Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv

Från och med början av år 2017 avstår man vid definieringen av statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv från fast transportavstånd. I fortsättningen innehåller de här priserna transportkostnaderna för leverans till användningsplatsen.

När det gäller skogsflis läggs dessutom Statistikcentralens egen datainsamling ned och man övergår till att använda uppgifter om priser på skogsflis som samlas in av FOEX Indexes Oy. Jämfört med tidigare innehåller den nya datakällan utöver säljpriser också köppriser samt stubbkross.

 


Senast uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/ehi_2017-06-07_uut_001_sv.html