Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Muutoksia maakaasun hintatilastoinnissa

Maakaasun hintatiedot julkaistaan jatkossa eriteltynä jakeluverkko- ja siirtoverkkoasiakkaisiin ja luokiteltuna energian käytön suuruuden mukaan. Hinnat perustuvat vuodesta 2021 alkaen Tilastokeskuksen kaasunkäyttäjille tekemään tiedon keruuseen.

Vuoteen 2019 saakka kaasun hinnat perustuivat Energiaviraston julkaisemiin siirtoverkon tyyppikuluttajien tariffeihin, jossa energian käytön suuruuden lisäksi huomioitiin teho ja huipun käyttöaika. Tietojen julkaisu päättyi, kun Suomen maakaasumarkkina vapautui vuoden 2020 alussa Balticconnector-maakaasuputken tultua kaupalliseen käyttöön.

Tietojen tuottamiseksi Tilastokeskus käynnisti kaasunkäyttäjille suunnatun hintatiedon keruun Eurostatille toimitettavien lakisääteisten tietojen tuottamiseksi. Energian hinnat tilaston maakaasun hintatiedot perustuvat jatkossa tämän tiedonkeruun tuloksiin. Hintatieto on edelleen veroton kokonaishinta. Jatkossa maakaasun hintatiedot julkaistaan vain ylemmän lämpöarvon mukaisina. Luokittelu noudattaa Eurostatin raportointia. Maa- ja biokaasun hintatilastossa julkaistaan tarkemmat tiedot kuukausittain.


Päivitetty 10.6.2021

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/ehi_2021-06-10_uut_001.html