettu.
(17.2.2012)

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi: Metsäalan konekustannusindeksi on uudistettu ja nimi muutettu

Metsäalan konekustannusindeksi on uudistettu ja samalla sen nimi on muutettu tilaston sisältöä paremmin kuvaavaksi Metsäalan kone- ja autokustannusindeksiksi. Metsäalan koneiden, metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden, puun kuljetuksessa käytettävän puutavarayhdistelmän sekä hakkurin painorakenteet on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta. Samalla indeksien perusvuodeksi on muutettu 2010=100. Perusvuosien 2005=100 ja 1990=100 kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 2000, laatiminen on lopetettu.
(17.2.2012)

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto: Teollisuuden ja kaupan varastotilastojen julkistukset yhdistetään toukokuusta 2012 alkaen

Teollisuuden ja kaupan varastotilastojen erillisjulkistukset lopetetaan. Varastotilastot julkaistaan yhteisjulkistuksena vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä 25.5.2012 alkaen. Tilastojen tietosisältö säilyy pääosin samanlaisena.
(17.2.2012)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen (heinä-marraskuu 2011)


(10.2.2012)

Kansantalouden tilinpito: Sektoritilit kansantalouden tilinpidon vuosiennakossa

Tilastokeskus julkistaa 2.3.2012 vuoden 2011 ennakollisen vuositilinpidon. Vuoden 2011 sektoritilitiedot perustuvat tässä julkistuksessa julkisyhteisöjä lukuun ottamatta neljännesvuositilastointiin. Myös jatkossa kutakin vuotta koskevat ensimmäiset sektoritilien ennakkotiedot perustuvat pääosin neljännesvuosittaiseen tilastointiin. Sektoritilien julkaiseminen neljännesvuosittain aloitetaan syksyllä 2012.
(6.2.2012)

Suomalaisten matkailu: Suomalaisten matkailu -tutkimus uudistuu matkailutilastoasetuksen myötä

Tammikuussa 2012 aletaan soveltaa uutta matkailutilastoja koskevaa EU-asetusta. Samalla Suomalaisten matkailu -tutkimus uudistuu monin tavoin.
(3.2.2012)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Teollisuuden liikevaihdon tietojen tarkentuminen (heinä-syyskuu 2011)

Teollisuuden liikevaihdon alkuperäiset tiedot ovat tarkentuneet edellisestä julkistuksesta.
(2.2.2012)

Pääomakanta: Pääomakantatilasto yhdistetään kansantalouden tilinpitoon

Pääomakantatilasto yhdistetään osaksi kansantalouden tilinpitoa 31.1.2012. Pääomakantatilaston tiedot löytyvät vastaisuudessa kansantalouden tilinpito -tilaston kotisivuilta.
(31.1.2012)

Kansantalouden tilinpito: Pääomakantatilasto yhdistetään kansantalouden tilinpitoon

Pääomakantatilasto yhdistetään osaksi kansantalouden tilinpitoa 31.1.2012. Pääomakantatilaston tiedot löytyvät vastaisuudessa kansantalouden tilinpito -tilaston kotisivuilta.
(31.1.2012)

Kotitalouksien kulutus: Tilastokeskus tutkii kotitalouksien kulutusta

Tammikuun alussa käynnistyi Tilastokeskuksen Kulutustutkimus 2012, joka on laaja kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia selvittävä tutkimus. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee puhelimitse 8 000 kotitaloutta, jotka edustavat kaikkia suomalaisia kotitalouksia.
(19.1.2012)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Palvelujen tuottajahintaindeksien perusvuosi ja julkistamispäivämäärä muuttuvat huhtikuussa

Palvelujen tuottajahintaindeksien otosta päivitetään ja painorakenteet uudistetaan vastaamaan vuoden 2010 palvelurakennetta. Samalla perusvuodeksi vaihdetaan vuosi 2010. Uudistetut 2010=100-tilastot julkaistaan ensimmäisen kerran 24. huhtikuuta 2012. Ensimmäisen neljänneksen 2012 tilastosta alkaen palvelujen tuottajahintaindeksit julkaistaan aina tilastoneljännestä seuraavan kuukauden 24. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä.
(17.1.2012)

Energian hankinta ja kulutus: Energiankulutustilasto julkistetaan vuodesta 2012 lähtien Energian hankinta ja kulutus -tilaston yhteydessä

Energiankulutustilasto julkistettiin viimeisen kerran omalla kotisivullaan 13.12.2011. Vuodesta 2012 lähtien tilaston tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston kotisivuilla.
(13.1.2012)

Tuottajahintaindeksit: Tuottajahintaindeksien perusvuodet ja julkistamispäivämäärä muuttuvat helmikuussa

Tuottajahintaindeksien hyödykeotokset päivitetään ja painorakenteet uudistetaan vastaamaan vuoden 2010 tuotannon, tuonnin ja viennin rakenteita. Samalla perusvuodeksi vaihdetaan vuosi 2010.
(30.12.2011)

Tupakkatilasto: Tilastokeskus on lopettanut Tupakkatilaston laadinnan

Tilastokeskus on lopettanut Tupakkatilaston laadinnan ja julkaisemisen. Tilaston uudet tiedot julkaistaan jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla. Ensimmäinen julkistus oli 12.12.2011 osoitteessa: http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Paihteet/tupakka.htm
(23.12.2011)

Presidentinvaalit: Presidentinvaalien 2006 tulostaulut lisätty tietokantataulukoihin

Tietokantataulukoihin on 22.12.2011 lisätty vuoden 2006 presidentinvaalien tuloksista kertovia taulukoita. Uudet tietokantataulukot löytyvät osoitteesta: tilastokeskus.fi/til/pvaa/tau.html
(22.12.2011)

Energiankulutus: Energiankulutustilasto julkistetaan vuodesta 2012 lähtien Energian hankinta ja kulutus -tilaston yhteydessä

Energiankulutustilasto julkistettiin viimeisen kerran omalla kotisivullaan 13.12.2011. Vuodesta 2012 lähtien tilaston tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston kotisivuilla.
(13.12.2011)

Panos-tuotos: Panos-tuotostilastossa on otettu käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008 ja uusi tuoteluokitus CPA 2008

Panos-tuotostilastossa on otettu käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008 ja uusi tuoteluokitus CPA 2008. Uusien luokitusten mukaiset tarjonta- käyttö- ja panos-tuotostaulukot julkaistaan 64 toimialan ja 64 tuoteryhmän tarkkuudella tilastovuodesta 2008 lähtien.
(8.12.2011)

Tuottavuustutkimukset: Muutoksia tuottavuuslaskennassa

Tuottavuuslaskennassa on siirrytty käyttämään uutta toimialaluokitusta (TOL2008). Kansantalouden tilinpidossa siirryttiin 14.7.2011 uuteen toimialaluokitukseen ja siirtymän aiheuttamista muutoksista on kerrottu tilaston sivuilla http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2011-07-14_uut_001.html
(25.11.2011)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Teollisuuden liikevaihdon tietojen tarkentuminen (huhti-heinäkuu 2011)

Teollisuuden liikevaihdon alkuperäiset tiedot ovat tarkentuneet edellisestä julkistuksesta.
(14.11.2011)

Kansantalouden materiaalivirrat: Kansantalouden materiaalivirrat -tilaston julkaiseminen alkaa

Tilastokeskus ryhtyy tuottamaan uutta Kansantalouden materiaalivirrat -tilastoa, jonka ensimmäinen viiteajanjakso on 2010 ja julkaisuajankohta 15.11.2011. Tilasto on yksi vuonna 2011 voimaantulevan ympäristötilinpitoasetuksen moduuleista.
(10.11.2011)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta

Tilastokeskus on laskenut lopullisen indeksin vuodelle 2010. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Tarkempia tietoja tilaston kuvauksesta oheisessa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/men.html. 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Palvelutuotteita sisältävillä toimialoilla on volyymin laskennassa hyödynnetty myös palvelujen tuottajahintaindeksejä. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2010 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.
(10.11.2011)

Ansiotasoindeksi: Valtion kuukausipalkat -tilaston tiedot julkaistaan keväällä 2012 omalla kotisivullaan

Valtion kuukausipalkat -tilasto julkaistaan vuodesta 2012 lähtien jälleen omalla kotisivullaan. Ensimmäisen julkistuksen ajankohta on toukokuussa 2012, jolloin julkaistaan marraskuuta 2011 koskevat tiedot. Vuosien 2009 ja 2010 tiedot on julkaistu ansiotasoindeksin ja palkkarakennetilaston yhteydessä.
(26.10.2011)

Palkkarakenne: Valtion kuukausipalkat -tilaston tiedot julkaistaan keväällä 2012 omalla kotisivullaan

Valtion kuukausipalkat -tilasto julkaistaan vuodesta 2012 lähtien jälleen omalla kotisivullaan. Ensimmäisen julkistuksen ajankohta on toukokuussa 2012, jolloin julkaistaan marraskuuta 2011 koskevat tiedot. Vuosien 2009 ja 2010 tiedot on julkaistu ansiotasoindeksin ja palkkarakennetilaston yhteydessä.
(26.10.2011)

Valtion kuukausipalkat: Valtion kuukausipalkat -tilaston tiedot julkaistaan keväällä 2012 omalla kotisivullaan

Valtion kuukausipalkat -tilasto julkaistaan vuodesta 2012 lähtien jälleen omalla kotisivullaan. Ensimmäisen julkistuksen ajankohta on toukokuussa 2012, jolloin julkaistaan marraskuuta 2011 koskevat tiedot. Vuosien 2009 ja 2010 tiedot on julkaistu ansiotasoindeksin ja palkkarakennetilaston yhteydessä.
(26.10.2011)

Energian hankinta ja kulutus: Energian hankinta ja kulutus -tilaston tammi-kesäkuun ennakollisia lukuja on korjattu

Energian hankinta ja kulutus -tilastossa on havaittu virheitä, jotka vaikuttavat aiemmin vuonna 2011 julkaistuihin ennakollisiin lukuihin taaksepäin tammikuuhun 2010 saakka.
(20.10.2011)

Energian hankinta ja kulutus: Energian hankinta ja kulutus -tilaston julkistuksessa on havaittu virheitä

Tilaston tuotantoprosessissa olleen virheen johdosta Energian hankinta ja kulutus -tilaston vuosien 2010 ja 2011 vuosineljänneksiä koskevat ennakkotiedot korjataan ja julkaistaan uudestaan viikolla 42. Virhe ei ole vaikuttanut merkittävästi energian kokonaiskulutuksen määrään, mutta yksittäisten energialähteiden osalta muutokset voivat olla merkittäviä.
(30.9.2011)

Työssäkäynti: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012

Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa julkaistaan AML 2010 -luokituksen mukaisina. Tämän jälkeen työssäkäyntitilaston ammattitietoja ei julkaista enää vanhan Ammattiluokitus 2001:n mukaisina. Myöskään aiempien vuosien ammattitietoja ei muunneta uuden luokituksen mukaisiksi.
(28.9.2011)

Yksityisen sektorin tuntipalkat: Vuoden 2009 tilastotietoja korjattu

Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston vuoden 2009 tietoja on korjattu säännöllisen ansion ja kokonaisansion osalta. Tuotantoprosessin aikana on tapahtunut virhe, jolloin yksi ansioihin kuuluva palkan lisäerä on tullut virheellisesti kaksinkertaisena ansiolaskentaan. Virheen korjauksen yhteydessä lukumäärätiedot ovat hieman tarkentuneet, koska estimointimenetelmää on tarkennettu. Vuoden 2009 virheelliset luvut on nyt korjattu tilastojulkistuksiin ja tietokantoihin.
(27.9.2011)

Osakeasuntojen hinnat: Asuntojen hinnoista kuukausitietoja

Asuntojen hinnat -tilastosta julkistetaan 26.8.2011 alkaen myös kuukausitietoja. Tiedot julkaistaan kuukauden kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Kuukausitilaston perusvuosi on 2010=100 ja tiedot julkistetaan vuoden 2010 alusta lähtien.
(24.8.2011)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen (tammi-toukokuu 2011)

Syitä alkuperäisten tietojen tarkentumiseen:
(10.8.2011)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon aikasarjamuutokset 14.7.2011

Tilastokeskus on tarkistanut kansantalouden tilinpidon aikasarjoja vuosilta 1975 - 2007. Lisätietoja: /til/vtp/2011/vtp_2011_2011-07-14_men_001.html
(14.7.2011)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero käyttöön

Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero otettiin Suomessa käyttöön huhtikuussa 2011 (hallituksen esitys 41/2010 ). Uudistus aiheuttaa muutoksia tämän tilaston lähdeaineistona käytettävään Verohallinnon kausiveroaineistoon huhtikuun 2011 tiedoista lukien. Verouudistuksen vaikutus liikevaihtoindekseihin on pyritty eliminoimaan uudistamalla liikevaihdon muodostussääntöä. Uuden muodostussäännön mukainen liikevaihtotieto on mahdollisimman vertailukelpoinen vanhan liikevaihtotiedon kanssa.
(14.7.2011)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero otettiin käyttöön huhtikuussa 2011

Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero otettiin käyttöön huhtikuussa 2011. Uudistus aiheuttaa muutoksia tämän tilaston lähdeaineistona käytettävään kausiveroaineistoon huhtikuun 2011 tiedoista lukien. Tilastokeskus arvioi syksyn aikana edellyttääkö verouudistus muutostoimenpiteitä tilastoinnissa.
(14.7.2011)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero otettiin käyttöön huhtikuussa 2011

Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero otettiin käyttöön huhtikuussa 2011. Uudistus aiheuttaa muutoksia tämän tilaston lähdeaineistona käytettävään kausiveroaineistoon huhtikuun 2011 tiedoista lukien. Tilastokeskus arvioi syksyn aikana edellyttääkö verouudistus muutostoimenpiteitä tilastoinnissa.
(13.7.2011)

Tieliikenteen tavarankuljetukset: Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedonkeruu ja -tuotantoprosessit uudistettu

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston koti- ja ulkomaanliikenteen suoritteiden tiedonkeruu ja -tuotantoprosessit on yhdistetty.
(1.7.2011)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tammi-huhtikuun 2011 tiedot on korjattu

Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa on havaittu virhe, joka vaikuttaa aiemmin julkaistuihin tammi-huhtikuun 2011 volyymi-indeksin lukuihin. Alkuvuoden virheelliset luvut on nyt korjattu tilastojulkistuksiin ja tietokantoihin sekä asiakkaille toimitettuihin aineistoihin.
(28.6.2011)

Neljännesvuositilinpito: Kansantalouden tilinpito siirtyy uuteen toimialaluokitukseen

Kansantalouden tilinpidossa otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008. Samalla uudistetaan tilinpidon tietojärjestelmää ja tilastojen tietosisältöä. Tilastokeskus julkaisee kansantalouden tilinpidon tarkistetut aikasarjat 14.7.2011.
(21.6.2011)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpito siirtyy uuteen toimialaluokitukseen

Kansantalouden tilinpidossa otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008. Samalla uudistetaan tilinpidon tietojärjestelmää ja tilastojen tietosisältöä. Tilastokeskus julkaisee kansantalouden tilinpidon tarkistetut aikasarjat 14.7.2011.
(21.6.2011)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Myyntiedustelun ohjeistusta on selkeytetty

Myyntitiedustelun ohjeistusta on selkeytetty siten, että myyntitiedustelun liikevaihtokäsite on pääsääntöisesti kirjanpitolain mukainen. Tiedonkeruussa saatujen tietojen mukaan ohjeistuksen muutoksella ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta liikevaihtokuvaajien tuloksiin. Liikevaihtokuvaajan päälähteenä käytettävästä kausiveroilmoituksesta laskettava liikevaihto ei täysin vastaa kirjanpitolain mukaista liikevaihtoa, koska se voi sisältää mm. käyttöomaisuuserien myyntejä, muita tuottoja ja satunnaisia eriä. Aineistossa voi myös olla virheitä esimerkiksi optisesta luvusta tai tiedonantajien virheistä johtuen. Näitä virheitä korjataan suoran tiedonkeruun tiedoilla.
(21.6.2011)

Puun kokonaiskäyttö: Tilaston nimi on muuttunut

Metsäntutkimuslaitoksen tilasto Raakapuun käyttö julkaistaan jatkossa nimellä Puun käyttö.
(14.6.2011)

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain: Tilaston nimi on muuttunut

Julkisyhteisöjen EMU-velka -tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain. Tilaston nimi muutetaan selkeämmäksi ja ajantasaisemmaksi.
(1.6.2011)

Asuntojen vuokrat: Vuoden 2010 asuntojen vuokrat -neljännesvuositilastoa muutettu

Vuoden 2010 asuntojen vuokrat -neljännesvuositilaston tiedot ovat muuttuneet. Rakennus- ja huoneistorekisterin päivityksessä noin 30 000 arava-rahoitteista vuokra-asuntoa on vapautunut vapaarahoitteisiksi vuokra-asunnoiksi. Rakennemuutos vaikutti vapaarahoitteisten ja aravarahoitteisten vuokra-asuntojen määrään ja hintatasoon. Siten se vaikutti myös indeksiin ja vuosi- ja neljännesmuutoksiin.
(27.5.2011)

Yksityisen sektorin tuntipalkat: Ammattiluokitus AML 2010 otetaan käyttöön tässä tilastossa syyskuussa 2011

Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa syyskuussa 2011. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat AML 2010 -luokituksen mukaisiksi. Vuoden 2010 tiedot julkaistaan myös Ammattiluokitus 2001:n mukaisina.
(16.5.2011)

Yksityisen sektorin kuukausipalkat: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa syyskuussa 2011

Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa syyskuussa 2011. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat AML 2010 -luokituksen mukaisiksi. Vuoden 2010 tiedot julkaistaan myös Ammattiluokitus 2001:n mukaisina.
(16.5.2011)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen (tammi-helmikuu 2011)


(10.5.2011)

Kuntasektorin palkat: Ammattiluokitus AML 2010 otetaan käyttöön tässä tilastossa huhtikuussa 2011

Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa huhtikuussa 2011. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat AML 2010 -luokituksen mukaisiksi. Vuoden 2010 tiedot julkaistaan myös Ammattiluokitus 2001:n mukaisina.
(29.4.2011)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Myyntiedustelun ohjeistusta on selkeytetty

Myyntitiedustelun ohjeistusta on selkeytetty siten, että myyntitiedustelun liikevaihtokäsite on pääsääntöisesti kirjanpitolain mukainen. Tiedonkeruussa saatujen tietojen mukaan ohjeistuksen muutoksella ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta liikevaihtokuvaajien tuloksiin. Liikevaihtokuvaajan päälähteenä käytettävästä kausiveroilmoituksesta laskettava liikevaihto ei täysin vastaa kirjanpitolain mukaista liikevaihtoa, koska se voi sisältää mm. käyttöomaisuuserien myyntejä, muita tuottoja ja satunnaisia eriä. Aineistossa voi myös olla virheitä esimerkiksi optisesta luvusta tai tiedonantajien virheistä johtuen. Näitä virheitä korjataan suoran tiedonkeruun tiedoilla.
(14.4.2011)

Energian hinnat: Energian hankinta, kulutus ja hinnat -tilasto jakautuu kahdeksi eri tilastoksi

Energian hankinta, kulutus ja hinnat -tilasto jakautuu kahdeksi eri tilastoksi seuraavan julkistuksen yhteydessä. Uudet tilastot ovat Energian hankinta ja kulutus sekä Energian hinnat.
(29.3.2011)

Energian hankinta ja kulutus: Energian hankinta, kulutus ja hinnat -tilasto jakautuu kahdeksi eri tilastoksi

Energian hankinta, kulutus ja hinnat -tilasto jakautuu kahdeksi eri tilastoksi seuraavan julkistuksen yhteydessä. Uudet tilastot ovat Energian hankinta ja kulutus sekä Energian hinnat.
(29.3.2011)

Energian hankinta, kulutus ja hinnat: Energian hankinta, kulutus ja hinnat -tilasto jakautuu kahdeksi eri tilastoksi

Energian hankinta, kulutus ja hinnat -tilasto jakautuu kahdeksi eri tilastoksi seuraavan julkistuksen yhteydessä. Uudet tilastot ovat Energian hankinta ja kulutus sekä Energian hinnat.
(29.3.2011)

Lihan kokonaistuotanto: Tiken Lihan kokonaistuotanto -tilasto yhdistyy Lihantuotanto-tilastoon

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastointialueita on yhdistetty vuoden 2011 alusta alkaen. Tiken Teurastamotilasto ja Lihan kokonaistuotanto yhdistyvät tilastoksi Lihantuotanto.
(29.3.2011)

Lihantuotanto: Tiken Lihan kokonaistuotanto ja Teurastamotilasto yhdistyvät Lihantuotanto-tilastoksi

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastointialueita on yhdistetty vuoden 2011 alusta alkaen. Tiken Teurastamotilasto ja Lihan kokonaistuotanto yhdistyvät tilastoksi Lihantuotanto.
(29.3.2011)

Maidon kokonaistuotanto: Tiken Maidon kokonaistuotanto yhdistyy Maito- ja maitotuotetilastoon

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastointialueita on yhdistetty vuoden 2011 alusta alkaen. Meijeritilasto ja Maidon kokonaistuotanto yhdistyvät Maito- ja maitotuotetilastoksi.
(29.3.2011)

Maito- ja maitotuotetilasto: Tiken Meijeritilasto ja Maidon kokonaistuotanto yhdistyvät Maito- ja maitotuotetilastoon

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastointialueita on yhdistetty vuoden 2011 alusta alkaen. Meijeritilasto ja Maidon kokonaistuotanto yhdistyvät Maito- ja maitotuotetilastoksi.
(29.3.2011)

Meijeritilasto: Tiken Meijeritilasto yhdistyy Maito- ja maitotuotetilastoon

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastointialueita on yhdistetty vuoden 2011 alusta alkaen. Meijeritilasto ja Maidon kokonaistuotanto yhdistyvät Maito- ja maitotuotetilastoksi.
(29.3.2011)

Lihan kokonaistuotanto: Tiken Teurastamotilasto yhdistyy Lihantuotanto-tilastoon


(29.3.2011)

Teurastamotilasto: Tiken Teurastamotilasto yhdistyy Lihantuotanto-tilastoon

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastointialueita on yhdistetty vuoden 2011 alusta alkaen. Tiken Teurastamotilasto ja Lihan kokonaistuotanto yhdistyvät tilastoksi Lihantuotanto.
(29.3.2011)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Uusi muutostyölupia koskeva tietokantataulukko

Vuodesta 2011 lähtien rakennus- ja asuntotuotantotilastossa julkaistaan neljännesvuosittain muutostyölupia koskeva tietokantataulukko. Tiedot pohjautuvat Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistotietoihin, jotka kattavat kaikki luvanvaraiset muutostyöt. Taulukkoon pääsee tilaston Taulukot -linkin kautta.
(25.3.2011)

Väestölaskennat: Tilastokeskus on lopettanut väestölaskennat-tilaston julkaisemisen

Tilastovuodesta 2010 alkaen väestölaskentaa kuvaavat tiedot julkaistaan vuosittain tuotettavissa tilastoissa, jotka on koottu väestölaskenta-teemasivustolle.
(18.3.2011)

Majoitustilasto: Tilaston nimi on muuttunut

Matkailutilaston nimi on 1.3.2011 alkaen Majoitustilasto.
(1.3.2011)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Myyntiedustelun ohjeistusta on selkeytetty

Myyntitiedustelun ohjeistusta on selkeytetty siten, että myyntitiedustelun liikevaihtokäsite on pääsääntöisesti kirjanpitolain mukainen. Tiedonkeruussa saatujen tietojen mukaan ohjeistuksen muutoksella ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta liikevaihtokuvaajien tuloksiin. Liikevaihtokuvaajan päälähteenä käytettävästä kausiveroilmoituksesta laskettava liikevaihto ei täysin vastaa kirjanpitolain mukaista liikevaihtoa, koska se voi sisältää mm. käyttöomaisuuserien myyntejä, muita tuottoja ja satunnaisia eriä. Aineistossa voi myös olla virheitä esimerkiksi optisesta luvusta tai tiedonantajien virheistä johtuen. Näitä virheitä korjataan suoran tiedonkeruun tiedoilla.
(25.2.2011)

Työvoimatutkimus: Lapin aluehallintoviraston (AVI) kuukausiluvut

Työvoimatutkimuksessa ei enää julkaista Lapin aluehallintovirastoa (AVI) koskevia työttömyystietoja kuukausitasolla. Tämä johtuu siitä, että kuukausittainen otoskoko Lapissa ei riitä luotettavien työttömyystietojen julkaisemiseen. Neljännesvuosi- ja vuositasolla Lapin työttömyystiedot julkaistaan entiseen tapaan.
(22.2.2011)

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on uudistettu

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on uudistettu. Sen painorakenne on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta ja perusvuodeksi on muutettu 2010. Perusvuosien 2005=100 ja 1990=100 liikennetyypittäisiä kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Ketjutuskuukausi on joulukuu 2010. Indeksin, jonka perusvuosi on 2000=100, laatiminen on lopetettu.
(21.2.2011)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin perusvuoden vaihto siirtyy

Aiemmasta suunnitelmasta poiketen rakennuskustannusindeksi julkaistaan 17.2.2010 perusvuodella 2005=100. Perusvuoden 2010=100 mukainen indeksi julkaistaan viimeistään 12.4.2011.
(17.2.2011)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen (loka-marraskuu 2010)


(10.2.2011)

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Tilaston nimi on muuttunut

Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina -tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka. Tilaston nimi muutetaan selkeämmäksi ja ajantasaisemmaksi.
(7.2.2011)

Väestön ennakkotilasto: Väestön ennakkotilaston kuukausi- ja neljännesvuosijulkistukset yhdistetään tilastovuodesta 2011 alkaen

Väestön ennakkotilaston kuukausi- ja neljännesvuositiedot julkaistaan viimeisen kerran erillisinä tammikuussa 2011, jolloin julkistetaan tilastovuoden 2010 tammi-joulukuun tiedot.
(27.1.2011)

Kuluttajien luottamus: Tilastokeskus lopettaa maakunnittaisen kuluttajabarometrin julkaisemisen nykymuotoisena tilastovuodesta 2011 alkaen

Maakunnittaisia neljännesvuositietoja keskeisistä saldoluvuista vuosilta 1995 - 2010 on saatavilla tietokantataulukossa Kuluttajabarometri maakunnittain -tilaston kotisivulla kohdassa taulukot. Tulevaisuudessa maakunnittainen tietokantataulukko laaditaan ja julkaistaan neljännesvuosittaisena Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin kotisivulla kohdassa taulukot.
(20.1.2011)

Kuluttajabarometri maakunnittain: Tilastokeskus lopettaa maakunnittaisen kuluttajabarometrin julkaisemisen nykymuotoisena tilastovuodesta 2011 alkaen

Maakunnittaisia neljännesvuositietoja keskeisistä saldoluvuista vuosilta 1995 - 2010 on saatavilla tietokantataulukossa Kuluttajabarometri maakunnittain -tilaston kotisivulla kohdassa taulukot. Tulevaisuudessa maakunnittainen tietokantataulukko laaditaan ja julkaistaan puolivuosittaisena Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin kotisivulla kohdassa taulukot.
(20.1.2011)

Palvelualojen hyödyketilasto: Palvelualojen hyödyketilasto julkaistaan jatkossa nimellä Yrityspalvelut

Tilaston nimi muutetaan kuvaamaan tarkemmin tilaston sisältöä, sillä tilasto kattaa pääsääntöisesti yrityksille palveluita tuottavia toimialoja.
(19.1.2011)

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi: Hakkureille oma kustannusindeksi

Metsäalan konekustannusindeksin yhteydessä on aloitettu uuden hakkureiden kustannusindeksin 2005=100 laadinta joulukuusta 2010 lähtien. Hakkureiden kustannusindeksi tehdään erillisindeksinä ja julkaistaan Metsäalan konekustannusindeksin kuukausipaketin taulukossa 6.
(18.1.2011)

Rakennuskustannusindeksi: Rakennuskustannusindeksin perusvuosi vaihtuu

Rakennuskustannusindeksi julkaistaan 17.2.2011 uudella perusvuodella 2010. Tilaston tietosisältö muuttuu uudistuksen yhteydessä. Keskeisten aikaisempien perusvuosien indeksisarjojen julkaisemista jatketaan.
(12.1.2011)

Rahoitustilinpito: Neljännesvuosirahoitustilinpito siirtyy Suomen Pankista Tilastokeskukseen

Tilastokeskus aloittaa neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä. Aiemmin tilastosta vastasi Suomen Pankki. Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosirahoitustilinpidon tiedot osana rahoitustilinpitotilastoa. Tätä ennen Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilasto on ollut vuositilasto.
(3.1.2011)

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, loppuraportti on peruttu

Tilastojulkistus Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, loppuraportti (9.12.2010) on peruttu, koska vastaavat tiedot on jo julkistettu tilastojulkistuksessa Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009 (28.10.2010).
(1.12.2010)

Erityistuomioistuimet: Tilastokeskus on lopettanut erityistuomioistuimet -tilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut erityistuomioistuimet -tilaston laadinnan ja julkaisemisen. Viimeinen tilastovuosi on 2008. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat.
(22.11.2010)

Vangit: Tilastokeskus on lopettanut vankitilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut vankitilaston laadinnan ja julkaisemisen. Viimeinen tilastovuosi on 2008. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat.
(22.11.2010)

Konkurssit: Tiedot loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista julkaistaan omina tilastojulkistuksina

Tiedot loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista julkaistaan nyt omina tilastojulkistuksina. Aiemmin tiedot julkaistiin katsauksina. Samoin Excel-taulukot korvataan Px-Web taulukolla. Ensimmäinen loppuun käsiteltyjä konkurssihakemuksia koskeva tilastojulkistus koskee vuotta 2009 ja julkaistaan 23.11.2010. Jatkossa tiedot julkaistaan kerran vuodessa.
(19.11.2010)

Velkajärjestelyt: Tiedot loppuun käsitellyistä velkajärjestelyasioista julkaistaan omina tilastojulkistuksina

Tiedot loppuun käsitellyistä velkajärjestelyasioista julkaistaan nyt omina tilastojulkistuksina. Aiemmin tiedot julkaistiin katsauksina. Samoin Excel-taulukoita korvataan Px-Web taulukoilla. Ensimmäinen loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyasioita koskeva tilastojulkistus koskee vuotta 2009 ja julkaistaan 23.11.2010. Jatkossa tiedot julkaistaan kerran vuodessa.
(19.11.2010)

Yrityssaneeraukset: Tiedot loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista julkaistaan omina tilastojulkistuksina

Tiedot loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista julkaistaan nyt omina tilastojulkistuksina. Aiemmin tiedot julkaistiin katsauksina. Samoin Excel-taulukot korvataan Px-Web taulukoilla. Ensimmäinen loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskeva tilastojulkistus koskee vuotta 2009 ja julkaistaan 23.11.2010. Jatkossa tiedot julkaistaan kerran vuodessa.
(19.11.2010)

Kuluttajahintaindeksi: Kuluttajahintaindeksi uudistuu vuoden vaihteessa

Kuluttajahintaindeksin hyödykekori ja painorakenne uudistetaan vastaamaan vuoden 2010 kulutusrakennetta. Ensimmäinen uusi indeksi, kuluttajahintaindeksi 2010=100, tammikuulta 2011 julkaistaan 18. helmikuuta 2011.
(18.11.2010)

Luottokanta: Luottokantatilastoa on uudistettu vuoden 2010 2. neljänneksestä alkaen


(13.10.2010)

Korjausrakentaminen: Muutos rakennusyritysten korjausten otoksessa ja tilastointimenetelmässä


(8.10.2010)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta


(8.10.2010)

Posti ja pienkuljetustoiminta: Tilastokeskus on lopettanut Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilaston laadinnan ja julkaisemisen (31.12.2009)

Tilastokeskus on lopettanut Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilaston laadinnan ja julkaisemisen tilastovuodesta 2009 alkaen. Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilaston keskeisiä tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivuilla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkistukset. Vastaavia tietoja ei ole enää saatavissa Tilastokeskuksesta.
(30.9.2010)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset: Aloittaneet ja lopettaneet -tilaston neljännesvuosittaiset katsaukset on lopetettu

Jatkossa tilaston katsaus julkaistaan kerran vuodessa, uusimman tilastovuoden valmistumisen yhteydessä. Tilastotaulukot julkistetaan edelleen neljännesvuosittain.
(10.9.2010)

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto: Ennakkotilasto ei ilmesty syksyllä 2010

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastosta ei ilmesty ennakkotilastoa vuoden 2009 tiedoista. Lopulliset tiedot julkistetaan alkuvuodesta 2011.
(9.9.2010)

Teollisuuden uudet tilaukset: Teollisuuden uusia tilauksia koskevan tilaston tietosisältö laajenee

Teollisuuden uusia tilauksia koskevan tilaston tietosisältö laajenee 10.9.2010 alkaen. Tilastosta ryhdytään silloin julkaisemaan kausitasoitettuja sarjoja, työpäiväkorjattuja sarjoja sekä trendisarjoja. Kausitasoitus on tehty käyttämällä TRAMO/SEATS-menetelmää.
(8.9.2010)

Asunto-osakeyhtiöiden talous: Asuntoyhteisöjen taloustilasto on nyt Asunto-osakeyhtiöiden talous

Asuntoyhteisöjen taloustilaston tiedonkeruuta on uudistettu siten, että aravavuokrataloja koskevia tilinpäätöstietoja ei enää kerätä erillisellä tiedustelulla. Uusi 24.9.2010 julkaistava tilasto sisältää jatkossa tiedot vain vapaarahoitteisista asunto-osakeyhtiöistä ja samalla tilaston nimi on muutettu vastaamaan uudistettua tietosisältöä.
(1.9.2010)

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden ympäristönsuojelumenotilastossa elokuussa 2010

Suomessa on otettu vuonna 2009 käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä löytyy Tilastokeskuksen TOL 2008 -sivulla: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html. Lähemmin TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan Tilastokeskuksen luokitussivuilla: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index.html.
(17.8.2010)

Yksityisen sektorin tuntipalkat: Maatilatalouden palkkatiedot julkaistaan heinäkuusta 2010 lähtien painetussa Yksityisen sektorin palkat julkaisussa

Maatilatalouden palkkatiedot julkistettiin Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston kotisivuilla omana julkistuksenaan viimeisen kerran 25.5.2009. Maatilatalouden palkkatiedot julkaistaan painetussa Yksityisen sektorin palkat julkaisussa syyskuussa 2010.
(29.6.2010)

Julkisten menojen hintaindeksi: Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2005. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2008 valtion tilinpäätöksen mukainen samoin kuin kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2008 tilinpäätösten mukaiset.
(23.6.2010)

Ansiotasoindeksi: Valtion kuukausipalkat ammateittain vuonna 2009 julkaistu ansiotasoindeksi -tilaston yhteydessä

Statfin-taulukko Valtion kuukausipalkat ammateittain on julkaistu ansiotasoindeksin tietokantataulukoiden yhteydessä 14.6.2010. Lisää valtion palkkoja koskevia tietoja julkaistaan palkkarakenne -tilaston kotisivulla 12.11.2010.
(17.6.2010)

Korkean teknologian ulkomaankauppa: Korkean teknologian ulkomaankauppatilaston tuotanto Tilastokeskuksessa päättyy

Jatkossa tietoja tuottaa Tulli.
(11.6.2010)

Televiestintä: Televiestintätilaston tuotanto Tilastokeskuksessa päättyy

Jatkossa tietoja tuottaa Viestintävirasto.
(11.6.2010)

Europarlamenttivaalit: Paperijulkaisujen taulukoita korvataan tietokantataulukoilla

Tilastokeskus on lopettanut vaalien paperijulkaisuiden tuottamisen. Aiemmin paperijulkaisuissa julkistettuja tietoja tuotetaan jatkossa Tilastokeskuksen maksuttomaan PX Web -tietokantapalveluun.
(10.6.2010)

Kiinteistöjen hinnat: Kiinteistöjen hinnat -tilaston perusvuosi vaihtuu ja julkistamisaikataulu muuttuu


(4.6.2010)

Kantohintaindeksit: Kantohintaindeksit-tilasto on lopetettu

Metlan tilastot Puun hinnat metsäkeskuksittain ja Kantohintaindeksit yhdistetään vuodesta 2010 alkaen Puukauppa-tilaston yhteyteen.
(31.5.2010)

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa -tilasto uudistettu

Metlan tilaston Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain tiedot julkaistaan vuodesta 2010 alkaen tilaston Metsäteollisuuden ulkomaankauppa yhteydessä.
(31.5.2010)

Puukauppa: Puukauppa-tilasto uudistettu

Metlan tilastot Puun hinnat metsäkeskuksittain ja Kantohintaindeksit yhdistetään vuodesta 2010 alkaen Puukauppa-tilaston yhteyteen.
(31.5.2010)

Puun hinnat metsäkeskuksittain: Puun hinnat metsäkeskuksittain -tilasto on lopetettu

Metlan tilastot Puun hinnat metsäkeskuksittain ja Kantohintaindeksit yhdistetään vuodesta 2010 alkaen Puukauppa-tilaston yhteyteen.
(31.5.2010)

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain: Tilasto Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain on lopetettu

Metlan tilasto Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain yhdistetään vuodesta 2010 alkaen tilastoon Metsäteollisuuden ulkomaankauppa.
(31.5.2010)

Neljännesvuositilinpito: Muutoksia kansantalouden neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmiin

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa otetaan toukokuussa 2010 käyttöön uusi tietojärjestelmä, joka mahdollistaa entistä parempien laskentamenetelmien hyödyntämisen. Uusiin laskentamenetelmiin perustuvat tiedot julkaistaan 9.6.2010.
(26.5.2010)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen tammi-helmikuu 2010


(10.5.2010)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien aineistoa

Vuonna 2010 voimaan astunut uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytettävän verohallinnon aineiston sisältöä, toimitusviivettä sekä kattavuutta. Kaikki yritysten oma-aloitteiset verot ilmoitetaan tammikuuta 2010 koskien yhdellä kausiveroilmoituksella, joka korvaa tähän asti käytössä olleen maksuvalvonta-aineiston. Uudistuksen johdosta uuteen kausiveroaineistoon tulee uusia muuttujia, vanhoja katoaa sekä joidenkin tietojen lähteet muuttuvat. Osalla pienistä yrityksistä on oikeus pidennettyihin neljännesvuosittaisiin tai vuosittaisiin ilmoitusjaksoihin. Neljännesvuosivalvontaan on oikeus yrityksellä, jonka vuotuinen liikevaihto on 25 001 - 50 000 euroa ja vuosivalvontaan yrityksellä, jonka liikevaihto on alle 25001 euroa.
(28.4.2010)

Lastenhoidon tuet: Tilaston nimi muuttunut

Kelan tilasto Pienten lasten hoidon tuki on 26.4.2010 alkaen nimeltään Lastenhoidon tuet.
(26.4.2010)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien aineistoa

Vuonna 2010 voimaan astunut uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytettävän verohallinnon aineiston sisältöä, toimitusviivettä sekä kattavuutta. Kaikki yritysten oma-aloitteiset verot ilmoitetaan tammikuuta 2010 koskien yhdellä kausiveroilmoituksella, joka korvaa tähän asti käytössä olleen maksuvalvonta-aineiston. Uudistuksen johdosta uuteen kausiveroaineistoon tulee uusia muuttujia, vanhoja katoaa sekä joidenkin tietojen lähteet muuttuvat. Osalla pienistä yrityksistä on oikeus pidennettyihin neljännesvuosittaisiin tai vuosittaisiin ilmoitusjaksoihin. Neljännesvuosivalvontaan on oikeus yrityksellä, jonka vuotuinen liikevaihto on 25 001 - 50 000 euroa ja vuosivalvontaan yrityksellä, jonka liikevaihto on alle 25001 euroa.
(15.4.2010)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien aineistoa

Vuonna 2010 voimaan astunut uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytettävän verohallinnon aineiston sisältöä, toimitusviivettä sekä kattavuutta. Kaikki yritysten oma-aloitteiset verot ilmoitetaan tammikuuta 2010 koskien yhdellä kausiveroilmoituksella, joka korvaa tähän asti käytössä olleen maksuvalvonta-aineiston. Uudistuksen johdosta uuteen kausiveroaineistoon tulee uusia muuttujia, vanhoja katoaa sekä joidenkin tietojen lähteet muuttuvat. Osalla pienistä yrityksistä on oikeus pidennettyihin neljännesvuosittaisiin tai vuosittaisiin ilmoitusjaksoihin. Neljännesvuosivalvontaan on oikeus yrityksellä, jonka vuotuinen liikevaihto on 25 001 - 50 000 euroa ja vuosivalvontaan yrityksellä, jonka liikevaihto on alle 25001 euroa.
(15.4.2010)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien aineistoa

Vuonna 2010 voimaan astunut uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytettävän verohallinnon aineiston sisältöä, toimitusviivettä sekä kattavuutta. Kaikki yritysten oma-aloitteiset verot ilmoitetaan tammikuuta 2010 koskien yhdellä kausiveroilmoituksella, joka korvaa tähän asti käytössä olleen maksuvalvonta-aineiston. Uudistuksen johdosta uuteen kausiveroaineistoon tulee uusia muuttujia, vanhoja katoaa sekä joidenkin tietojen lähteet muuttuvat. Osalla pienistä yrityksistä on oikeus pidennettyihin neljännesvuosittaisiin tai vuosittaisiin ilmoitusjaksoihin. Neljännesvuosivalvontaan on oikeus yrityksellä, jonka vuotuinen liikevaihto on 25 001 - 50 000 euroa ja vuosivalvontaan yrityksellä, jonka liikevaihto on alle 25001 euroa.
(14.4.2010)

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi: Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on korjattu ajanjaksolta elokuu 2009 - helmikuu 2010

Korjaukset näkyvät koko linja-autoliikennettä koskevan pisteluvun sekä sopimusliikenteen pisteluvun nousuna. Myös kuviot on korjattu.
(8.4.2010)

Rahoitusleasing: Uusi toimialaluokitus käyttöön rahoitusleasing tilastossa vuoden 2009 tiedoista alkaen

Suomessa otetaan käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(30.3.2010)

Julkisten menojen hintaindeksi: Valtiontalouden hintaindeksiä on korjattu ajanjaksolta IV neljännes 2008 - IV neljännes 2009

Korjaukset näkyvät erityisesti reaalisijoitusten indeksipistelukujen muutoksina. Aikaisempiin julkistuksiin verrattuna myös palkkatiedot ovat muuttuneet.
(30.3.2010)

Väestön ennakkotilasto: Väestön neljännesvuositilasto uudistuu


(23.3.2010)

Palkkasummakuvaajat: Uusi verotililaki muuttaa palkkasummakuvaajien aineistoa

Vuonna 2010 voimaan astunut uusi verotililaki muuttaa palkkasummakuvaajien tuotannossa käytettävän verohallinnon aineiston sisältöä, toimitusviivettä sekä kattavuutta. Kaikki yritysten oma-aloitteiset verot ilmoitetaan tammikuuta 2010 koskien yhdellä kausiveroilmoituksella, joka korvaa tähän asti käytössä olleen maksuvalvonta-aineiston. Uudistuksen johdosta uuteen kausiveroaineistoon tulee uusia muuttujia, vanhoja katoaa sekä joidenkin tietojen lähteet muuttuvat. Osalla pienistä yrityksistä on oikeus pidennettyihin neljännesvuosittaisiin tai vuosittaisiin ilmoitusjaksoihin. Neljännesvuosivalvontaan on oikeus yrityksellä, jonka vuotuinen liikevaihto on 25 001 - 50 000 euroa, tai sellaisella työantajalla, jonka liikevaihto on 50 000 euroa tai alle.
(16.3.2010)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Rakennusluvat ja uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan rakennus- ja asuntotuotanto -tilastossa maaliskuusta 2010 alkaen

Uudistettuun kuukausittain julkaistavaan rakennus- ja asuntotuotanto-tilastoon siirretään rakennuslupa ja uudisrakentamisen volyymi- indeksin tilastotiedot. Ensimmäinen uudistettu rakennus- ja asuntotuotanto-julkaisu ilmestyy 26.3.2010.
(8.3.2010)

Rakennusluvat: Rakennusluvat ja uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan rakennus- ja asuntotuotanto -tilastossa maaliskuusta 2010 alkaen

Uudistettuun kuukausittain julkaistavaan rakennus- ja asuntotuotanto-tilastoon siirretään rakennuslupa ja uudisrakentamisen volyymi- indeksin tilastotiedot. Ensimmäinen uudistettu rakennus- ja asuntotuotanto-julkaisu ilmestyy 26.3.2010.
(8.3.2010)

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi: Uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja rakennusluvat julkaistaan rakennus- ja asuntotuotanto -tilastossa maaliskuusta 2010 alkaen

Uudistettuun kuukausittain julkaistavaan rakennus- ja asuntotuotanto-tilastoon siirretään rakennuslupa ja uudisrakentamisen volyymi- indeksin tilastotiedot. Ensimmäinen uudistettu rakennus- ja asuntotuotanto-julkaisu ilmestyy 26.3.2010.
(8.3.2010)

Ansiotasoindeksi: Valtion kuukausipalkat -tilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2010 lähtien ansiotasoindeksi -tilaston sekä palkkarakenne -tilaston yhteydessä

Valtion kuukausipalkat -tilasto julkistettiin viimeisen kerran omalla kotisivullaan 3.6.2009. Tämän tilaston tiedot julkaistaan jatkossa ansiotasoindeksi -tilaston kotisivuilla 28.5.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien sekä palkkarakenne -tilaston kotisivuilla 12.11.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(8.3.2010)

Palkkarakenne: Valtion kuukausipalkat -tilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2010 lähtien ansiotasoindeksi -tilaston sekä palkkarakenne -tilaston yhteydessä

Valtion kuukausipalkat -tilasto julkistettiin viimeisen kerran omalla kotisivullaan 3.6.2009. Tämän tilaston tiedot julkaistaan jatkossa ansiotasoindeksi -tilaston kotisivuilla 28.5.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien sekä palkkarakenne -tilaston kotisivuilla 12.11.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(8.3.2010)

Valtion kuukausipalkat: Valtion kuukausipalkat -tilaston tiedot julkistetaan vuodesta 2010 lähtien ansiotasoindeksi -tilaston sekä palkkarakenne -tilaston yhteydessä

Valtion kuukausipalkat -tilasto julkistettiin viimeisen kerran omalla kotisivullaan 3.6.2009. Tämän tilaston tiedot julkaistaan jatkossa ansiotasoindeksi -tilaston kotisivuilla 28.5.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien sekä palkkarakenne -tilaston kotisivuilla 12.11.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(8.3.2010)

Yksityisen sektorin tuntipalkat: Metsätyöntekijöiden palkat -tilasto ja maatilatalouden palkkatiedot julkistetaan heinäkuusta 2010 lähtien Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston yhteydessä

Metsätyöntekijöiden palkat -tilasto julkistettiin viimeisen kerran omalla kotisivullaan 2.10.2009. Tämän tilaston tiedot julkaistaan jatkossa Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston kotisivuilla 1.7.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien. Maatilatalouden palkkatiedot julkistettiin Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston kotisivuilla omana julkistuksenaan viimeisen kerran 25.5.2009. Maatilatalouden palkkatiedot julkistetaan vastaavasti 1.7.2010 ilmestyvän Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston julkistuksen yhteydessä.
(17.2.2010)

Metsätyöntekijöiden palkat: Metsätyöntekijöiden palkat -tilaston tiedot julkistetaan heinäkuusta 2010 lähtien Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston yhteydessä

Metsätyöntekijöiden palkat tilasto julkistettiin viimeisen kerran omalla kotisivullaan 2.10.2009. Tämän tilaston tiedot julkaistaan jatkossa Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston kotisivuilla1.7.2010 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(17.2.2010)

Tieliikenneonnettomuustilasto: Tilaston nimi on muuttunut

Tieliikenneonnettomuudet tilaston nimi on 17.2.2010 alkaen Tieliikenneonnettomuustilasto.
(17.2.2010)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Tukku- ja vähittäiskaupan painojulkaisu lopetetaan

Tilastokeskus on uudistanut julkaisutoimintaansa. Tämä uudistus on vaikuttanut myös painojulkaisuihin. Suomen virallisen tilaston Kauppa-sarjaan kuuluva erillinen Tukku- ja vähittäiskaupan painojulkaisu lakkautetaan maaliskuussa 2010. Painojulkaisu ilmestyy viimeisen kerran 15.3.2010, jolloin joulukuun 2009 tarkennetut toimialoittaiset tiedot julkaistaan. Vastaava pdf-julkaisu poistuu myös Tilastokeskuksen internetsivuilta. STS-asetuksen mukaisten tukku- ja vähittäiskaupan tietojen julkaisua jatketaan tilaston kotisivulla.
(12.2.2010)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen tammi-joulukuu 2009


(10.2.2010)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Tasomuutos kausitasoituksessa

Tuotannon sekä eräiden muiden taloustoimien kausitasoitettu ja trendiaikasarja ovat muuttuneet lokakuun julkistuksen yhteydessä merkittävästi vuosien 2008 ja 2009 osalta, mikä vaikuttaa edellisestä kuukaudesta laskettuihin muutosprosentteihin. Muutoksen syistä kerrotaan erillisessä menetelmätiedotteessa: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html
(5.2.2010)

Panos-tuotos: Vuosien 2003-2005 panos-tuotostaulukoihin on tehty tarkistuksia

Vuoden 2006 tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden julkaisun yhteydessä julkaistaan vuosien 2003-2005 tarkistetut taulukot. Taulukot perustuvat kansantalouden vuositilinpidon tarkistettuihin aikasarjoihin. Tarkistuksia on tehty useimpiin taloustoimiin, toimialoihin ja sektoreihin. Samalla taulukoihin on tehty tuoterakenteiden korjauksia.
(1.2.2010)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon aikasarjatarkistus 2010

Tilastokeskus on tarkistanut kansantalouden tilinpidon aikasarjoja vuosilta 1975 - 2008. Tarkistuksia on tehty melkein kaikkiin taloustoimiin, toimialoihin ja sektoreihin. Aikasarjoihin tehtyjä muutoksia on selostettu kohdassa Menetelmäselosteet.
(29.1.2010)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen vuositietojen julkaisutapa uudistetaan


(26.1.2010)

Kotieläintuotannon rakenne: Kotieläintuotannon rakenne -tilasto on lakkautettu

Tiken tilastot Kotieläintuotannon rakenne, Nautojen lukumäärä, Sikojen lukumäärä ja Muiden kotieläinten lukumäärä yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Kotieläinten lukumäärä -tilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Muiden kotieläinten lukumäärä: Muiden kotieläinten lukumäärä -tilasto on lakkautettu

Tiken tilastot Kotieläintuotannon rakenne, Nautojen lukumäärä, Sikojen lukumäärä ja Muiden kotieläinten lukumäärä yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Kotieläinten lukumäärä -tilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Nautojen lukumäärä: Nautojen lukumäärä -tilasto on lopetettu

Tiken tilastot Kotieläintuotannon rakenne, Nautojen lukumäärä, Sikojen lukumäärä ja Muiden kotieläinten lukumäärä yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Kotieläinten lukumäärä -tilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Sikojen lukumäärä: Sikojen lukumäärä -tilasto on lopetettu

Tiken tilastot Kotieläintuotannon rakenne, Nautojen lukumäärä, Sikojen lukumäärä ja Muiden kotieläinten lukumäärä yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Kotieläinten lukumäärä -tilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Kotieläinten lukumäärä: Uusi tilasto: Kotieläinten lukumäärä

Tiken tilastot Kotieläintuotannon rakenne, Nautojen lukumäärä, Sikojen lukumäärä ja Muiden kotieläinten lukumäärä yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Kotieläinten lukumäärä -tilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot: Uusi tilasto: Teollisuuden ja kaupan osto-, käyttö- ja varastotilasto

Tiken tilastot Viljan kauppaantulotilasto ja Viljan käyttö- ja varastotilastot yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Teollisuuden ja kaupan osto-, käyttö- ja varastotilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Viljan kauppaantulotilasto: Viljan kauppaantulotilasto on lopetettu

Tiken tilastot Viljan kauppaantulotilasto ja Viljan käyttö- ja varastotilastot yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Teollisuuden ja kaupan osto-, käyttö- ja varastotilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Viljan käyttö- ja varastotilastot: Viljan käyttö- ja varastotilastot on lopetettu

Tiken tilastot Viljan kauppaantulotilasto ja Viljan käyttö- ja varastotilastot yhdistetään vuodesta 2010 alkaen uuden Teollisuuden ja kaupan osto-, käyttö- ja varastotilaston yhteyteen. Uusi tilasto aloitetaan tilastovuodesta 2009 alkaen.
(25.1.2010)

Teollisuuden energiankäyttö: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden energiankäyttötilastossa tammikuussa 2010

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla.
(22.1.2010)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Toimisto- ja liiketilojen vuokratiedot tarkentuneet

Toimisto- ja liiketilojen vuokratietoja (6820) on täydennetty neljänneltä neljännekseltä 2008, mikä vaikuttaa palvelujen tuottajahintaindeksin kokonaispistelukuun IV neljänneksestä 2008 lähtien. Korjaus näkyy myös Toimistotilojen vuokrat (6820A), Liiketilojen vuokrat (6820B), Toimisto- ja liiketilojen vuokrat (6820), Kiinteistöalan toiminta (68 ja L) -toimialojen pistelukujen muutoksina samasta ajankohdasta lähtien.
(18.1.2010)

Kananmunien kokonaistuotanto: Kananmunien kokonaistuotanto -tilasto lakkautettu

Tiken Kananmunien kokonaistuotanto -tilasto on yhdistetty vuoden 2010 alusta Kananmunien tuotantotilastoon, jonka nimi muuttui samalla muotoon Kananmunien tuotanto.
(4.1.2010)

Kananmunien tuotanto: Tilasto Kananmunien tuotanto muuttunut

Tiken Kananmunien kokonaistuotanto -tilasto on yhdistetty vuoden 2010 alusta Kananmunien tuotantotilastoon, jonka nimi muuttui samalla muotoon Kananmunien tuotanto.
(4.1.2010)

Kananmunien tuotanto: Tilaston nimi on muuttunut

Tiken Kananmunien tuotantotilaston uusi nimi on 4.1.2010 alkaen Kananmunien tuotanto.
(4.1.2010)

Kunnallisvaalit: Paperijulkaisujen taulukoita korvataan tietokantataulukoilla

Tilastokeskus on lopettanut vaalien paperijulkaisuiden tuottamisen. Aiemmin paperijulkaisuissa julkistettuja tietoja tuotetaan jatkossa Tilastokeskuksen maksuttomaan PxWeb -tietokantapalveluun.
(30.12.2009)

Alueellinen luottokanta: Tilastokeskus on lopettanut alueellisen luottokantatilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut alueellisen luottokantatilaston laadinnan ja julkaisemisen tilastovuodesta 2009 alkaen. Alueellisen luottokantatilaston tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastokeskus jatkaa normaalisti kotimaista luotonantoa kuvaavan neljännesvuosittaisen luottokantatilaston laadintaa ja julkaisemista.
(30.12.2009)

Henkilöstörahastot: Tilastokeskus on lopettanut henkilöstörahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut henkilöstörahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2009 lopusta alkaen. Henkilöstörahastojen tilinpäätöstietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat.
(30.12.2009)

Sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätökset: Tilastokeskus on lopettanut sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstilaston laadinnan ja julkaisemisen tilastovuodesta 2009 alkaen. Näin ollen Tilastokeskus ei enää julkaise kyseisiä tilinpäätöstietoja tilivuoden 2009 osalta. Sijoitusrahastotilaston tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat.
(30.12.2009)

Yritystukitilasto: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Yritystukitilastossa maaliskuussa 2010

Suomessa on otettu käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. TOL 2008 -luokitusta, sen sisältöä ja luokitusperiaatteita esitellään tarkemmin luokitussivuilla.
(30.12.2009)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Lokakuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.
(15.12.2009)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.
(15.12.2009)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.
(15.12.2009)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.
(15.12.2009)

Teollisuuden uudet tilaukset: Teollisuuden uusia tilauksia koskevan tilaston tietosisältö laajenee

Teollisuuden uusia tilauksia koskevan tilaston tietosisältö laajenee 11.12.2009 alkaen. Tilastosta ryhdytään silloin julkaisemaan koko teollisuuden tasolla erillisiä sarjoja, jotka kuvaavat tilausten jakautumista kotimaisiin tilauksiin ja vientitilauksiin.
(11.12.2009)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta

Vuosien 2007 ja 2008 lopullisten indeksien laskeminen
(10.12.2009)

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset: Julkaisun liitetaulukoita on korvattu PX-Web -tietokantataulukoilla

PX-Web -taulukoissa esiintyvät luvut poikkeavat vähäisissä määrin aiemmin liitetaulukoissa esiintyvistä luvuista. Syynä tähän on tilastoaineiston tarkentuminen.
(9.12.2009)

Neljännesvuositilinpito: Neljännesvuositilinpidon tarkentumisen syistä

Neljännesvuositilinpidon kaikkien aikasarjojen tiedot voivat tarkentua lähdeaineiston tarkentumisen seurauksena tai laskentamenetelmien muutosten johdosta. Lisäksi kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen luvut muuttuvat lähes poikkeuksetta uusien havaintojen myötä, vaikka lähdeaineistoissa tai laskentamenetelmissä ei olisikaan tapahtunut mitään muutoksia.
(9.12.2009)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen tammi-syyskuu 2009


(10.11.2009)

Metsästys: Tilaston nimi on muuttunut

RKTL:n Riistasaalis-tilaston nimi on 9.11.2009 alkaen Metsästys.
(9.11.2009)

Palveluiden alue- ja toimialatilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Palveluiden alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(3.11.2009)

Säännöllisen ansion indeksi: Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ansiotasoindeksi -tilaston sivuilla

Säännöllisen ansion indeksi on julkaistu ensimmäisestä neljänneksestä 2009 alkaen ansiotasoindeksin yhteydessä. Säännöllisen ansion indeksi julkaistiin viimeisen kerran omilla kotisivuillaan 6.2.2009. Tilasto siirrettiin Ansiotasoindeksin kotisivulle 29.5.2009 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(27.10.2009)

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön rakentamisen alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(31.8.2009)

Innovaatiotoiminta: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön yritysten innovaatiotoiminta -tilastossa keväällä 2010

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(28.8.2009)

Aluetilinpito: Aluetilinpito-tilasto

Tilastot Tuotannon ja työllisyyden aluetilit, Aluetalouden indikaattorit ja Kotitalouksien aluetilit yhdistetään elokuusta 2009 alkaen uuden Aluetilinpito-tilaston yhteyteen. Tilastot on julkaistu viimeisen kerran omilla kotisivuillaan vuonna 2008.
(20.8.2009)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen tammi-kesäkuu 2009


(10.8.2009)

Aluetalouden indikaattorit: Aluetalouden indikaattorit -tilaston tiedot julkaistaan Aluetilinpito-tilaston yhteydessä

Tilastot Tuotannon ja työllisyyden aluetilit, Aluetalouden indikaattorit ja Kotitalouksien aluetilit yhdistetään elokuusta 2009 alkaen uuden Aluetilinpito-tilaston yhteyteen. Tilastot on julkaistu viimeisen kerran omilla kotisivuillaan vuonna 2008.
(10.7.2009)

Kotitalouksien aluetilit: Kotitalouksien aluetilit -tilaston tiedot julkaistaan Aluetilinpito-tilaston yhteydessä

Tilastot Tuotannon ja työllisyyden aluetilit, Aluetalouden indikaattorit ja Kotitalouksien aluetilit yhdistetään elokuusta 2009 alkaen uuden Aluetilinpito-tilaston yhteyteen. Tilastot on julkaistu viimeisen kerran omilla kotisivuillaan vuonna 2008.
(10.7.2009)

Tuotannon ja työllisyyden aluetilit: Tuotannon ja työllisyyden aluetilit -tilaston tiedot julkaistaan Aluetilinpito-tilaston yhteydessä

Tilastot Tuotannon ja työllisyyden aluetilit, Aluetalouden indikaattorit ja Kotitalouksien aluetilit yhdistetään elokuusta 2009 alkaen uuden Aluetilinpito-tilaston yhteyteen. Tilastot on julkaistu viimeisen kerran omilla kotisivuillaan vuonna 2008.
(10.7.2009)

Kuluttajahintaindeksi: Uusi indeksi: Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin julkaiseminen aloitettiin kesäkuussa 2009 koskien toukokuun tietoja. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, ja se julkistetaan kuukausittain kuluttajahintaindeksin yhteydessä.
(15.6.2009)

Työvoimakustannusindeksi: Työvoimakustannusindeksin tuotantomenetelmä on uudistettu

Työvoimakustannusindeksi perustuu vuodesta 2009 lähtien yrityksiltä otoksella kerättyihin perustietoihin. Kehikkoon on yleisesti valittu vähintään 30 henkilöä työllistävät yritykset. Kuitenkin pienyritysvaltaisilla toimialoilla rakentaminen (F), kauppa (G), majoitus ja ravitsemistoiminta (I), kiinteistöala (L), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) sekä hallinto- ja tukipalvelut (N) on otoskehikkoon valittu kaikki vähintään 20 henkilöä työllistävät. Useimmilla toimialoilla tiedot kerätään kaikilta 250 palkansaajaa työllistäviltä yrityksiltä.
(8.6.2009)

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastossa marraskuussa 2009

Suomessa on otettu käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. TOL 2008 -luokitusta, sen sisältöä ja luokitusperiaatteita esitellään tarkemmin luokitussivuilla.
(2.6.2009)

Sijoituspalveluyritykset: Rahalaitokset-painojulkaisu lakkautetaan

Rahalaitokset-painojulkaisu lakkautetaan Rahalaitokset 2008 -julkaisun ilmestymisen jälkeen. Lakkauttaminen koskee sekä laajempaa vuosijulkaisua että suppeampia neljännesvuosijulkaisuja. Jatkossa Luottolaitosten tilinpäätökset -tilaston ja Sijoituspalveluyritykset-tilaston tiedot ovat saatavilla tilastojen kotisivuilla osoitteissa http://www.stat.fi/til/llai/index.html ja http://www.stat.fi/til/spy/index.html, sekä Tilastokeskuksen maksuttomassa StatFin-tilastotietokannassa osoitteissa http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/rah/llai/llai_fi.asp ja http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/rah/spy/spy_fi.asp. Kotisivuilla julkaistaan tilastokatsaus, kuvioita ja pienempiä taulukoita, ja StatFin-palvelussa on saatavilla laajempia taulukoita.
(1.6.2009)

Kesämökit: Kesämökit -tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennukset ja kesämökit -tilaston sivuilla

Rakennuskantatilasto ja kesämökit -tilasto on yhdistetty vuodesta 2008 lähtien Rakennukset ja kesämökit -tilastoksi.
(28.5.2009)

Rakennukset ja kesämökit: Rakennukset ja kesämökit -tilasto

Rakennukset ja kesämökit -tilasto korvaa aiemman Rakennuskantatilaston ja Kesämökit-tilaston. Tilastot on yhdistetty vuodesta 2008 alkaen.
(28.5.2009)

Rakennuskanta: Rakennuskantatilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennukset ja kesämökit -tilaston sivuilla

Rakennuskantatilasto ja Kesämökit -tilasto on yhdistetty vuodesta 2008 lähtien Rakennukset ja kesämökit -tilastoksi.
(28.5.2009)

Asunnot ja asuinolot: Asunnot ja asuinolot -tilasto

Asunnot ja asuinolot -tilasto korvaa aiemman Asuntokantatilaston ja Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston. Tilastot on yhdistetty vuodesta 2008 alkaen.
(26.5.2009)

Asuntokanta: Asuntokantatilaston uudet tiedot julkaistaan Asunnot ja asuinolot -tilaston sivuilla

Asuntokantatilasto ja Asuntokunnat ja asuinolot -tilasto on yhdistetty vuodesta 2008 lähtien Asunnot ja asuinolot -tilastoksi.
(26.5.2009)

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla: Muutos virallisessa tilastossa

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta hyväksyi 26.5.2009 tilaston Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla Suomen viralliseen tilastoon aihealueelle Yritykset.
(25.5.2009)

Yrityssaneeraukset: Toimialaluokitus TOL 2008 otettu käyttöön yrityssaneeraustilastossa toukokuussa 2009

Yrityssaneeraustilastossa on otettu käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(14.5.2009)

Osakeasuntojen hinnat: Asuntojen hinnat -tilaston perusvuoden vaihto

Asuntojen hinnat -tilaston perusvuodeksi on muutettu vuosi 2005. Tilaston painorakenne ja laatuvakiointimallit on päivitetty. Aikasarja on laskettu uudelleen vuoden 2005 alusta lähtien. Uusittu aikasarja ottaa takautuvasti huomioon vuoden 2009 kuntamuutokset. Parantuneiden rekisteriyhdistelyjen vuoksi tilaston kauppojen lukumäärä tilastossa on lisääntynyt myös takautuvasti.
(13.5.2009)

Osakeasuntojen hinnat: Asuntojen hinnat 2009, 1. vuosineljännes: tilasto julkistetaan 13.5.2009

Tilastojulkistusta on siirretty tuotannollisista syistä. Uusi julkistusaika on 13.5.2009.
(11.5.2009)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen


(8.5.2009)

Asuntojen vuokrat: Asuntojen vuokrat -tilaston perusvuoden vaihto ja luokitusmuutos

Asuntojen vuokrat -tilaston perusvuodeksi on muutettu vuosi 2005. Tilaston painorakenne ja laatuvakiointimallit on päivitetty. Lisäksi on tehty luokitusmuutokset, jossa aiemmin vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin sisältyneet korkotuetut asunnot on siirretty arava-asuntoihin ja arava-ehdoista vapautuneet asunnot on siirretty vapaarahoitteisiin asuntoihin kuuluviksi. Aikasarja on laskettu uudelleen vuoden 2005 alusta alkaen. Uusittu aikasarja ottaa takautuvasti huomioon vuoden 2009 kuntamuutokset.
(7.5.2009)

Luottokortit: Maksullisen taulukkopaketin julkaiseminen lopetettu

Luottokortit-tilastosta ei enää vuoden 2008 tiedoista ilmesty maksullista excel-taulukkopakettia. Sen sijaan taulukkoja on saatavilla tilaston kotisivuilla Taulukot-osiossa. Koko julkaisu on saatavilla maksuttomana myös pdf-muodossa. Vuosien 2006 ja 2007 taulukkopaketteja voi tiedustella Tilastokeskuksen myyntipalvelusta.
(6.5.2009)

Europarlamenttivaalit: Excel-taulukoita korvataan tietokantataulukoilla

Vuoden 2004 europarlamenttivaalien liitetaulukot osion Excel-taulukot korvataan yhtä lukuun ottamatta pääosin samansisältöisillä PX-Web -taulukoilla. PX-Web -taulukot löytyvät tilaston tietokantataulukot osiosta. Taulukoiden korvaaminen aloitetaan toukokuussa 2009.
(22.4.2009)

Kanavaliikenne: Tilaston nimi on muuttunut

Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikenne -tilaston nimi on 21.4.2009 alkaen Kanavaliikenne.
(21.4.2009)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2005=100 ja toimialaluokitusuudistus

Palvelujen tuottajahintaindekseissä on otettu käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008. Toimialaluokituksen käyttöönoton yhteydessä palvelujen tuottajahintaindeksin painorakenne on uusittu ja toimialakattavuutta parannettu. Indeksin perusvuosi on edelleen 2005.
(17.4.2009)

Neljännesvuositilinpito: Neljännesvuositilinpidon luonteeseen kuuluu tietojen tarkentuminen

Neljännesvuositilinpidon kaikkien aikasarjojen tiedot voivat tarkentua lähdeaineiston tarkentumisen seurauksena tai laskentamenetelmien muutosten johdosta. Kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen luvut muuttuvat sen lisäksi joka neljänneksellä, vaikka lähdeaineistoissa tai laskentamenetelmissä ei olisikaan tapahtunut mitään muutoksia.
(8.4.2009)

Yksityisen sektorin kuukausipalkat: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tässä tilastossa vuoden 2008 aineistossa


(6.4.2009)

Yksityisen sektorin tuntipalkat: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tässä tilastossa vuoden 2008 aineistossa


(6.4.2009)

Vakuutuksenvälittäjät: Muutos virallisessa tilastossa

Finanssivalvonta lakkaa julkaisemasta Vakuutuksenvälittäjät-tilastoa osana Suomen virallista tilastoa. Tietoja löytyy jatkossa Vakuutusmeklarit-tilastosta Finanssivalvonnan sivuilla.
(23.3.2009)

Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilasto: Muutos virallisessa tilastossa

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta hyväksyi 23.3.2009 tilaston Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilasto Suomen viralliseen tilastoon aihealueelle Yritykset.
(23.3.2009)

Konkurssit: Toimialaluokitus TOL 2008 otettu käyttöön konkurssitilastossa

Konkurssitilastossa on otettu käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(13.3.2009)

Työtaistelutilasto: Työtaistelutilaston toimialaluokitus uudistuu

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(13.3.2009)

Sijoitusrahastot: Tilastokeskus on lopettanut sijoitusrahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut neljännesvuosittaisen sijoitusrahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2009 alusta. Sijoitusrahastotilaston tietoja on julkaistu neljännesvuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat.
(12.3.2009)

Avoimet työpaikat: Avointen työpaikkojen tilaston ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan TOL 2008 -luokituksella toukokuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on saatavilla TOL 2008 -sivustolla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(3.3.2009)

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(3.3.2009)

Yksityismetsätalouden liiketulos: Tilaston nimi on muuttunut

Yksityismetsätalouden kannattavuus -tilaston nimi on 30.1.2009 alkaen Yksityismetsätalouden liiketulos.
(18.2.2009)

Metsäteollisuuden puuvarastot: Tämä tilasto on lakkautettu.


(18.2.2009)

Tuottajahintaindeksit: Tuottajahintaindeksit 2005=100 ja toimialauudistus

Tuottajahintaindeksejä on uudistettu ja samalla niiden perusvuodet on muutettu vuodeksi 2005. Tuottajahintaindeksien painorakenteita on uusittu, yritys- ja hyödykeotokset on päivitetty ja hintatietojen määrää on kasvatettu runsaasti. Määrävuosiuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön myös toimialaluokitus TOL 2008.
(17.2.2009)

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto: Uusi toimialaluokitus otettiin käyttöön varastotilastoissa vuoden 2009 toukokuussa

Suomessa otettiin käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(16.2.2009)

Nettohintaindeksi: Tilastokeskus on lopettanut nettohintaindeksin julkaisemisen

Nettohintaindeksi julkaistiin viimeisen kerran 14.01.2009. Indeksin tuotanto loppui siis joulukuun 2008 tietojen julkaisemiseen.
(13.2.2009)

Palvelujen tuottajahintaindeksit: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön palvelujen tuottajahintaindekseissä huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(6.2.2009)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Tuotannon suhdannekuvaajan kehittäminen

Entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja on uudistettu ja se julkaistaan nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Kehittämistyötä tehtiin vuoden 2008 aikana kuvaajan laskennan ohessa ilman julkaisutaukoja. Kehittämisprojekti on päättynyt, mutta joitakin muutoksia on odotettavissa myös vuonna 2009. Tähän mennessä laskenta on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä.
(6.2.2009)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastossa vuoden 2009 heinäkuun julkistuksessa

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(4.2.2009)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon aikasarjoja tarkistettu

Kansantalouden tilinpitoa vuodelta 2007 on tarkistettu 30.1.2009 normaaliin tapaan uusien lähdetietojen valmistuttua. Tällä kertaa tarkistukset koskivat tavallista suppeampaa osaa tiedoista.
(30.1.2009)

Metsien suojelu: Muutos virallisessa tilastossa


(30.1.2009)

Velkaantumistilasto: Muutos virallisessa tilastossa


(30.1.2009)

Kaupan varastotilasto: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön varastotilastoissa vuoden 2009 toukokuussa

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(30.1.2009)

Työssäkäynti: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa lokakuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(29.1.2009)

Kuntasektorin palkat: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tässä tilastossa huhtikuussa 2009

Tässä tilastossa luokitus otetaan käyttöön vuoden 2008 vuositilastossa huhtikuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008 mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 2002 mukaiset tiedot vuoden 2008 tietojen osalta.
(28.1.2009)

Valtion kuukausipalkat: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tässä tilastossa toukokuussa 2009

Tässä tilastossa luokitus otetaan käyttöön vuoden 2008 vuositilastossa toukokuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008 mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 2002 mukaiset tiedot vuoden 2008 tietojen osalta.
(28.1.2009)

Kaupan tilinpäätöstilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön kaupan tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(27.1.2009)

Liikenteen tilinpäätöstilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Liikenteen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(23.1.2009)

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto: TOL 2008 otetaan käyttöön Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(20.1.2009)

Rakentamisen tilinpäätöstilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Rakentamisen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009


(20.1.2009)

Teollisuuden tilinpäätöstilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(20.1.2009)

Luottokanta: Toimialaluokitus TOL 2008 Luottokantatilastossa

Luottokantatilastossa uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tilastovuoden 2009 1. neljänneksen tiedoista lähtien heinäkuussa 2009. Tietoja julkaistaan tilaston kotisivulla ja StatFin -tilastotietokannassa. Toimialatietoja julkaistaan luotonsaajista yritysten ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien osalta. Toimialoittaisissa taulukoissa käytetään pääluokkia tai 2-numerotasoja.
(12.1.2009)

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(12.1.2009)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen tietoja lomautetuista julkaistaan vain neljännesvuosi- ja vuositasolla


(23.12.2008)

Palkkasummakuvaajat: Excel-muotoisten liitetaulukkojen ylläpito päättyy palkkasummakuvaajassa

Tämän tilaston Excel-muotoisten liitetaulukoiden julkaiseminen päättyy tilaston siirtyessä TOL 2008-luokitukseen 20.3.2009. Liitetaulukkojen tiedot ovat jatkossakin saatavilla Statfin-tilastotietokannasta. Palvelu mahdollistaa tietojen tallentamisen yleisimpiin tiedostomuotoihin.
(17.12.2008)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Excel-muotoisten liitetaulukkojen ylläpito päättyy palvelualojen liikevaihtokuvaajassa

Tämän tilaston Excel-muotoisten liitetaulukoiden julkaiseminen päättyy tilaston siirtyessä TOL 2008-luokitukseen 15.4.2009. Liitetaulukkojen tiedot ovat jatkossakin saatavilla Statfin-tilastotietokannasta. Palvelu mahdollistaa tietojen tallentamisen yleisimpiin tiedostomuotoihin.
(15.12.2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Excel-muotoisten liitetaulukkojen ylläpito päättyy teollisuuden liikevaihtokuvaajassa

Tämän tilaston Excel-muotoisten liitetaulukoiden julkaiseminen päättyy tilaston siirtyessä TOL 2008-luokitukseen 13.3.2009. Liitetaulukkojen tiedot ovat jatkossakin saatavilla Statfin-tilastotietokannasta. Palvelu mahdollistaa tietojen tallentamisen yleisimpiin tiedostomuotoihin.
(15.12.2008)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Excel-muotoisten liitetaulukkojen ylläpito päättyy kaupan liikevaihtokuvaajassa

Tämän tilaston Excel-muotoisten liitetaulukoiden julkaiseminen päättyy tilaston siirtyessä TOL 2008-luokitukseen 13.3.2009. Liitetaulukkojen tiedot ovat jatkossakin saatavilla Statfin-tilastotietokannasta. Palvelu mahdollistaa tietojen tallentamisen yleisimpiin tiedostomuotoihin.
(12.12.2008)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Excel-muotoisten liitetaulukkojen ylläpito päättyy rakentamisen liikevaihtokuvaajassa

Tämän tilaston Excel-muotoisten liitetaulukoiden julkaiseminen päättyy tilaston siirtyessä TOL 2008-luokitukseen 15.4.2009. Liitetaulukkojen tiedot ovat jatkossakin saatavilla Statfin-tilastotietokannasta. Palvelu mahdollistaa tietojen tallentamisen yleisimpiin tiedostomuotoihin.
(12.12.2008)

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö: Muutos virallisessa tilastossa


(28.11.2008)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan TOL 2008 -luokituksella huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on saatavilla TOL 2008 -sivustolla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(25.11.2008)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Tuotannon suhdannekuvaajan kehittäminen

Helmikuun julkaisusta lähtien entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja on julkaistu nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Kehittämistyö on kesken, ja kehittämisprojekti jatkuu vuoden 2008 loppuun. Tähän mennessä laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä.
(6.11.2008)

Asunto-osakeyhtiöiden talous: Vuosien 2004-2006 asunto-osakeyhtiöitä koskevat tiedot on korjattu

Puutteellisuudet asunto-osakeyhtiöiden tiedoissa vuosilta 2004-2006 on korjattu. Puutteet eivät koskeneet aravavuokrataloja koskevia tilastoja.
(30.10.2008)

Tuottajahintaindeksit: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tuottajahintaindekseissä helmikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(27.10.2008)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Tuotannon suhdannekuvaajan kehittäminen

Helmikuun julkaisusta lähtien entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja on julkaistu nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Kehittämistyö on kesken, ja kehittämisprojekti jatkuu vuoden 2008 loppuun. Tähän mennessä laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä.
(8.10.2008)

Yritysrekisterin vuositilasto: Toimialaluokitus TOL 2008 yritysrekisterin vuositilastossa

Tässä tilastossa luokitus otetaan käyttöön vuoden 2007 vuositilastossa helmikuussa 2009. Tiedot julkaistaan StatFin -tilastotietokannassa. Taulukoinnissa käytetään pääluokkia tai 2-numerotasoja ja toimialoittaisissa taulukoissa ovat mukana kaikki luokkatasot.
(3.10.2008)

Asunto-osakeyhtiöiden talous: Tilastokeskuksen Asuntoyhteisöjen taloustilaston vuosien 2004-2006 asunto-osakeyhtiöitä koskevissa tiedoissa on havaittu puutteellisuuksia

Tilastokeskuksen Asuntoyhteisöjen taloustilaston vuosien 2004-2006 asunto-osakeyhtiöitä koskevissa tiedoissa on havaittu puutteellisuuksia. Puutteet eivät koske aravavuokrataloja koskevia tilastoja.
(26.9.2008)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön rakentamisen liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(26.9.2008)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön teollisuustuotannon volyymi-indeksissä maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(26.9.2008)

Kaupan liikevaihtokuvaaja: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Kaupan liikevaihtokuvaajassa vuoden 2009 helmi-huhtikuun aikana

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(26.9.2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(26.9.2008)

Teollisuuden uudet tilaukset: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Teollisuuden uudet tilaukset -tilastossa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(26.9.2008)

Palkkasummakuvaajat: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön palkkasummakuvaajissa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(26.9.2008)

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön palvelualojen liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(26.9.2008)

Konkurssit: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön konkurssitilastossa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(24.9.2008)

Yrityssaneeraukset: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön yrityssaneeraustilastossa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.
(24.9.2008)

Kunnallisvaalit: Excel-taulukoita korvataan tietokantataulukoilla

Vuoden 2004 kunnallisvaalien liitetaulukot osion Excel-taulukot korvataan yhtä lukuun ottamatta samansisältöisillä PX-Web -taulukoilla. PX-Web -taulukot löytyvät tilaston tietokantataulukot osiosta linkkien 2. Kunnallisvaalit 2004 - ehdokasasettelu ja 5. Kunnallisvaalit 2004 - vaalitulos, äänestäminen alta. Taulukoiden korvaaminen aloitetaan 1.9.2008 alkavalla viikolla. PX-Web -taulukot voi halutessaan tallentaa myös Excel-tiedostona.
(29.8.2008)

Ansiotasoindeksi: Ansiotasoindeksi on uudistettu

Palkansaajien ansiotasoindeksin (ATI) uusi perusvuosi on 2005, jota uudessa indeksissä merkitään 100:lla. Toisen neljänneksen 2008 julkaisussa tuoreimmat ansiotasoindeksit on ensimmäisen kerran laskettu ATI 2005=100 laskentaan perustuen. Vuosien 2007 ja 2008 indeksit ovat vielä ennakollisia.
(22.8.2008)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Tuotannon suhdannekuvaajan kehittäminen

Helmikuun julkaisusta lähtien entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja on julkaistu nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Kehittämistyö on kesken, ja kehittämisprojekti jatkuu vuoden 2008 loppuun. Tähän mennessä laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä.
(14.8.2008)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Tuotannon suhdannekuvaajan kehittäminen

Helmikuun julkaisusta lähtien entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja on julkaistu nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Kehittämistyö on kesken, ja kehittämisprojekti jatkuu vuoden 2008 loppuun. Tähän mennessä laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä.
(6.8.2008)

Panos-tuotos: Tuontiluvuissa eroja kansantalouden tilinpidossa ja panos-tuotostaulukoissa

Tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden tuonnin arvo vuosina 2000-2005 on pienempi kuin kansantalouden tilinpidossa tammikuussa 2008 julkaistu tavaroiden ja palvelujen tuonnin tarkistettu arvo. Koska tarjonta- ja käyttötaulukoiden tasapainottaminen on aikaa vievä prosessi, tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollista laatia uusia tasapainotettuja tarjonta- ja käyttötaulukoita ja niistä johdettuja panos-tuotostaulukoita. Tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden tuonnin arvot korjataan yhtä aikaa muiden kansantalouden tilinpidon tasotarkistusten kanssa. Uudet taulukot julkaistaan vuonna 2009. Siihen asti taulukoiden tuontiluvut poikkeavat tarkistetuista tuontiluvuista taulukon mukaisesti.
(4.6.2008)

Työssäkäynti: Työssäkäyntitilasto 2006 - muutoksia tilastotuotannossa

Tilastokeskus ei tuota ennakollisia työpaikka- ja toimialatietoja vuodelta 2006. Ennakollisina tietoina vuodelta 2006 tuotetaan vain tiedot henkilön pääasiallisesta toiminnasta ja ammattiasemasta.
(20.5.2008)

Osakeasuntojen hinnat: Tilastokeskus alkoi julkaista uusien asuntojen hintatietoja

Tilastokeskus on alkanut julkaista tietoja uusien asuntojen hintakehityksestä. Tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien tietoihin. Nyt julkistettu aikasarja sisältää neljännesvuosittaiset tiedot vuosilta 2005 - 2008. Uusien asuntojen tilastoinnissa käytetty aluejako on karkeampi kuin vanhojen asuntojen tilastoinnissa käytetty aluejako alhaisen kauppojen lukumäärien vuoksi. Alueluokat ovat (1) koko Suomi, (2) pääkaupunkiseutu, (3) muu Suomi (koko Suomi ilman pääkaupunkiseutua), (4) muu Uusimaa (ilman pääkaupunkiseutua) ja Itä-Uusimaa sekä suuralueet: (5) Etelä-Suomi, (6) Länsi-Suomi, (7) Itä-Suomi ja (8) Pohjois-Suomi.
(16.5.2008)

Tuotannon suhdannekuvaaja: Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nimi muuttuu tuotannon suhdannekuvaajaksi

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja uudistetaan. Jatkossa tilasto julkaistaan nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Tilaston laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi ja kehitystyötä jatketaan vuoden 2008 aikana.
(5.5.2008)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuoden 2008 tietojen tarkentumisesta

Tilastokeskus uudistaa parhaillaan teollisuustuotannon kuukausi volyymi-indeksiä kuvaamaan teollisuuden kiinteähintaista tuotosta. Indeksin tuotannossa siirrytään vaiheittain käyttämään yhä suuremmassa määrin teollisen toiminnan arvotietoja, jotka deflatoidaan sopivilla hintaindekseillä. Osa arvotiedoista ei ole Tilastokeskuksen käytössä Teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkistamisaikataulussa noin 30 päivän viipeellä. Tämän vuoksi tiedot tulevat tarkentumaan vuoden sisällä aikaisempaa enemmän.
(30.4.2008)

Osakeasuntojen hinnat: Tilastojulkistukset siirtyvät


(29.4.2008)

Työolot: Palkansaajien työoloista kerätään uutta tietoa

Tilastokeskus toteuttaa vuonna 2008 valtakunnallisen työolotutkimuksen, jossa haastatellaan noin 4 500 palkansaajaa maaliskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Työolotutkimusta on tehty noin viiden vuoden välein vuodesta 1977 lähtien ja se on ainoa valtakunnallinen tutkimus, jonka avulla voidaan kuvata pitkän aikavälin muutoksia työoloissa. Ajankohtaisiin työelämän aiheisiin liittyen uusimmassa työolotutkimuksessa on kysymyksiä muun muassa työpaikkakiusaamisesta ja sen ehkäisystä työpaikalla, eläkeikää lähestyvien eläkeajatuksista, mobiilista työstä ja vuokratyöstä.
(14.3.2008)

Veronalaiset tulot: Tulo- ja varallisuustilaston nimi muuttunut

Varallisuusverotuksesta luovuttiin vuonna 2006. Koska varallisuustietoja ei enää ole saatavilla on myös tilaston nimi muutettu Tulo- ja varallisuustilastosta Veronalaiset tulot -tilastoksi. Varallisuustietoja lukuunottamatta on tilaston tietosisältö pääosin sama kuin Tulo ja varallisuustilaston.
(19.2.2008)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen tietosisältöä on uudistettu

Työvoimatutkimuksen tietosisältöä ja tiedonkeruumallia on uudistettu vuoden 2008 alusta työvoimatutkimusta säätelevän EU-asetuksen mukaiseksi. Tietosisältö laajenee ja joidenkin käsitteiden määritelmät tarkentuvat.
(19.2.2008)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin muutoksista

Vuoden 2006 lopulliset tiedot: 31.1.2008 julkistetun joulukuun 2007 teollisuustuotannon volyymi-indeksin yhteydessä julkaistiin myös vuoden 2006 lopulliset tiedot. Otospohjaista kuukausivolyymi-indeksiä on tarkistettu laajempaan aineistoon perustuvalla ns. vuosivolyymi-indeksillä. Koko teollisuuden (TOL CDE) tuotanto kasvoi vuonna 2006 lopullisten tietojen mukaan 9,4 prosenttia edellisestä vuodesta, kun ennakkotieto oli 7,8 prosenttia.
(31.1.2008)

Neljännesvuositilinpito: Korjauksia tietokantataulukoiden käypähintaisiin lukuihin

Neljännesvuositilinpidon 5.12.2007 julkaistuista käypähintaisista kausitasoitetuista, työpäiväkorjatuista sekä trendiaikasarjoista on löydetty virhe. Aggregaattitason sarjat eivät summautuneet alasarjoista kuten olisi pitänyt. Sarjat on nyt korjattu. Korjauksella ei ole vaikutusta muihin joulukuussa julkaistuihin aikasarjoihin tai julkaisun teksteihin.
(22.1.2008)

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi: Ennakkotietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin muutoksista


(28.12.2007)

Palvelujen ulkomaankauppa: Palvelujen tuonnin arvoa tarkistettu vuosina 2002-2005

Palvelujen ulkomaankaupan tilaston ylläpito- ja kehitystyön edetessä Tilastokeskus on ollut yhteydessä tiedonantajiin, koska on pidetty tarpeellisena tarkentaa tiedustelussa käytettäviä käsitteitä ja määritelmiä sekä niiden soveltamista. Tämän yhteydenpidon tuloksena Tilastokeskus on saanut uutta tietoa palveluiden tuonnista vuosille 2002-2005. Lisätyt tiedot muodostuvat pääosin samaan konserniin kuuluvien yritysten välisestä palveluiden ulkomaankaupasta.
(17.12.2007)

Elinkustannusindeksi: Elinkustannusindeksi ja yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi julkaistaan tammikuusta 2008 alkaen kuluttajahintaindeksin yhteydessä

Elinkustannusindeksi ja yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi julkaistaan viimeisen kerran omilla kotisivuillaan 14.12.2007. Nämä tilastot siirretään kuluttajahintaindeksin kotisivulle 14.1.2008 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(13.12.2007)

Kuluttajahintaindeksi: Elinkustannusindeksi ja yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi julkaistaan tammikuusta 2008 alkaen kuluttajahintaindeksin yhteydessä

Elinkustannusindeksi ja yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi julkaistaan viimeisen kerran omilla kotisivuillaan 14.12.2007. Nämä tilastot siirretään kuluttajahintaindeksin kotisivulle 14.1.2008 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(13.12.2007)

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Elinkustannusindeksi ja yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi julkaistaan tammikuusta 2008 alkaen kuluttajahintaindeksin yhteydessä

Elinkustannusindeksi ja yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi julkaistaan viimeisen kerran omilla kotisivuillaan 14.12.2007. Nämä tilastot siirretään kuluttajahintaindeksin kotisivulle 14.1.2008 ilmestyvästä julkistuksesta lähtien.
(13.12.2007)

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto: Maa-, metsä- ja kalatalous aihealueelle uusi Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Uusi tilasto korvaa aiemmin samalta aihealueelta tuotetut Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Tilasto on vuositilasto ja se kuuluu SVT sarjaan. Tilasto julkaistaan ensimmäisen kerran viitevuoden 2005 tietojen pohjalta.
(12.12.2007)

Maatilatalouden tulo- ja verotilasto: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto lakkautettu vuonna 2007

Tilastokeskus on lopettanut Maatilatalouden tulo- ja verotilaston tuottamisen vuonna 2007. Vastaavat tiedot löytyvät viitevuodesta 2005 alkaen uudesta Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta, joka julkaistaan Tilastokeskuksen internet palvelussa osoitteessa: http://www.stat.fi/til/mmtal/index.html
(12.12.2007)

Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto: Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto lakkautettu vuonna 2007

Tilastokeskus on lopettanut Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston tuottamisen vuonna 2007. Vastaavat tiedot löytyvät viitevuodesta 2005 alkaen uudesta Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta, joka julkaistaan Tilastokeskuksen internet palvelussa osoitteessa: http://www.stat.fi/til/mmtal/index.html
(12.12.2007)

Alueellinen luottokanta: Luottokantatilastojen StatFin-aikasarjataulukoiden tarjonta laajenee


(5.12.2007)

Luottokanta: Luottokantatilastojen StatFin-aikasarjataulukoiden tarjonta laajenee

Neljännesvuosittaisen luottokantatilaston ja alueellisen luottokantatilaston StatFin-aikasarjataulukoiden tarjonta laajenee 5.12.2007 alkaen. Vanhat taulukot on korvattu uusilla, tietosisällöltään laajemmilla taulukoilla.
(5.12.2007)

Kiinteistöjen hinnat: Kiinteistöjen hinnat -tilaston aikasarjat vuosilta 2002-2005 on päivitetty

Kiinteistöjen hinnat -tilaston aikasarjat vuosilta 2002-2005 on päivitetty. Tilastoon hyväksyttyjen kiinteistökauppojen ala- ja ylärajoja on tarkistettu ja tiedot on laskettu uusien hintarajojen mukaisesti, mikä vaikuttaa osaltaan myös vuoden 2006 muutosprosentteihin. Päivitetyt tiedot löytyvät julkistuksen taulukoista ja kuvioista. Uudet hintarajat noudattavat paremmin yleistä hintakehitystä ja ne on laadittu samalla tavoin kuin tilaston edellisen, 21.6.2007 julkistuksen yhteydessä päivitetyt, vuosien 2006-2007 hintarajat. Nyt julkistettavien, päivitettyjen tietojen myötä kiinteistöjen hintaindeksin sarjat ovat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia koko tilastointiajalta 1985-2007.
(14.9.2007)

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö: Tilaston nimi on muuttunut

Suomalaiset tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä tilaston nimi on 14.8.2007 alkaen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö.
(14.8.2007)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset: Aikasarja täsmentyi

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston aikasarja vuodesta 2001 täsmentyi uudessa julkistuksessa 26.7.2007. Tiedot on päivitetty tietokantataulukoihin.
(26.7.2007)

Työvoimatutkimus: Neljännesvuositietojen tarjonta laajenee työvoimatutkimuksen internet-sivustolla

Työvoimatutkimuksen suomen- ja englanninkielisten internet-sivustojen tietosisältö on laajentunut 22.5.2007 alkaen. Heinäkuussa julkaistavien kuukausitietojen yhteydessä myös 2. neljänneksen tiedot tulevat internet-jakeluun.
(24.7.2007)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen aikasarjojen kausitasoitus TRAMO/SEATS-menetelmällä

Työvoimatutkimuksen kausitasoitusmenetelmä on uudistunut 19.6.2007 alkaen. Kausitasoituksessa käytetään nyt Eurostatin suosittelemaa TRAMO/SEATS-menetelmää Demetra-ohjelmistolla. Aiemmin kausitasoitus tehtiin X11-Arima-menetelmällä.
(19.6.2007)

Raideliikenteen kustannusindeksi: Tilastokeskus on lopettanut raideliikenteen kustannusindeksin julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut raideliikenteen kustannusindeksin julkaisemisen kesäkuussa 2007. Indeksin vuosimuutokset on julkistettu neljännesvuosittain tilaston kotisivulla. Raideliikenteen kustannusindeksi kuvaa raitiovaunu- ja metroliikenteen kustannustekijöiden hintojen muutoksia.
(18.6.2007)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen internet-sivuston tarjonta laajenee

Tilastokeskus laajentaa verkkojulkaisemistaan. Työvoimatutkimus on uudistuksen pilottitilasto. Uudistus vaikuttaa SVT:n Työmarkkinat 2007 -sarjan kuukausi- ja neljännesvuosijulkaisun (suomi, englanti) sisältöön, rakenteeseen ja ulkoasuun. Työvoimatutkimuksen suomen- ja englanninkielisten Internet-sivustojen tietosisältö laajenee 22.5.2007 alkaen. Julkaisu ilmestyy edelleen myös painettuna.
(22.5.2007)

Teollisuuden uudet tilaukset: Teollisuuden uudet tilaukset

Tilastokeskus julkaisee nyt ensimmäistä kertaa indeksipistelukuja teollisuuden uusista tilauksista. Teollisuuden uudet tilaukset -indeksin tehtävänä on antaa nopeasti ja luotettavasti tietoa uusien tilauksien arvon kehityksestä. Tilaston kautta saadaan myös tietoa tuotannon ja liikevaihdon tulevasta kehityksestä.
(9.3.2007)

Asuntojen vuokrat: Asuntojen vuokrat tilaston StatFin-aikasarjataulukko

Asuntojen vuokrat tilaston StatFin-aikasarjataulukko on 21.2.2007 lähtien PX-Web -muodossa. Taulukon tietosisältö on pysynyt samana.
(21.2.2007)

Joukkovelkakirjat: Tilastokeskus on lopettanut joukkovelkakirjatilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut joukkovelkakirjatilaston laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2007 alusta. Joukkovelkakirjatilaston tietoja on julkistettu neljännesvuosittain tilaston kotisivulla sekä kuukausittain 'Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat'- julkaisussa, joka on myös lopetettu vuoden 2007 alusta.
(29.1.2007)

Tietotekniikan käyttö yrityksissä: Tilaston nimi on muuttunut

Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä tilaston nimi on 4.12.2006 alkaen Tietotekniikan käyttö yrityksissä.
(8.12.2006)

Kuolemansyyt: Kuolemansyyt tilaston StatFin-aikasarjataulukot

Kuolemansyyt tilaston StatFin-aikasarjataulukot ovat 31.10.2006 lähtien PX-Web-muodossa. Taulukoiden tietosisällöt ovat pysyneet samoina.
(26.10.2006)

Työvoimatutkimus: Työvoimatutkimuksen StatFin-aikasarjataulukot

Työvoimatutkimuksen StatFin-aikasarjataulukot ovat 24.10.2006 lähtien PX-Web-muodossa. Taulukoiden tietosisällöt ovat pysyneet samoina.
(23.10.2006)

Luottolaitostoiminnan tunnuslukuja: Tilastokeskus on lopettanut erillisen Luottolaitostoiminnan tunnuslukuja -tilaston tuottamisen vuonna 2006

Tietoja luottolaitosten tunnusluvuista julkaistaan jatkossa osana luottolaitosten koko vuotta koskevia tilinpäätöstietoja osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/llai/index.html.
(30.8.2006)

Luottolaitosten tilinpäätökset: Tilastokeskus on lopettanut erillisen Luottolaitostoiminnan tunnuslukuja -tilaston tuottamisen vuonna 2006

Tietoja luottolaitosten tunnusluvuista julkaistaan jatkossa tällä sivustolla osana luottolaitosten koko vuotta koskevia tilinpäätöstietoja.
(30.8.2006)

Rakennus- ja asuntotuotanto: Muutos tilastointikäytännöissä

Rekisteritietojen kattavuuden parantamiseksi tilastoinnissa on hyödynnetty muuttoilmoituksia vuoden 2005 alusta alkaen. Rakennushankkeet yhdistetään rakennustunnuksen avulla Väestörekisterikeskuksen muuttoaineistoon ja rakennus luokitellaan valmistuneeksi, mikäli siinä asutaan. Tilastointikäytännön muutos kasvattaa valmistuneiden asuinrakennusten kokonaiskuutiomäärää vuositasolla noin 1,3 miljoonaa kuutiota. Tästä kuutiomäärän lisäyksestä noin 70 prosenttia eli noin miljoonaa kuutiota kohdistuu erillisten pientalojen luokkaan.
(2.6.2006)

Työolot: Työolotutkimusseminaari Kaikilla mausteilla

Työolotutkimusseminaarissa 2.6.2006 julkistetaan artikkelikokoelma "Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta". Julkaisu selvittää suomalaisen työelämän tilaa ja muutosta sekä työhyvinvoinnin ja tasa-arvon toteutumista eri palkansaajaryhmissä. Teoksen kirjoittajat ovat työolotutkimuksen käyttäjiä eri ministeriöistä, tutkimuslaitoksista ja työmarkkinajärjestöistä.
(2.6.2006)

Kokonaistuotannon neljännespikaennakko: Volyymilaskenta uudistui

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Myös neljännesvuositilinpidon menetelmät uudistetaan vastaavasti. Uudistetut aikasarjat 1975-2004 julkaistiin maaliskuun lopussa. Vuotta 2005 koskevat tiedot ja vuoden 2006 ensimmäinen neljännes julkaistaan 9.6.2006.
(11.5.2006)

HEX -osakeindeksi: Tilastokeskus on lopettanut kuukausittaisten HEX-osakeindeksien julkaisemisen


(7.4.2006)

Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpidon menetelmä- ja aikasarjauudistus valmistunut

Kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmiä ja vuositilinpidon aikasarjatietoja 1975-2004 on muutettu. Erityisesti bruttokansantuotteen ja sen alaerien volyymikehityksen laskentamenetelmät ovat muuttuneet. Samalla aikasarjoihin on tehty muita tarkistuksia. Muutokset johtuvat pääasiassa EU:ssa tehtävästä kansantalouden tilinpidon harmonisointityöstä. Muutosten takia aiemmin 1.3.2006 julkaistut vuotta 2005 koskevat kansantalouden tilinpidon tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia nyt julkaistavien tietojen kanssa.
(31.3.2006)

Palvelujen ulkomaankauppa: Palvelujen viennin arvoa tarkistettu vuosina 1999-2004


(31.3.2006)

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Menetelmä- ja aikasarjauudistus kansantalouden tilinpidossa


(15.3.2006)

Verot ja veronluonteiset maksut: Menetelmä- ja aikasarjauudistus kansantalouden tilinpidossa


(15.3.2006)

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja: Rakennusyritysten myynnin määrä tilasto yhdistyy Rakentamisen liikevaihtokuvaaja tilastoon


(21.2.2006)

Rakennusyritysten myynnin määrä: Rakennusyritysten myynnin määrä tilasto yhdistyy Rakentamisen liikevaihtokuvaaja tilastoon


(21.2.2006)

Transitotilasto: Transitotilaston tuotanto Tilastokeskuksessa päättyy


(15.2.2006)

Kansantalouden tilinpito: Menetelmä- ja aikasarjauudistus kansantalouden tilinpidossa


(14.2.2006)

Ajankäyttö: Ajankäyttötutkimuksen 25-vuotisjuhlaseminaari


(7.10.2004)

Työolot: Työolotutkimuksien tuloksia 1977-2003


(6.10.2004)