Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Velkaantumistilasto -tilaston sivuilla.

Käsitteet ja määritelmät

Antolainaus

Antolainaus koostuu sekkiluotoista (tililuotot), vekseleistä, suorista velkakirjoista ja muista lainoista.

Luotonanto yleisölle

Luotonanto yleisölle sisältää annettujen luottojen maksamatta olevan pääoman, lukuun ottamatta joukkovelkakirjoja, jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita, luottoja rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, valtiolle ja sosiaaliturvarahastoille sekä luottoja ulkomaille.

Alueellinen luottokanta sisältää varsinaisesta luottokantatilastosta sekkiluotot (tililuotot), vekselit, suorat velkakirjalainat, muut lainat, valtion varoista välitetyt lainat sekä muun valuutan määräisen antolainauksen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen luottokanta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alkan/kas.html