Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta

Vuosien 2007 ja 2008 lopullisten indeksien laskeminen

Tilastokeskus on laskenut lopulliset indeksit vuosille 2007 ja 2008. Ennakollisen kuukausivolyymi-indeksin laskenta perustuu noin 1000 toimipaikan tai yrityksen otokseen. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Tarkempia tietoja tilaston kuvauksesta oheisessa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/meta/til/atoi.html. Tarkimman toimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavan toimialan tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

TOL 2008 Vuosi 2007 Vuosimuutos-
prosentti
Vuosi 2008 Vuosimuutos-
prosentti
Ennakollinen
volyymi-
indeksi
Lopullinen
volyymi-
indeksi
Ennakollinen
volyymi-
indeksi
Lopullinen
volyymi-
indeksi
Koko teollisuus (BCDE) 4,40 4,60 -0,6 0,8
Kaivostoiminta ja louhinta (B) -21,70 -22,00 0,6 2,3
Teollisuus ( C ) 5,50 5,90 0,4 1,9
Sahatavaran valmistus (16) -2,10 -0,60 -16,3 -16,2
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm. (17) 0,40 0,60 -7,7 -6,4
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (18) -1,50 -0,40 -1,6 -5,6
Muiden ei-metallisten mineraalituott. valm. (23) 4,60 4,80 -5,3 -5,4
Metallien jalostus (24) -11,40 -8,20 -3,9 -4,4
Metallituotteiden valmistus (25) 8,00 8,20 4 4,9
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus (28) 8,50 11,50 8,4 3
Elintarviketeollisuus (10-11) 2,20 1,30 0,3 0,2
Tesktiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus (13-15) -3,50 -2,80 -8,4 -7,7
Metsäteollisuus (16-17) -0,30 0,30 -10,8 -9,9
Kemianteollisuus (19-22) 1,70 3,50 1,9 3,5
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 16,40 16,00 3,5 13,8
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) -1,20 -1,20 9,5 -1,8
Metalliteollisuus (24-30) 8,40 9,30 4 6,7
Muu valmistus (32) 17,50 15,60 -8,2 -12
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) -1,40 -1,40 -8 -8

Vuoden 2009 tammi-lokakuu muutokset

Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2009 indeksipistelukuihin. Lisäksi toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) on tarkennettu käytettyjä deflaattoreita. Tarkennuksella on vaikutuksia myös muutosprosentteihin.

Kausitasoitusmallien tarkistaminen

Vuosivolyymi-indeksin laskennan yhteydessä on tarkistettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Tarkistuksilla on vaikutuksia aikaisempien vuosien kausitasoitettuihin, työpäiväkorjattuihin ja trendipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Tilastokeskuksen kausitasoitusmalleissa on eräillä toimialoilla sallittu ns. tasomuutokset. Tasomuutosten salliminen on vaikuttanut vuoden 2008 lopulta trendikäyrään, joka 'romahtaa' nopeammin kuin alkuperäisessä trendissä ja tasoittuu vuoden 2009 puolivälissä. Lisätietoja tasomuutoksista ja niiden vaikutuksista osoitteessa: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html

Ohessa kuvio, jossa on koko teollisuuden (BCDE) alkuperäinen sarja ja trendisarjat kahdella tavalla: trendin tasomuutos sallittu (vihreä) ja tasomuutosta ei sallita (punainen). Kausitasoitusmalleilla ei ole vaikutusta alkuperäisiin sarjoihin.


Päivitetty 10.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2009-12-10_uut_001.html