Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.3.2022

Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vuonna 2020

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni 4,7 prosenttiyksikköä vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelujen ohessa työskentely väheni eniten lukiokoulutuksen opiskelijoilla. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 51 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 53 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista työskenteli opintojen ohessa 43 prosenttia ja lukiokoulutuksen opiskelijoista 25 prosenttia.

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2011–2020

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2011–2020

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 50 prosentilla ja miehistä 42 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 28 prosenttia ja lukiokoulutuksessa opiskelevista miehistä 20 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista 46 prosenttia kävi opiskelujen ohessa töissä ja miehistä 39 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista naisista 54 prosenttia kävi opiskelujen ohessa töissä ja miehistä 44 prosenttia. Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevista naisista työskenteli opintojen ohessa 58 prosenttia ja miehistä 57 prosenttia.

Eri ikäisten työssäkäynnissä opiskelujen ohessa oli eroja. 18-vuotiaista opiskelijoista 23 prosenttia kävi töissä ja vastaavasti 21-vuotiaista 33 prosentilla ja 24-vuotiaista 46 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 58 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alojen opiskelijoista 57 prosentilla, kasvatusalan opiskelijoista 56 prosentilla, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 56 prosentilla, yhteiskunnallisten alojen opiskelijoista 54 prosentilla ja humanististen ja taidealojen opiskelijoista 40 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2020 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Lapin maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Tarkempaa tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä löytyy tietokantataulukoista. Tietoja opiskelijoiden työssäkäynnistä löytyy myös Työssäkäyntitilastosta , jossa opiskelijoiden perusjoukko eroaa joiltakin osin. Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Koulutuksen keskeyttäminen.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2020/opty_2020_2022-03-17_tie_001_fi.html