Suomen virallinen tilasto

Opiskelijat ja tutkinnot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yliopistotutkintojen määrä jatkoi kasvuaan
12.5.2021
Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2020 Suomessa suoritettiin kaikkiaan noin 35 800 yliopistotutkintoa. Tutkintojen määrä kasvoi 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi 12 prosenttia ja ylempien tutkintojen määrä 14 prosenttia. Tohtorintutkintojen määrä kasvoi 7 prosenttia.

Kuvaus: Tilasto kuvaa esi- ja perusopetuksen sekä perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen oppilaita ja opiskelijoita sekä tutkinnon suorittaneita. Tilastossa on tietoja mm. opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, liikkuvuudesta, kansalaisuudesta ja äidinkielestä. Perusasteen jälkeisellä koulutuksella tarkoitetaan lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutusta. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia. Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansalaisuus, koulutus, oppilaat, opiskelijat, oppilaitokset, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot, ulkomaalaiset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Koulutustilastoja yhdistetään
23.3.2021
Tilastokeskus yhdistää koulutussektorittaisia tilastoja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/index.html