Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja

Julkisyhteisöjen vuositilaston tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän. Tämä muuttaa myös sektoritilit neljännesvuosittain ja julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilastojen lukuja vuosille 2015 ja 2016. 

Muutos johtuu paikallishallintosektorin tärkeimpien lähdeaineistojen, kuntataloustilaston (vuositilasto) sekä kuntatalous neljännesvuosittain tilaston, uudistumisesta. Uudistus parantaa tietojen laatua, mutta aiheuttaa katkoksen aikasarjoihin vuosien 2014 ja 2015 välille. Tiedot näiden vuosien välillä eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Muutos vaikuttaa paikallishallinnon (sektori S1313) ja julkisyhteisöjen summatietoihin (S13).

Uudistuksen vuoksi paikallishallintosektorin sisäisiä palvelujen ostoja sulautuu pois. Tämä vähentää sektorin palvelujen ostoja eli välituotekäyttöä ja myyntituloja palveluista eli markkinatuotosta yhtä paljon. Tämä pienentää vastaavasti julkisyhteisöjen kokonaismenoja ja –tuloja. Vaikutus on noin 1,2 miljardia euroa vuodessa eli noin 0,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Uudistus ei vaikuta lainkaan nettoluotonottoon eli alijäämään. Kulutusmenoihin uudistus vaikuttaa vain vähäisesti, ne ovat yhä vertailukelpoisia vuosien välillä. Neljännesvuosijakaumiin uudistuksella ei ole merkittävää vaikutusta.


Päivitetty 17.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/jtume_2017-03-17_uut_001.html