Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Studerande och examina

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I grundskolorna 562 400 elever år 2021
31.3.2022
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet grundskoleelever till 562 400 år 2021. Antalet elever i grundskolan minskade med 0,7 procent från året innan. Av eleverna var 49 procent flickor och 51 procent pojkar. I grundskolans årskurser 1 - 6 studerade totalt 366 900 elever och i årskurserna 7 - 9 totalt 185 300 elever. Antalet förskoleelever var totalt 58 600, av vilka 9 700 gick i en förskola i samband med en skola och 48 900 i en förskola i samband med småbarnspedagogiken. I påbyggnadsundervisning (åk 10) deltog totalt 1 000 elever, av vilka 400 i grundskolor.

Beskrivning: Statistiken beskriver elever och studerande inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och examensinriktad utbildning efter grundnivå samt utexaminerade. Statistiken innehåller uppgifter om bl.a. de studerandes och de utexaminerades ålder, rörlighet, medborgarskap och modersmål.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: medborgarskap, utbildning, elever, studerande, läroanstalter, utexaminerade, examina, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Utbildningsstatistik slås samman
23.3.2021
Statistikcentralen slår samman statistik efter utbildningssektor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/index_sv.html