Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimakustannusindeksin tuotantomenetelmä on uudistettu

Työvoimakustannusindeksi perustuu vuodesta 2009 lähtien yrityksiltä otoksella kerättyihin perustietoihin. Kehikkoon on yleisesti valittu vähintään 30 henkilöä työllistävät yritykset. Kuitenkin pienyritysvaltaisilla toimialoilla rakentaminen (F), kauppa (G), majoitus ja ravitsemistoiminta (I), kiinteistöala (L), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) sekä hallinto- ja tukipalvelut (N) on otoskehikkoon valittu kaikki vähintään 20 henkilöä työllistävät. Useimmilla toimialoilla tiedot kerätään kaikilta 250 palkansaajaa työllistäviltä yrityksiltä.

Tiedustelu koskee yrityksen koko palkattua henkilökuntaa. Vastaajilta kerätään tietoa palkatun henkilökunnan ja työtuntien määrästä, palkkakustannuksista, kertaluontoisten palkkaerien (esim. tulospalkkioiden) määrästä sekä sosiaalivakuutusmaksujen tariffista. Tuntipalkkaisten tehtyjen työtuntien määrä on kerätty työnantajalta. Kuukausipalkkaisten tehtyjen työtuntien määrä perustuu osin työantajan ilmoitukseen. Mikäli työnantajalla ei ole ollut mahdollisuutta ilmoittaa toimihenkilöiden tehtyjen työtuntien määrää, on työpanosta koskevat tiedot kerätty palkattuina tunteina. Tällöin tehdyt työtunnit on määritetty regressioimputoinnilla lähinnä palkattujen tuntien perusteella.

Tilaston tiedonkeruu käynnistyi vuoden 2007 alusta. Vuosia 2007 ja 2008 koskeva kustannuskehitys julkaistaan uuden tuotantomenetelmän mukaisesti. Luvut poikkeavat eräiltä osin merkittävästi aiemmin julkaistuista.

Tilaston estimointi toteutetaan kahdessa vaiheessa. Toimialan pääluokan keskikustannus kunkin neljänneksen aikana määritetään käyttämällä yrityksen poimintatodennäköisyyden käänteislukuun perustuvia estimointikertoimia. Työvoimakustannusindeksi on ketjuindeksi, jossa toimialakohtaisten keskikustannusten muutos painotetaan yhteen edellisen vuoden tiedoista johdetuin kustannuspainoin.

Tilaston aikaisempaa moniulotteisempi tietosisältö tekee mahdolliseksi tarkastella tarkemmin työvoimakustannusten muutokseen vaikuttaneita tekijöitä. Perusaineisto luo mahdollisuudet tarkastella mm. kertaluontoisten palkkaerien (mm. tulospalkkiot) sekä työajan käytön muutoksen vaikutusta kustannuskehitykseen. Tuloksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin mm. syksyllä ilmestyvässä palkkatilaston yhteenvetojulkaisussa.

Tilaston perustiedot on kerätty käyttäen uuteen toimialaluokitukseen TOL 2008 perustuvaa ositusta. Muodostettavat indeksisarjat on määritetty otoksessa muodostettujen ositteiden mukaisesti. Toimialakohtaiset tiedot julkaistaan vain uuden toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisesti. Tilaston käynnistymisvaiheessa julkaistaan teollisuutta ja palvelualaa koskevien summatietojen lisäksi tiedot kahdeksalta suurimmalta toimialalta

Teollisuus ( C ) ,
Rakentaminen ( F ),
Kauppa ( G ),
Kuljetus ja varastointi ( H ),
Informaatio ja viestintä ( J ),
Rahoitus- ja vakuutus ( K ),
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ( M ),
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ( N ) .

Tämän lisäksi teollisuutta koskevat tiedot julkaistaan erikseen toimialaluokituksen 2-numerotasolta määritetyiltä välitasoilta
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (10, 11) ,
Metsäteollisuus (16, 17),
Kemian teollisuus (19 - 22) sekä
Metalliteollisuus (24 - 30).


Päivitetty 8.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/tvki_2009-06-08_uut_001.html