Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja jakelu alkuvuonna 2021

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa, mikä aiheuttaa muutoksia tietojen julkaisemiseen ja jakeluun.

Vuoden 2021 tammi- ja helmikuun tiedoista julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit ainoastaan työvoimatutkimuksen tilastosivulla, eikä trendilukuja julkaista. Tammi- ja helmikuuta koskevat tiedot ovat alustavia ja ne voivat myöhemmin revisoitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi. Tästä syystä tammi- ja helmikuuta 2021 koskevia tietoja ei viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan. Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 tietoja käytetään estimointianalyysiin ja aikasarjojen korjaamiseen takautuvasti.

Työvoimatutkimuksesta kuukausittain toimitettavat maksulliset tiedot vuoden 2021 tammi- ja helmikuun osalta toimitetaan maaliskuun tietojen valmistumisen yhteydessä julkistuspäivän 4.5. jälkeen toukokuun aikana. Ensimmäisen neljänneksen maksullisten tietojen toimittamisen aikataulu täsmentyy alkuvuoden 2021 aikana ja siitä ilmoitetaan asiakkaille erikseen.

Lisätietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista


Päivitetty 22.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001.html