Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen tammi-helmikuu 2010

Syitä alkuperäisten tietojen tarkentumiseen:

Estimointi

Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen toimialalla käytetään estimointia koska eräiden pörssiyhtiöiden tiedot eivät ole Tilastokeskuksen käytössä tilastotuotannon aikataulussa. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa eli jokaisen vuosineljänneksen kaksi ensimmäistä kuukautta on estimoitu. Esimerkiksi tammi- ja helmikuun tiedot on aikaisemmissa julkaisuissa estimoitu ja nyt maaliskuun julkaisun yhteydessä kyseisten kuukausien tiedot tarkentuvat koska tiedot ovat Tilastokeskuksen käytettävissä.

Verohallinnon maksuvalvonta-aineistoa käytetään kuvaamaan eräillä toimialoilla alle 50-hengen yritysten tuotannon kehitystä. Aineisto ei valmistu Tilastokeskuksen käyttöön tilastotuotannon aikataulussa ja näin ollen uusimman kuukauden osalta alle 50-hengen yritysten kehitys on estimoitu. Normaalisti maksuvalvonta-aineisto ehtii Tilastokeskuksen käyttöön kuukauden toiseen julkaisuun.

Estimoinnin osuus on enimmillään jokaisen vuosineljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden tiedoissa, jolloin jopa noin 24 prosenttia indeksin tiedoista perustuu estimointiin. Talouden käännepisteissä ja rakennemuutosten tapahtuessa estimointimallit reagoivat muutokseen hitaasti.

Puuttuvat tiedot

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on otostilasto. Otoksessa on runsaat 1000 toimipaikkaa tai yritystä. Kuukausittain puuttuvia tietoja on ollut keskimäärin alle 20 toimipaikkaa. Tämä voi aiheuttaa tietojen tarkentumista, mutta sen vaikutus on ollut varsin vähäinen.

Verohallinnon keräämää maksuvalvonta-aineistoa käytetään kuvaamaan alle 50-hengen yritysten tuotannon kehitystä. Tämä aineisto täydentyy periaatteessa kuuden kuukauden ajan. Merkittävin täydentyminen tapahtuu 2. ja 3. julkaisun välillä. Tällöin tarkentumisen arvioidaan kuitenkin olevan koko teollisuuden tasolla vähäistä. Alle 50-hengen yrityksistä katetaan tällä hetkellä vajaa 70 prosenttia maksuvalvonta-aineistolla.

Kausitasoitettujen lukujen muuttuminen

Kausitasoitetut indeksipisteluvut voivat muuttua vaikka alkuperäiset indeksipisteluvut eivät muuttuisikaan. Muutokset kausitasoitetuissa ja trendipisteluvuissa voivat ulottua myös useita vuosia taaksepäin. Varsinkin talouden käännepisteissä eivät kausitasoitetut sarjat reagoi riittävän nopeasti jyrkkiin muutoksiin.

Luvut tarkentuvat aiempaa nopeammin

Alla on esimerkki vuoden 2010 tammi- ja helmikuun alkuperäisten vuosimuutosprosenttien tarkentumisesta muutamalla päätoimialalla. Tammikuun 2. julkaisussa tapahtunut tarkentuminen perustuu suurimmaksi osaksi käyttöönotettuihin uudistuksiin. Jatkossa 1. ja 2. julkaisun välillä tapahtuva tarkentuminen on merkittävästi vähäisempää ja johtuu pääasiassa maksuvalvonta-aineiston saamisesta tilastointikäyttöön.

Aikaisemmin tarkentuminen on tapahtunut vuosivolyymi-indeksiin täsmäyttämisen yhteydessä kerran vuodessa noin vuoden viiveellä. Uudistusten keskeisenä tavoitteena on ollut tarkentumisen nopeuttaminen 1-2 kuukauteen. Estimoinnilla pienennetään tarkentumista.

Taulukosta nähdään, että tehdasteollisuus ilman sähköteknisten tuotteiden valmistumista ei ole juurikaan muuttunut. Lähes kaikki muutos tulee sähköteknisten tuotteiden valmistuksesta. Toimialan (26-27) paino koko teollisuudessa on 19,2 %.

Tietojen tarkentuminen

Tammikuun tietojen tarkentuminen
Toimiala 1. julkaisu 2. julkaisu 3. julkaisu
Koko teollisuus BCDE -1,8 0,0 7,2
Teollisuus C -4,1 -3,7 6,7
Teollisuus pl. sähkö-elektroniikkateollisuus (C pl. 26-27) -5,4 -3,2 -3,1
Sähköteknisten tuotteiden valm. 26-27 2,2 3,8 50,7
Helmikuun tietojen tarkentuminen
Toimiala 1. julkaisu 2. julkaisu
Koko teollisuus BCDE -1,9 0,9
Tehdasteollisuus C -3,7 -0,4
Teollisuus pl. sähkö-elektroniikkateollisuus (C pl. 26-27) 0,6 1,7
Sähköteknisten tuotteiden valm. 26-27 -18,1 -7,1

Päivitetty 10.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2010-05-10_uut_001.html