Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicering och distribution av arbetskraftsundersökningens uppgifter i början av år 2021

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021, vilket medför ändringar i publiceringen och distributionen av uppgifter.

När det gäller uppgifterna för januari och februari år 2021 publiceras bara de viktigaste indikatorerna gällande arbetsmarknaden enbart på arbetskraftsundersökningens statistiksida, och inga trendsiffror publiceras. Uppgifterna för januari och februari är preliminära och kan senare revideras på grund av preciseringen av estimeringsmetoden. Därför förs uppgifterna för januari och februari 2021 inte in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen. Arbetskraftsundersökningens uppgifter för början av år 2021 används för estimeringsanalys och retroaktiv korrigering av tidsserier.

De avgiftsbelagda månatliga uppgifterna om arbetskraftsundersökningen för januari och februari 2021 levereras i maj efter publiceringsdagen 4 maj i samband med att uppgifterna för mars färdigställs. Tidtabellen för leveransen av de avgiftsbelagda uppgifterna för det första kvartalet preciseras under början av år 2021 och kunderna informeras separat om detta.

Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen?


Senast uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html