Tilaston nimi on muuttunut

Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina -tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka. Tilaston nimi muutetaan selkeämmäksi ja ajantasaisemmaksi.


Päivitetty 7.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/jali_2011-02-07_uut_001.html