Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään

Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.

Uuden ohjeistuksen mukainen merkittävin muutos Suomessa johtuu kierrätettävien/uudelleen järjesteltyjen taloustoimien (rerouted/rearranged transactions) tarkentuneesta ohjeistuksesta. Tämän ohjeistuksen mukaan taloustoimi tulee kirjata julkisyhteisölle siinä tapauksessa, että se tehdään julkisyhteisön tiukassa ja kapeassa määräysvallassa yksityisen sektorin yksikön toimesta tai silloin kun julkisyhteisö tosiasiallisesti kantaa taloudellisen riskin yksityisen sektorin yksikön puolesta näissä rajatuissa taloustoimissa erilaisten kompensaatiojärjestelyjen kautta.

Tarkennuksena ohjeistuksessa vielä mainitaan, että tämä koskee aina vain joitain yksityisen sektorin yksikön tekemiä taloustoimia. Kaikkia yksikön taloustoimia ei kuitenkaan voida uudelleen järjestellä tileillä, vaan jos näin vaikuttaisi käyvän, pitää yksikön sektoriluokitus arvioida uudelleen ja harkita, että olisiko oikea luokittelu julkisyhteisöjen sisällä eikä yksityisessä sektorissa.

Tutkittuaan asiaa on Tilastokeskus tullut siihen tulokseen, että tällaisia taloustoimia Suomessakin on ja on siksi päätynyt luokittelemaan joitain taloustoimia julkisyhteisöihin valtionhallintosektoriin. Nämä taloustoimet kasvattavat aiemmin julkaistua julkisyhteisöjen velkaa 0,37 %:ia suhteessa BKT:een vuodelle 2018 ja vaikutukset alijäämän ovat hyvin pieniä.

Nyt tehtyjen päivitysten lisäksi alijäämä- ja velkalukuihin saattaa tulla manuaalipäivityksestä johtuen myöhemminkin pienehköjä tarkistuksia, kun Tilastokeskus jatkaa työtään manuaaliohjeistuksen implementoinnin parissa. Näiden muutostarpeiden ei oleteta olevan merkittäviä. Tehtyjä muutoksia ja mahdollisia muutostarpeita tullaan myös käymään läpi normaaliin tapaan Eurostatin kanssa EDP-raportointien ja säännöllisten jäsenmaihin tehtävien dialogivierailujen yhteydessä, nämä dialogit voivat tuottaa vielä muutoksia jo raportoituihin ja julkistettuihin lukuihin.

Lisätietoja: Lotta Sjöblom, p. 029 551 3342
Sähköposti: rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf


Päivitetty 10.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/jyrt_2020-03-10_uut_001.html