Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Koulutuksen talous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Koulutuksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2019
7.5.2021
Koulutuksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2019 reaalisesti 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat vuonna 2019 reaalisesti 2,3 prosenttia. Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti verrattuna vuoteen 2010. Vuosina 2000-2019 koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot olivat korkeimmillaan vuonna 2010.

Kuvaus: Koulutuksen taloustilasto sisältää koko koulutusjärjestelmän talous ja kustannustietoja. Koulutuksen taloustilasto laatii koulutusjärjestelmän kustannustiedot kansallisten luokittelujen lisäksi myös kansainvälisten luokitusten ja käsitteistöjen mukaisesti mahdollistaen niiden kansainvälisen raportoinnin ja vertailun. Tiedot laaditaan kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED:in ja kansainvälisten organisaatioiden (Unesco, OECD, Eurostat) UOE-koulutustilastokyselyn mukaisilla rajauksilla ja määrittelyillä. Tiedot saadaan pääosin hallinnollisista rekistereistä. Tiedot perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmässä olevien oppilaitosten osalta Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja kunnallisen esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen osalta Tilastokeskuksen kuntien taloustilaston yhteydessä tehtyyn erillistiedonkeruuseen opetuksen valtionosuusjärjestelmää varten. Yliopistojen tiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon aineistoon ja Tilastokeskuksen tiede, teknologia ja tutkimustilastojen keräämiin tietoihin yliopistojen tutkimusmenoista. Valtion opintotukimenotiedot ovat Kelan opintoetuustilastoista. Tiedot ovat julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: koulutus, koulutuskustannukset, koulutusmenot, oppilaitokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kotal/index.html