Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Koulutus

Aihealueen tilastot kuvaavat koko koululaitosta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Sisältää mm. tutkintorekisterin ja oppilasvirtatilastot.

Muita koulutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Aikuiskoulutukseen osallistuminen
Aikuiskoulutustutkimus on laaja haastattelututkimus aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta ja oppimisesta.
Ainevalinnat
Ainevalintatilastot sisältävät tietoja peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen ainevalinnoista.
CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus
Yritysten henkilöstökoulutus (CVTS) -tilastossa kerätään tietoja yritysten henkilöstölleen tarjoaman koulutuksen määrästä, laadusta ja kustannuksista sekä yritysten koulutusstrategioista.
Koulutukseen hakeutuminen
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja pääsyä sekä peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin heti tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoitetiedot sekä koulun kokoa kuvaavana tietona kokonaisopiskelijamäärä 20.
Koulutuksen keskeyttäminen
Tilastokeskus on laatinut keskeyttämistilaston perusasteen jälkeisestä koulutuksesta henkilöpohjaisten opiskelija- ja tutkintoaineistojen perusteella lukuvuodesta 2000-2001 alkaen.
Koulutuksen talous
Koulutuksen taloustilasto sisältää koko koulutusjärjestelmän talous ja kustannustietoja.
Opintojen kulku
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon suorittamiseen asti.
Opiskelijat ja tutkinnot
Tilasto kuvaa esi- ja perusopetuksen sekä perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen oppilaita ja opiskelijoita sekä tutkinnon suorittaneita.
Oppilaitosten aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustilasto sisältää tiedot ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja musiikkioppilaitosten järjestämästä aikuiskoulutuksesta.
Oppimisen tuki
Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta.
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tilastossa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, sijoittumista jatko-opintoihin sekä alueellista sijoittumista tietyn ajan kuluttua valmistumisesta.
Väestön koulutusrakenne
Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>