Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.1.2022

Ammatillisesta perustutkinnosta vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni 8 prosenttiyksikköä

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammatillisesta perustutkinnosta vastavalmistuneiden työllisyys vaikeutui vuonna 2020. Heistä 62 prosenttia oli työllisiä seuraavana vuonna valmistumisen jälkeen. Erityisesti palvelualoilta valmistuneilla oli koronavuonna vaikeampi työllistyä kuin vuotta aiemmin.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2010–2020, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2010–2020, %

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuosi valmistumisen jälkeen. Kaikkien vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni 5 prosenttiyksikköä. Heistä oli vuoden kuluttua töissä 68 prosenttia, päätoimisesti työskenteli 54 prosenttia ja opiskelujen ohella oli töissä 14 prosenttia. Päätoimisesti työskentelevien osuus oli pienentynyt edellisvuodesta 4 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli 11 prosenttia.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista työssä oli 62 prosenttia, naisista 69 prosenttia ja miehistä 55 prosenttia. Työttömänä oli 20 prosenttia, naisista 15 prosenttia ja miehistä 25 prosenttia. Perustutkinnon jälkeen opiskelua jatkoi 17 prosenttia, joista työn ohella 8 prosenttia. Naisista opiskelua työn ohella jatkoi 11 ja miehistä 6 prosenttia. Miehistä 12 prosenttia oli ryhmässä muut, johon sisältyy mm. siviili- ja varusmiespalvelus.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusalan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2019-2020, %

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusalan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2019-2020, %

Eniten vuonna 2020 vaikeutui ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen palvelualalta, 12 prosenttiyksikköä. Palvelualalta työllistyi 60 prosenttia valmistuneista. Parhaiten työllistyivät terveys- ja hyvinvointialan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, joista työllisiä oli 83 prosenttia. Toiseksi parhaiten työllistyivät kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden koulutuksen saaneet, joista töissä oli 64 prosenttia. Heikoiten työllistyivät tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) koulutuksen suorittaneet, joista työllistyi vain 36 prosenttia, laskua edelliseen vuoteen oli 8 prosenttiyksikköä. Tutkintomääriltään suurimpia koulutusaloja olivat tekniikan alat, terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat. Ammatillisen perustutkinnon tekniikan alan suorittaneiden työllistyminen heikkeni 7 prosenttiyksikköä, heistä 55 prosenttia oli työllisiä vuonna 2020.

Ammattitutkinnon suorittaneista oli työllistynyt vuoden kuluttua 81 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista työllistyi 90 prosenttia. Molemmilta koulutusasteilta työllistyminen heikkeni 4 prosenttiyksikköä.

Ylioppilastutkinnon suorittaneista enemmistö oli vuoden päästä jatkamassa opintojaan, vaikka välittömästi ylioppilaskirjoitusten jälkeen kevään 2020 ylioppilaista opiskelua jatkoi 37 prosenttia ks. Koulutukseen hakeutuminen . Vuoden päästä tutkinnon suorittamisen jälkeen ylioppilaista 56 prosenttia jatkoi opiskelua, naisista 60 prosenttia ja miehistä 52 prosenttia. Jatko-opintojen ohella työskenteli 16 prosenttia, naisista 20 ja miehistä 10 prosenttia.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli työllistynyt vuoden päästä 86 prosenttia ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 93 prosenttia. Työttömänä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli 8 prosenttia, kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen heikkeni vain prosenttiyksikön. Heistä 87 prosenttia työllistyi. Vastavalmistuneista tohtoreista oli töissä 85 prosenttia, naisista 86 prosenttia ja miehistä 84 prosenttia. Työttömänä heistä oli 5 prosenttia.

Suurimmassa osassa yliopistokoulutuksia opinto-oikeus on ylempään korkeakoulututkintoon. Siksi suurin osa vastavalmistuneista alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista jatkoi opintojaan (90 prosenttia). Yli puolet teki myös opintojen ohella töitä (53 prosenttia).

Tarkempaa tietoa vastavalmistuneiden työllisyydestä asuinmaakunnan, iän, koulutusasteen ja -alan mukaan löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (229,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sijk/2020/sijk_2020_2022-01-20_tie_001_fi.html