Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2010. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen samoin kuin kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösten mukaiset.

Valtiontalouden hallinnonaloittainen rakenne muuttui, kun yliopistot ja korkeakoulut poistuivat opetusministeriön hallinnonalalta. Yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitusta mitataan siirtomenona valtiovarainministeriöstä. Kuntatalouden painorakenteesta on poistettu kuntien ja kuntayhtymien yhtiöitetyt liikelaitokset ja tehty siirtoja mm. varhaiskasvatuksen osalta sosiaalitoimesta opetustoimeen. Valtion menolajit samoin kuin kuntatalouden tehtävä- ja menolajeittaiset luokitukset ovat säilyneet ennallaan.

Kaikki uuden perusvuoden mukaiset indeksipisteluvut on saatavana Tilastokeskuksen StatFin -tietokannasta vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Vanhojen indeksien pistelukuja on jatkettu ketjuttamalla ja niitä julkaistaan myös StatFin-tietokannassa. Ketjutusajankohta on IV neljännes 2015. Vanhojen indeksien pisteluvut muuttuvat jatkossa uusimman julkisten menojen hintaindeksin muutoksia vastaavasti.


Päivitetty 16.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2017-06-16_uut_001.html