Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Finland överskred sitt mål för 2020 – den förnybara energins andel av slutanvändningen steg till 44,6 procent

Korrigerats 16.12.2021. Volymen av nettoimporten av el 2020 och årsförändringen i tabellen.

Enligt Statistikcentralen uppgick den totala energiförbrukningen i Finland till 1,28 miljoner terajoule (TJ) år 2020. Förbrukningen minskade med 6 procent från året innan, vilket berodde på både coronapandemin och det exceptionellt varma vädret. Elförbrukningen sjönk med 5 procent till 81,6 terawattimmar (TWh). Användningen av fossila bränslen och torv minskade kraftigt, med totalt med 10 procent. Andelen förnybar energi fortsatte att öka och utgjorde 44,6 procent av den totala slutanvändningen av energi. Koldioxidutsläppen vid bränsleförbrukningen minskade med 11 procent.

Totalförbrukningen av energi 1990-2020

Totalförbrukningen av energi 1990-2020

Total energiförbrukningen 2019–2020, terajoule

Korrigering 16.12.2021. De korrigerade siffrorna är markerade med rött
2019 2020 Förändring %
Träbränslen 380 002 355 404 -6
Olje (fossil) 285 626 268 085 -6
Olje (bio) 18 096 16 756 -7
Kärnenergi 249 981 243 864 -2
Kol 91 117 70 363 -23
Naturgas 73 220 74 586 2
Torv 56 652 43 116 -24
Nettoimport av el 72 151 53 917 -25
Vattenkraft 44 087 56 410 28
Vindkraft 21 689 28 577 32
Övriga (fossil) 12 387 11 440 -8
Övriga (bio) 47 129 45 329 -4
Övriga 8 227 9 391 14
Totalt 1 360 365 1 277 238 -6

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (378,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2020/ehk_2020_2021-12-16_tie_001_sv.html