Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu

Työvoimatutkimuksen StatFin-tietokantaan on lisätty seuraavat aikasarjataulukot:

  • 017. Väestön työmarkkina-asema, piilotyöttömät ja alityölliset sukupuolen ja iän mukaan
  • 061. Nuorten 15–29-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille ja koulutukseen sukupuolen ja iän mukaan

Tietokantataulukoissa käytetyistä käsitteistä ja niiden määritelmistä on kerrottu tarkemmin työvoimatutkimuksen Käsitteet ja määritelmät -sivustolla: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/kas.html.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi.


Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2014-11-25_uut_001.html