Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2020 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2019 yhteensä Työllisiä yhteensä Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita Tutkinnon suorittaneista työn ohessa opiskelevia työllisiä 1)
% % % % % %
Yhteensä 139 360 100,0 94 132 67,5 20 335 14,6 15 575 11,2 9 318 6,7 18 922 13,6
Ylioppilastutkinto tai muu lukiokoulutuksen tutkinto 27 417 100,0 10 971 40,0 11 101 40,5 2 266 8,3 3 079 11,2 4 297 15,7
Ammatillinen perustutkinto 43 111 100,0 26 767 62,1 3 767 8,7 8 518 19,8 4 059 9,4 3 586 8,3
Ammattitutkinto 10 771 100,0 8 697 80,7 390 3,6 1 277 11,9 407 3,8 1 089 10,1
Erikoisammattitutkinto 3 576 100,0 3 234 90,4 43 1,2 250 7,0 49 1,4 396 11,1
Opistoasteen tutkinto 24 100,0 14 58,3 4 16,7 2 8,3 4 16,7 5 20,8
Ammattikorkeakoulututkinto 23 335 100,0 20 022 85,8 707 3,0 1 859 8,0 747 3,2 1 761 7,5
Alempi korkeakoulututkinto 10 812 100,0 6 582 60,9 3 941 36,5 178 1,6 111 1,0 5 750 53,2
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 236 100,0 3 006 92,9 36 1,1 144 4,4 50 1,5 213 6,6
Ylempi korkeakoulututkinto 15 488 100,0 13 478 87,0 328 2,1 999 6,5 683 4,4 1 749 11,3
Lääkärien erikoistumiskoulutus 20 100,0 18 90,0 1 5,0 - - 1 5,0 3 15,0
Lisensiaatintutkinto 74 100,0 65 87,8 5 6,8 1 1,4 3 4,1 12 16,2
Tohtorintutkinto 1 496 100,0 1 278 85,4 12 0,8 81 5,4 125 8,4 61 4,1
1) Työlliset opiskelijat sisältyvät sarakkeen työlliset lukuun.

Lähde: Koulutustilastot 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 20.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2020, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2020 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2020/sijk_2020_2022-01-20_tau_001_fi.html