Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Velkaantumistilasto -tilaston sivuilla.

Tilastokeskus on lopettanut alueellisen luottokantatilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut alueellisen luottokantatilaston laadinnan ja julkaisemisen tilastovuodesta 2009 alkaen. Alueellisen luottokantatilaston tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastokeskus jatkaa normaalisti kotimaista luotonantoa kuvaavan neljännesvuosittaisen luottokantatilaston laadintaa ja julkaisemista.

Jatkossa tietoja kotitalouksien lainojen jakaantumisesta alueittain (kuntatasolla) on saatavilla Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta osoitteessa http://www.stat.fi/til/velk/index.html. Velkaantumistilaston julkistamisaikataulu on lähes vastaava kuin nyt lakkautettavalla alueellisella luottokantatilastolla.


Päivitetty 30.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen luottokanta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alkan/alkan_2009-12-30_uut_001.html