Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomalaisten matkailu -tutkimus uudistuu matkailutilastoasetuksen myötä

Tammikuussa 2012 aletaan soveltaa uutta matkailutilastoja koskevaa EU-asetusta. Samalla Suomalaisten matkailu -tutkimus uudistuu monin tavoin.

Vuotta 2012 koskevat matkailutilastot laaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaan. Asetuksen edellyttämät tiedot ovat pääsääntöisesti samoja kuin entisen matkailutilastodirektiivin, mutta mukana on myös uusia tietoja, kuten matkan internetvaraaminen. Samalla kysymysten määritelmiä on tarkennettu vastaamaan paremmin uutta asetusta.

Kohdejoukkoa laajennetaan 75–84-vuotiailla. Tiedot on tähän saakka kerätty 15–74-vuotiailta, mutta vuodesta 2012 lähtien tutkimuksen kohdejoukko on 15–84-vuotiaat. Koska matkatiedot kysytään eri tavalla kuin ennen ja kohdejoukko laajenee, aikasarjat katkeavat.

Kuukausijulkistaminen päättyy ja Suomalaisten matkailu -tutkimuksessa siirrytään kolme kertaa vuodessa tapahtuvaan julkistamiseen. Ensimmäinen uusi julkistus koskee tammi-huhtikuun tietoja. Vuositiedot julkaistaan aikaisempaa lyhyemmällä viiveellä. Katso aikatauluja: Tulevat julkistukset

Lisätietoja: Mervi Härkönen 09 1734 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

 


Päivitetty 3.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/smat_2012-02-03_uut_001_fi.html