Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utbildningsstatistik slås samman

Statistikcentralen slår samman statistik efter utbildningssektor. I samband med statistiken över studerande och examina publiceras följande uppgifter fr.o.m. år 2021 (fr.o.m. statistikåret 2020):