Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen (loka-marraskuu 2010)

Syitä alkuperäisten tietojen tarkentumiseen:

Estimointi

Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla 26-27 käytetty estimointi. Eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon edellyttämässä aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Esimerkiksi loka-marraskuun tiedot estimoitiin. Talouden käännepisteissä estimointimallit reagoivat muutokseen hitaasti.

Vuodesta 2010 alkaen estimointia on lisätty. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia. Kausiveroaineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisun edellyttämässä aikataulussa. Näin ollen julkaistavan kuukauden osalta yritysten tiedot estimoidaan. Kausiverohallinnon aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukauden tietoja toisen kerran.

Puuttuvat tiedot

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on otostilasto. Suoran tiedonkeruun otoksessa on vajaat 1000 toimipaikkaa tai yritystä. Kuukausittain tietoja on puuttunut keskimäärin alle 20 toimipaikalta. Tämä voi aiheuttaa tietojen tarkentumista, mutta sen vaikutus on ollut vähäinen. Alle 50 hengen yritysten laskennassa 19 toimialalla (kaksinumerotaso) käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa. Aineisto kattaa noin 15 000 yrityksen tiedot. Nämä tiedot eivät ole käytettävissä julkaistaessa kuukauden tietoja. Tämän vuoksi julkaisukuukauden tiedot joudutaan estimoimaan. Kausiverohallinnon tiedot voivat tarkentua taaksepäin useiden kuukausien ajalta.

Tietojen korjaaminen

Tiedonantajat voivat korjata tietojaan taannehtivasti. Korjauksilla ei kuitenkaan ole pääsääntöisesti suurta vaikutusta koko teollisuuden tasolla.

Painojen tarkistaminen

Ketjuindeksi-periaatteen mukaan toimipaikoittaisia ja toimialoittaisia painoja muutetaan vuosittain. Painojen muutoksillaon ollut vaikutuksia myös koko teollisuuden tasolla (ei kuitenkaan yhtä paljon kuin estimoinnilla).

Vuosi-indeksin laskenta

Otospohjaista kuukausivolyymi-indeksiä on täsmäytetty jälkikäteen rakennetilastosta laskettavalla vuosi-volyymi-indeksillä. Tällä on ollut vaikutuksia varsinkin kaksi- ja kolminumerotason indekseihin.

Kausitasoitettujen lukujen muuttuminen

Kausitasoitetut indeksipisteluvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset indeksipisteluvut eivät muuttuisikaan. Muutokset kausitasoitetuissa luvuissa ja trendipisteluvuissa voivat ulottua myös useita vuosia taaksepäin. Varsinkaantalouden käännepisteissä kausitasoitetut sarjat eivät reagoi riittävän nopeasti.

Luvut tarkentuvat aiempaa nopeammin

Alla on esimerkki vuoden 2010 loka- ja marraskuun alkuperäisten vuosimuutosprosenttien tarkentumisista muutamalla päätoimialalla.

Taulukosta nähdään, että teollisuus ilman sähköteknisten tuotteiden valmistumista ei ole juurikaan muuttunut. Tiedot ovat tarkentuneet eniten sähköteknisten tuotteiden valmistuksen toimialalla. Toimialan (26-27) paino koko teollisuudessa on 13,9 %.

Lokakuun tietojen tarkentuminen
Toimiala 1. julkaisu 2. julkaisu 3. julkaisu
Koko teollisuus BCDE 9,0 8,5 9,1
Teollisuus C 9,3 8,8 9,5
Teollisuus pl. sähkö-elektroniikkateollisuus (C pl. 26-27) 10,7 9,9 10,1
Sähköteknisten tuotteiden valm. 26-27 3,5 4,4 8,0
Marraskuun tietojen tarkentuminen
Toimiala 1. julkaisu 2. julkaisu
Koko teollisuus BCDE 9,1 10,7
Tehdasteollisuus C 8,2 10,3
Teollisuus pl. sähkö-elektroniikkateollisuus (C pl. 26-27) 9,2 9,5
Sähköteknisten tuotteiden valm. 26-27 3,2 14,5

Päivitetty 10.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2011-02-10_uut_001.html