Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastokeskus on julkaissut uusia sektoriluokituspäätöksiä

Tilastokeskus julkaisee kotisivuillaan säännöllisesti tärkeimmät sektoriluokituksen soveltamispäätökset. Päätöksillä on vaikutuksia sektoriluokitusta soveltaviin tilastoihin, esimerkiksi julkisen talouden tilastointiin ja muuhun kansantalouden tilinpitoon.

Tilastokeskus on tehnyt neljä uutta sektoriluokituspäätöstä. Niitä aletaan soveltaa kansantalouden tilinpidossa (mukaan lukien julkinen alijäämä ja velka -tilasto) maaliskuusta 2016 alkaen. Päätökset koskevat seuraavia yksiköitä: Suomen Teollisuussijoitus Oy; Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö ja Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala; Terrafame Oy ja Terrafame Group Oy; Rahoitusvakausvirasto, rahoitusvakausrahasto ja talletussuojarahasto.

Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö ja Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala: yksiköt on päätetty luokitella paikallishallintoon. Perusteena ovat kansantalouden tilinpidon luokittelusäännöt koskien voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ja avustavia palveluja (esim. kiinteistö- tai tilapalvelut) tuottavia yksiköitä. Lastensairaalan tapauksessa tukisäätiön ja kiinteistöyhtiön toiminnan tarkoituksena on julkisyhteisöjen käyttöön tulevan kiinteistön rakennuttaminen ja hallinta. Luokittelusääntöjen perusteella tukisäätiön sekä kiinteistöyhtiön tulkitaan olevan julkisyhteisöjen kontrolloimia, ja niiden tulkitaan tarjoavan julkisyhteisöille ei-markkinaehtoisia palveluja. Tämän takia yksiköt luokitellaan osaksi julkisyhteisöjä.
Lisätietoja: rahoitus.tilinpito@stat.fi, Jukka Hytönen, p. 0295513484

Suomen Teollisuussijoitus Oy: yksikkö on päätetty luokitella valtionhallintoon. Päätöksen perusteena on julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkatilastointia ohjaava EDP-manuaali, jonka uusin versio tarkentaa julkisten rahoituslaitosten sektoriluokituksessa huomioon otettavia kriteerejä. Uusimman ohjeistuksen mukaan ratkaisevaa ko. yksiköiden sektoriluokituksessa on, kuinka vahvasti yksiköiden omistaja asettaa rajoitteita tai käyttää vaikutusvaltaa yksiköiden taseen velka- ja saamispuolella. Johtopäätöksenä Suomen Teollisuussijoituksen kohdalla on, että omistajan käyttämä vaikutusvalta ja toiminnalle asettamat rajoitteet ovat siinä määrin voimakkaat, että yksikkö kuuluu EDP-manuaalin mukaisesti valtionhallintoon osaksi julkisyhteisöjä.
Lisätietoja: rahoitus.tilinpito@stat.fi, Mika Sainio, p. 0295513218

Terrafame Oy ja Terrafame Group Oy: Terrafame Group Oy on päätetty luokitella valtionhallintoon, ja Terrafame Oy yrityssektoriin. Terrafame Group Oy katsotaan valtionhallinnon osaksi sen takia, että Terrafame Groupin voidaan arvioida toimivan hallintayhtiönä, joka pääasiassa toimii valtion lukuun, omistajansa osittain epäitsenäisenä agenttina.

Varsinaista kaivostoimintaa harjoittava Terrafame Oy on päätetty luokitella yrityssektoriin, ja sen sektoriluokitusta arvioidaan tarpeen mukaan uudelleen, kun taloudellista toteumatietoa on saatavilla riittävän pitkältä aikaväliltä.

Samalla on päätetty luokitella valtion vuonna 2015 tekemä 209 miljoonan euron pääomasijoitus Terrafameen alijäämävaikutteiseksi menoksi. Perusteena on se, että EDP-manuaalin ohjeistuksen mukaan julkisyhteisön julkiseen yritykseen tekemä pääomainjektio kirjataan menona muun muassa silloin, kun mukana sijoittamassa ei ole yksityisiä tahoja ja kun markkinatuotto sijoitukselle on epätodennäköinen. Koska Terrafame Group Oy on osa valtionhallintoa, menoa kirjautuu tilastoinnissa sitä mukaa kun Terrafame Group pääomittaa Terrafame Oy:tä.
Lisätietoja: rahoitus.tilinpito@stat.fi, Niina Suutarinen, p. 0295512307

Rahoitusvakausvirasto, rahoitusvakausrahasto ja talletussuojarahasto: valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva Rahoitusvakausvirasto sekä rahoitusvakausrahasto, joka jakautuu talletussuojarahastoon ja kriisinratkaisurahastoon, on päätetty luokitella valtionhallintoon. Vanha talletussuojarahasto on päätetty luokitella valtionhallintoon vuodesta 2015 lähtien. Uudet yksiköt – Rahoitusvakausvirasto ja rahoitusvakausrahasto – kuuluvat valtionhallintoon, koska ne ovat valtiovarainministeriön ohjauksessa oleva osa valtion budjetti- ja rahastotaloutta. Vanha talletussuojarahasto luokitellaan EDP-manuaalin sisältämien kriteerien mukaisesti vuodesta 2015 alkaen valtionhallintoon. Valtionhallinto (Rahoitusvakausvirasto) voi velvoittaa vanhan talletussuojarahaston siirtämään varoja uuteen talletussuojarahastoon, jos uuden rahaston varat eivät riitä sen velvoitteista suoriutumiseen ja ylimääräisiä talletussuojamaksuja ei voida periä riittävän nopeasti ja vakauden turvaavalla tavalla.
Lisätietoja: rahoitus.tilinpito@stat.fi, Anu Karhu, p. 0295513325

 

Yleiset tiedustelut päätöksiä koskien:
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Mika Sainio, p. 0295513218
Niina Suutarinen, p. 0295512307


Päivitetty 29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/jali_2016-01-29_uut_001.html