Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Alihankinta

Alihankinnalla tarkoitetaan kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä kiinteistön hoitoon ja kunnossa pitoon kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluja .

Indeksikiinteistö

Indeksikiinteistöllä tarkoitetaan indeksiin mukaan otettuja kiinteistöjä, joiden painotettuna keskiarvona kokonaisindeksi lasketaan. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin indeksikiinteistöt ovat asuinkerrostalo, myymälärakennus, toimistorakennnus, terveyskeskus, koulurakennus ja teollisuushalli. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi lasketaan erikseen omakotitalolle.

Kiinteistö

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa- tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet.

Kiinteistön ylläpito

Kiinteistön ylläpito on toiminta, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet.

Käyttöaine

Kiinteistöä käytettäessä kuluu aineita tai hyödykkeitä, kuten vesi ja sähkö, joita kutsutaan käyttöaineiksi.

Pääomakustannus

Pääomakustannuksia ovat kiinteistöön sidotun pääoman kustannukset, jotka koostuvat koroista ja laskennallisista poistoista. Korkotekijä koostuu sidotulle pääomalle asetetusta tuottovaatimuksesta. Pääomakustannuksiin kuuluvat kiinteistön hankintaan ja omistamiseen liittyvät kustannukset sekä rasitteisiiin tai lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät kustannukset.

Ylläpitokustannus

Ylläpitokustannuksia ovat kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi kaikki kiinteistön huolto-, sähkö-, lämmitys-, vedenkulutus- ja jätehuoltokustannukset.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kyki/kas.html