Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin tietosisältöä laajennettu

Tilastokeskus julkaisee Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusjulkaisun laajennetulla tietosisällöllä 13.6.2012 alkaen. Laajennettu tietosisältö sisältää indeksipisteluvut rakennustyypeittäin, tehtävittäin sekä kustannuslajeittain tarkemmalla alasektorijaolla. Aikaisemmin indeksin pisteluvut olivat saatavilla tilastoon liittyvästä maksullisesta Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi -julkaisusta.

 


Päivitetty 27.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kyki/kyki_2012-06-27_uut_001.html