Koulutustilastoja yhdistetään

Tilastokeskus yhdistää koulutussektorittaisia tilastoja. Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston yhteydessä julkaistaan vuodesta 2021 eteenpäin (tilastovuodesta 2020 alkaen) seuraavat tiedot: