Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i statistikföringen av naturgaspriser

Uppgifterna om naturgaspriser publiceras i fortsättningen specificerade enligt distributionskunder och överföringskunder och klassificerade enligt energiförbrukningens storlek. Priserna baserar sig fr.o.m. år 2021 på Statistikcentralens datainsamling för gasanvändare.

Fram till 2019 baserade sig gaspriserna på tarifferna för typkonsumenter i överföringsnätet som Energimyndigheten publicerat. I tarifferna beaktades utöver energiförbrukningens storlek också effekten och utnyttjningstiden för toppeffekten. Publiceringen av uppgifterna upphörde när naturgasmarknaden i Finland avreglerades i början av 2020 när naturgasledningen Balticconnector togs i kommersiellt bruk.

För att framställa uppgifterna inledde Statistikcentralen en insamling av prisuppgifter för gasanvändare för att producera lagstadgade uppgifter som levereras till Eurostat. Uppgifterna om naturgaspriser i statistiken över energipriser baserar sig i fortsättningen på resultaten av denna datainsamling. Uppgiften är fortfarande det skattefria totalpriset. I framtiden kommer naturgasprisdata endast att publiceras enligt det övre värmevärdet. Klassificeringen följer Eurostats rapportering. Mer detaljerade uppgifter publiceras varje månad i Prisstatistik för naturgas och biogas (på finska).


Senast uppdaterad 10.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/ehi_2021-06-10_uut_001_sv.html