Sijoituspalveluyritysten lähdeaineisto muuttuu vuoden 2014 alusta lähtien

Sijoituspalveluyritystilastoinnin lähdeaineiston tiedonkeruussa tapahtuu muutos vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Finanssivalvonta ottaa käyttöön FINREP-raportointilomakkeet taloudellisen informaation tietojenkeruussa.

Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) on osa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) 26.7.2013 julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS). Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

Rahoitussektorin taloudellisen informaation raportointia koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 20/2013 annetaan ohjeistusta valvontatietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle perustuen sekä Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseen että kansallisiin määräyksiin.

Lisätietoja tiedonkeruusta saa Finanssivalvonnan sivulta:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Maarayskokoelma/Uusi/Pages/20_2013.aspx.

Muutos vaikuttaa tilinpäätöskaavan sisältöön ja alaeriin. Vastaavat muutokset joudutaan tekemään tilaston julkistukseen.


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/spy_2014-04-03_uut_001.html