Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin perusvuosi vaihtuu

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin uusi perusvuosi on 2010. Perusvuoden vaihdon yhteydessä päivitettiin tilaston painorakenne. Myös tilaston tekemisessä käytettäviä lähdeindeksejä päivitettiin uudempiin. Uuden perus-vuoden aikasarjat on laskettu vuodesta 2010 lähtien. Vanhoja aikasarjoja (2005=100 ja 2000=100) ketjutetaan uuden perusvuoden indeksin tuottamilla muutoksilla 2013 1. neljänneksestä alkaen.

Suurin muutos aikaisempaan indeksiin verrattuna on kiinteistöveron laskennan yksinkertaistaminen. Kiinteistövero otetaan uudessa indeksissä huomioon aina kuluvaa verovuotta seuraavan vuoden alussa. Aikaisemmin vero otettiin huomioon 3. neljänneksessä. Toinen muutos koskee palvelunimikkeiden määrän lisäämistä aikaisempaan indeksiin verrattuna.


Päivitetty 13.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kyki/kyki_2013-06-13_uut_001.html