Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta

Vuoden 2012 lopullinen indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2012 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2012 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2012, ennakolliset ja lopulliset vuosimuutokset

TOL 2008 Vuosi-indeksi 2012, %
Ennakollinen Lopullinen
Koko teollisuus (BCDE) -2,1 -2,1
Kaivostoiminta ja louhinta (B) -20,6 -7,4
Teollisuus ( C ) -1,1 -1,8
Elintarviketeollisuus (10-11) -1,0 -1,0
Metsäteollisuus (16-17) -2,5 -2,5
Kemianteollisuus (19-22) 3,7 0,3
Metalliteollisuus (24-30,33) -1,4 -1,8
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) -3,4 -7,6
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) 0,1 4,7
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) -4,6 -4,6

Vuoden 2014 laskentaan vaikuttavat muutokset

Toimialoittaiset jalostusarvopainot sekä ositekohtaiset bruttoarvopainot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2012 tilannetta. Kaivostoiminnassa jalostusarvo-osuus väheni vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus pieneni edelleen vuoteen 2011 verrattuna. Elintarviketeollisuuden jalostusarvo-osuus kasvoi lähes prosenttiyksikön vuoteen 2011 verrattuna.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimialoittaiset jalostusarvo-osuudet koko teollisuuden (BCDE) jalostusarvosta vuosina 2010, 2011 ja 2012.

Taulukko 2. Jalostusarvo-osuudet teollisuudessa vuosina 2010, 2011 ja 2012

TOL 2008 Jalostusarvo-osuus 2010 (%) Jalostusarvo-osuus 2011 (%) Jalostusarvo- osuus 2012 (%)
Koko teollisuus (BCDE) 100,0 100,0 100,0
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 1,7 3,8 2,0
Teollisuus ( C ) 83,7 82,9 83,9
Elintarviketeollisuus (10-11) 7,8 7,5 8,4
Metsäteollisuus (16-17) 13,6 13,1 13,3
Kemianteollisuus (19-22) 13,1 13,1 13,7
Metalliteollisuus (24-30,33) 41,4 40,8 39,5
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 13,4 10,2 8,5
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) 2,0 2,6 2,8
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) 12,0 10,2 10,7

Kausitasoitusmallit on päivitetty

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin kausitasoitusmalleja päivitetään kerran vuodessa. Mallien päivityksellä on vaikutusta toimialoittaisiin työpäiväkorjattuihin ja kausitasoitettuihin sarjoihin sekä trendisarjoihin.


Päivitetty 10.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2014-03-10_uut_001.html