Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Betydande nedgång i miljöskyddsinvesteringarna år 2019
28.10.2021
Miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn i Finland uppgick till ungefär 750 miljoner euro år 2019. Miljöskyddstjänsterna och miljöskyddsinvesteringarna som företagen använde var något över 2 800 miljoner euro. Miljöskyddsutgifterna för behandling av hushållens avloppsvatten och avfall uppgick till över 900 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskyddsutgifter. Statistiken täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning och energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.

Beskrivning: Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna. I statistiken presenteras storleken på investeringarna i miljöskydd samt på verksamhetsutgifterna för miljöskydd efter näringsgren och an-vändningsändamål (miljösegmentsvis).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, investeringar, luftvård, miljöskydd, miljöskyddsinvesteringar, miljöskyddsutgifter, offentlig sektor, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/index_sv.html