Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2022

Kivihiilen kulutus kasvoi 19 prosenttia vuonna 2021

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi viime vuonna 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 1,8 miljoonaa tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 48 petajoulea. Suuresta vuosimuutoksesta huolimatta kivihiilen kulutuksen trendi on laskeva pidemmällä aikavälillä. Vuonna 2021 kivihiiltä kului 56 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Vuonna 2021 kivihiilen kulutus kasvoi sekä päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa että teollisuudessa. Kivihiilen kulutus kasvoi erityisesti vuoden 2021 jälkimmäisellä puolikkaalla. Vuoden kolmannella neljänneksellä kivihiiltä kulutettiin 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja viimeisellä vuosineljänneksellä kulutus kasvoi 54 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosi 2021 oli edellisvuotta kylmempi, mikä nosti kivihiilen kulutusta. Lisäksi kaasun korkean hinnan vaikutukset sekä sähkön kysynnän kasvu näkyivät kivihiilen kysynnässä vuoden toisella puolikkaalla. Kivihiilen käyttö kasvoi myös teollisuudessa teollisuustuotannon kasvun myötä. Suurta kivihiilen kulutuksen kasvua edellisvuoteen verrattuna selittää myös vuoden 2020 matala kulutus.

Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Myös osa kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden sekä vuosien välillä. Yksittäisten tilastovuosien välistä eroa voivat selittää säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä. Kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi useamman vuoden ajalta. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029.

Kivihiilivarastot olivat joulukuun lopussa 1,2 miljoonaa tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 39 prosenttia pienemmät.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kivih/2021/12/kivih_2021_12_2022-01-31_tie_001_fi.html