Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien aineistoa

Vuonna 2010 voimaan astunut uusi verotililaki muuttaa liikevaihtokuvaajien tuotannossa käytettävän verohallinnon aineiston sisältöä, toimitusviivettä sekä kattavuutta. Kaikki yritysten oma-aloitteiset verot ilmoitetaan tammikuuta 2010 koskien yhdellä kausiveroilmoituksella, joka korvaa tähän asti käytössä olleen maksuvalvonta-aineiston. Uudistuksen johdosta uuteen kausiveroaineistoon tulee uusia muuttujia, vanhoja katoaa sekä joidenkin tietojen lähteet muuttuvat. Osalla pienistä yrityksistä on oikeus pidennettyihin neljännesvuosittaisiin tai vuosittaisiin ilmoitusjaksoihin. Neljännesvuosivalvontaan on oikeus yrityksellä, jonka vuotuinen liikevaihto on 25 001 - 50 000 euroa ja vuosivalvontaan yrityksellä, jonka liikevaihto on alle 25001 euroa.

Valtaosa aineistosta saadaan edelleen kuukausitasolla siten, että sekä liikevaihdon että palkkasumman arvosta saadaan kuukausittain noin 99-100 prosenttia. Lukumääräisesti yrityksistä saadaan kuukausittain yli 90 prosenttia. Loput tiedot saadaan harvennetussa tiedonantomenettelyssä olevilta yrityksiltä. Nämä neljännes- ja vuositietoja antavien yritysten tiedot estimoidaan tilastotuotannossa kuukausitasolle. Selvityksemme mukaan uuteen kausiveroaineistoon toteutetut muutokset eivät vaikuta merkittävästi tuotettujen suhdannekuvaajien laatuun ja tarkkuuteen. Päivitettävän aineiston laadun varmistamisella ja tilastotuotannon analyysityökalujen kehittämisellä on pyritty varmistamaan suhdannetiedon laadun säilyminen hyvänä. Siirtymävaiheessa vuoden 2010 alussa aineiston muutoksista johtuen liikevaihtokuvaajien aikasarjat saattavat tarkentua seuraavissa julkaisuissa.


Päivitetty 15.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/plv_2010-04-15_uut_001.html