Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomalaisten matkailu -tilaston julkaiseminen keskeytyy toistaiseksi

Tilastokeskus keskeyttää suomalaisten matkailun kolmannesvuosittaisten tietojen julkaisemisen toistaiseksi. Keskeytyksen tarkoituksena on varata riittävästi aikaa tiedonkeruumallista aiheutuvien menetelmämuutosten toteuttamiselle tilaston laadun ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Suunnitelman mukaan tilaston seuraava julkistus tehdään viimeistään kesäkuussa 2020 koskien vuoden 2019 tietoja.

Suomalaisten matkailu -tilaston tiedonkeruumalli muuttui vuoden 2019 alusta siten, että tiedot kerätään nyt omana erillisenä matkailukyselynä ns. yhdistelmätiedonkeruulla, jossa kohdehenkilö voi ilmoittaa matkansa joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Mallin muutoksen yhteydessä tiedonkeruun otoskokoa pienennettiin 1 333 vastaajaan kuukaudessa (aiemmin 2 350 henkilöä) ja tutkimusjaksoa pidennettiin kolmeen kuukauteen. Vuoteen 2018 saakka matkojen tiedot kerättiin vain puhelinhaastattelulla yhden kuukauden tutkimusjaksolta toisen keruun yhteydessä.

Lisätietoja: yliaktuaari Ossi Nurmi, p. 029 551 2984


Päivitetty 23.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/smat_2019-07-23_uut_001.html