Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Asuntojen vuokrat -neljännesvuositilasto uudistunut

Asuntojen vuokrat -neljännesvuositilaston laskentaa on muutettu siten, että samaa asuntoa koskevista havainto- ja vertailuajankohdan euromääräisista vuokrista muodostetaan hintasuhteet. Aineiston uusien havaintojen osalta hintasuhteiden muodostamisessa on käytetty tilastollista mallia, jonka avulla vertailuajankohdalle estimoidaan asunnon euromääräinen vuokra. Keskineliövuokrat lasketaan korottamalla vuokrien vuositilastosta saatuja euromääräisiä keskineliövuokria neljännesvuositilaston vuokraindeksin osoittamalla neljännesvuosimuutoksella. Uusittu neljännesvuositilasto lasketaan takautuvasti vuosien 2010–2012 osalta.

Muutosten seurauksena keskimääräiset neliövuokrat ja muutosprosentit poikkeavat hieman aikaisemmin julkaistuista vuokrien neljännesvuositilaston tuloksista.


Päivitetty 24.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2013-05-24_uut_001_fi.html