Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sektoriluokitus 2012 otetaan käyttöön työvoimatutkimuksessa

Työvoimatutkimuksessa otetaan käyttöön soveltuvin osin Sektoriluokitus 2012 tilastovuoden 2020 alusta lähtien. Tilastokeskuksessa on tehty päätös (dnro TK-41-444-19) Sektoriluokituksen 2012 käyttöönotosta Väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Tavoitteena on yhtenäistää tilastotuotannon luokituksia ja laatua sekä lisätä tilastotietojen vertailukelpoisuutta.

Sektoriluokitus 2012 on talous- ja yhteiskuntatilastoissa sovellettava perusluokitus, jota käytetään päätöksentekoyksiköiden luokittelemiseksi toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta muodoltaan samanlaatuisiin luokkiin. Sektoriluokitus 2012 perustuu Euroopan unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään. Luokituksen avulla muodostetut sektorit (yritykset, julkisyhteisöt, kotitaloudet jne.) ovat taloudelliselta käyttäytymiseltään riittävän samankaltaisia kansantalouden seurantaa ja analysointia varten.

Sektoriluokituksen sisällöstä vastaa Tilastokeskuksessa Talous- ja ympäristötilastot -yksikkö ja käytännön soveltamisesta Tiedonhankinta-yksikössä sijaitseva yritysrekisteri.

Sektoriluokitus 2012 korvaa työvoimatutkimuksen nykyisen kansallisen sovelluksen sektoriluokituksesta. Työvoimatutkimuksessa käytössä olevan työnantajasektoriluokituksen tavoin työlliset jaetaan jatkossakin työnantajan mukaan julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Lisätietoa luokitusmuutoksen vaikutuksista työvoimatutkimuksen tietoihin julkaistaan 25.2.2020 työvoimatutkimuksen tammikuun tietojen julkistuksen yhteydessä.

Lisätietoa sektoriluokituksesta: Sektoriluokitus 2012


Päivitetty 20.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2019-12-20_uut_001.html