Suomen virallinen tilasto

Koulutuksen keskeyttäminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Koulutuksen keskeytti 5,9 prosenttia opiskelijoista
12.3.2021
Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,9 prosenttia keskeytti opintonsa eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuonna 2018/2019. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,0, ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 9,4, ammattikorkeakoulutuksessa (ammattikorkeakoulututkinnot) 7,5 ja yliopistokoulutuksessa (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,8 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Kuvaus: Tilastokeskus on laatinut keskeyttämistilaston perusasteen jälkeisestä koulutuksesta henkilöpohjaisten opiskelija- ja tutkintoaineistojen perusteella lukuvuodesta 2000-2001 alkaen. Tiedot keskeyttämisestä saadaan seuraamalla syyskuussa xxxx opiskelleiden henkilöiden tilannetta syyskuussa xxxx+1. Mikäli henkilö ei jatkanut opiskeluaan tai ei ollut suorittanut tutkintoa ko. vuoden aikana, hänet on laskettu keskeyttäneeksi.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: koulupudokkaat, koulutus, opintojen keskeyttäminen, opiskelijat, oppilaitokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/index.html