Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.11.2021

Mer än hälften av elektriciteten i Finland producerades med förnybara energikällor år 2020

Korrigering 3.11.2021. Den korrigerade punkten är markerad med rött. .

År 2020 producerades 66,6 TWh el i Finland, varav 34,7 TWh producerades med förnybara energikällor. Detta motsvarar 52 procent av elproduktionen i Finland. År 2020 producerades för första gången på omkring 50 år över hälften av Finlands elproduktion med förnybara energikällor. Produktionen av vatten- och vindkraft ökade kraftigt, medan produktionen av el med träbränslen sjönk med 13 procent. Såväl produktionen av fjärrvärme som produktionen av industrivärme minskade med 8 procent. Av produktionen av fjärrvärme och industrivärme producerades 63 procent med förnybara bränslen och 28 procent med fossila bränslen och torv. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Elproduktion efter energikällor 2000-2020

Elproduktion efter energikällor 2000-2020

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2020

Produktionen av fjärrvärme och industrivärme enligt bränslen 2000-2020

Länkar:

Statistikcentralens enkät om värmeproduktion

Finsk Energiindustri r.f:s statistik http://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot


Källa: Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktion, Finsk Energiindustri rf:s statistik och statistik över fjärrvärme, Kommunförbundet

Förfrågningar: Tiina Myllymaa 029 551 3336, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2020/salatuo_2020_2021-11-02_tie_001_sv.html