Finlands officiella statistik

Energiräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens användning av energi var oförändrad år 2017
8.10.2019
Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands ökade med 2 procent från året innan och uppgick till 1 200 petajoule år 2017. Största delen av energin användes av industrin, vars användning på 537 petajoule motsvarade 43 procent av all slutanvändning av energiprodukter. Energianvändningen inom industrin ökade med 1 procent från året innan. Hushållen använde 300 petajoule av energin, vilket motsvarade fjolårets nivå. Hushållens andel av den totala slutanvändningen av energiprodukter var 24 procent.

Nästa offentliggörande:
1.10.2020

Beskrivning: Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö. Energiutbudet och -användningen presenteras enligt nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, energiräkenskaper, bränslen, energi.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/index_sv.html